วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์  2020

เป็นพยานถึงความดีงามของพระองค์
Testify Of His Goodness

เมื่อผู้หญิงคนนั้นเห็นว่าไม่สามารถจะซ่อนตัวต่อไปได้แล้ว นางก็ตัวสั่นเข้ามาหมอบกราบพระองค์ ทูลพระองค์ต่อหน้าทุกคนว่า นางแตะต้องพระองค์เพราะสาเหตุอะไรและหายโรคได้ในทันที (ลูกา 8:47)

พระเจ้าต้องการให้เราเป็นพยานถึงความดีงามของพระองค์เสมอ เมื่อคุณเป็นพยานถึงสิ่งที่พระเจ้าทำในชีวิตของคุณ คุณก็กำลังเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นของพระเจ้าสำหรับอนาคตของคุณ ยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่เราอ่านในลูกา 8 ของผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องเลือดที่แตะชายฉลองพระองค์ขององค์เจ้านาย พระคัมภีร์บอกเราว่า “เธอรู้สึกในร่างกายของเธอว่าเธอหายจากโรคนั้น”

หลังจากที่เธอได้รับการรักษาเธอก็กำลังจะแอบหนีไป แต่พระเยซูตรัสว่า มี​คน​หนึ่ง​แตะ​ต้อง​ตัว​เรา เพราะ​เรา​รู้​สึก​ได้​ว่า​ฤทธิ์​ซ่าน​ออก​จาก​ตัว​เรา (ลูกา 8:46) หลังจากนั้นเธอก็ออกมาจากซ่อนตัวของเธอและ “ป่าวประกาศต่อพระองค์ต่อหน้าประชาชนทุกคนถึงสาเหตุที่เธอได้สัมผัสพระองค์และการที่เธอหายโรคทันที” ทำไมพระเยซูไม่ทรงนิ่งเงียบและปล่อยเธอไปโดยไม่ต้องเป็นพยาน? เพราะว่าผ่านทางคำพยานของคุณคุณจะเก็บรักษาสิ่งที่พระเจ้ามอบให้แก่คุณไว้ได้

เธออาจสูญเสียการอัศจรรย์ระหว่างทางกลับบ้านหรือหลังจากนั้นไม่นาน แต่พระเยซูต้องการให้เธอเก็บรักษาการอัศจรรย์ไว้ได้ เพราะว่าถ้อยคำแห่งความเชื่อนำซึ่งการครอบครอง เมื่อพระเจ้าทรงทำบางสิ่งให้คุณ วิธีที่จะเก็บรักษามันไว้คือการบอกเล่าถึงสิ่งนั้น นั่นคือหลักการของพระคำของพระเจ้า เราเห็นตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งเมื่อพระเยซูทรงรักษาชายที่ถูกผีเข้าสิงที่กาดารา พระคัมภีร์กล่าวว่า คน​ที่​ผี​ออก​จาก​ตัว​แล้ว​นั้นก็​ขอไปกับ​พระ​องค์…”(ลูกา 8:38 ฉบับ NIV) แต่พระเยซูทรงแนะนำเขาด้วยการพูดว่า จง​กลับ​ไป​ที่บ้าน​ของ​ท่าน​และ​เล่า​ให้​ชาว​เมือง​ฟัง​ถึง​สิ่ง​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​ทำ​ต่อ​ท่าน พระคัมภีร์กล่าวว่า เขา​ก็​ไป​และ​ประ​กาศ​ให้​คน​ทั้ง​เมือง​ทราบ​ถึง​เหตุ​การณ์​ยิ่ง​ใหญ่​ที่​พระ​เยซู​ทรง​ทำ​ต่อ​เขา (ลูกา 8:39)

จงเป็นพยานถึงสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทำและกำลังทำในชีวิตของคุณ คริสตจักร พันธกิจของคุณ ครอบครัวของคุณ และในชีวิตของคนที่อยู่รอบข้างคุณเสมอ จงเป็นพยานกับตัวเอง จงเป็นพยานต่อพวกทูตสวรรค์ จงเป็นพยานในทุกที่ที่คุณไป! ผู้เขียนสดุดีกล่าวว่า “คน​รุ่น​หนึ่ง​จะ​ยก​ย่อง​พระ​ราช​กิจ​ของ​พระ​องค์ ให้​คน​อีก​รุ่น​หนึ่ง​ฟัง และ​จะ​ประ​กาศ​กิจ​การ​อัน​ทรง​อา​นุ​ภาพ​ของ​พระ​องค์ ข้า​พระ​องค์​จะ​ตรึก​ตรอง​ถึง​ความ​ยิ่ง​ใหญ่​ใน​ศักดิ์​ศรี​อัน​สูง​ส่ง​ของ​พระ​องค์ และ​ตรึก​ตรอง​ถึง​การ​อัศ​จรรย์​ต่างๆ ของ​พระ​องค์ (สดุดี 145:4-5) จงป่าวประกาศถึงความดีงามขององค์พระผู้เป็นเจ้า นั่นคือการงานที่เปี่ยมด้วยพระสิริของพระองค์ในงาน ธุรกิจและการเงินของคุณ ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระคุณและใจดีต่อฉัน ฉันจะพูดถึงความดีงามของพระองค์และหมายสำคัญที่อัศจรรย์และการอัศจรรย์ในชีวิตของฉัน! ฉันเป็นพยานถึงพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ต่องาน ธุรกิจ การเงิน และทุกด้านในชีวิตของฉัน! ฉันจะตะโกนบนยอดเขาและร้องเพลงสรรเสริญทุกที่ที่ฉันไป เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าดี และฉันจะไม่เงียบเลย ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม:ดาเนียล 4:2-3; สดุดี 22:22; สดุดี 71:16-17; มาระโก 5:19-20


Comments are closed