เสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2013

เป็นคริสเตียนที่พูด
Be A Talking Christian

“อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้า แต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการ แล้วเจ้าจะมีความจำเริญ และเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดี” (โยชูวา 1:8)

พระคำไม่ได้กล่าวว่า “อย่าให้หนังสือแห่งธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากใจของเจ้า” แต่จากปากของเจ้า พระเจ้ากำลังบอกเกี่ยวกับความสำเร็จ ตรัสว่า “ในการที่คุณจะประสบความสำเร็จ พระคำจะต้องอยู่ในปากของคุณ” ดังนั้น “จงพูดพระคำต่อไป อย่าหยุด” คุณจะต้องพูดพระคำอย่างต่อเนื่อง พระคำของพระเจ้าบนริมฝีปากของคุณคือคำพูดของพระเจ้า จะทำให้เกิดผล
บางคนอาจกล่าวว่า “แล้วมันสำคัญอย่างไร? ตราบใดที่พระคำอยู่ในใจของข้าพเจ้า นั่นต่างหากที่สำคัญ” ไม่ใช่ หลักการนั้นชัดเจน “อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้า แต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน” ถ้าคุณจะประสบความสำเร็จได้ ถ้าคุณจะมีชัยชนะในชีวิต คุณจะต้องเป็นคริสเตียนที่พูด ความจริงก็คือว่า ถ้าพระคำอยู่ในใจของคุณ คุณทำอย่างอื่นไม่ได้นอกจากจะพูดพระคำนั้นออกมา เพราะว่า ด้วยใจเต็มด้วยอะไรปากก็พูดออกมาอย่างนั้น (ลูกา 6:45)
มีเพียงคริสเตียนที่พูดเท่านั้นจะมีชัยชนะในชีวิต อย่าเข้าใจผิดว่านี่หมายความว่าต้องเป็นคนพูดมาก แต่หมายความว่าเป็นผู้ที่พูดพระคำ เมื่อคุณอยู่ตามลำพัง อย่าเงียบอยู่ แต่ให้พูดพระคำ กล่าวเสมอว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะในทุกที่! ข้าพเจ้าเดินในแสงสว่างของพระเจ้า ความสำเร็จอยู่ในวิญญาณของข้าพเจ้า” คุณไม่สามารถพูดเช่นนี้และมีชีวิตแห่งความพ่ายแพ้ ไม่สำคัญว่าคุณจะเกิดมาเจ็บป่วยหรือยากจน คุณสามารถพูดให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดี มั่งมี และ มีอย่างล้นเหลือได้ ฤทธิ์เดชอยู่ที่ปากของคุณ “ความตายความเป็น อยู่ที่อำนาจของลิ้น และบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมัน” (สุภาษิต 18:21)
มีความสามารถของพระเจ้าภายในคุณ ที่จะสร้างลักษณะชีวิตหรือสภาพแวดล้อมที่คุณปรารถนา คุณสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ของชีวิตให้เป็นแบบที่คุณเห็นในวิญญาณของคุณ โดยการพูดด้วยความเชื่อ สอดคล้องกับพระคำของพระเจ้า นี่คือกุญแจของการดำเนินชีวิตในชัยชนะอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นพูดและเรียกออกมาในวันนี้ ถึงสิ่งที่คุณต้องการจะเห็นในชีวิตของคุณ แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้กำเนิดถ้อยคำของคุณและทำให้เป็นความจริง

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าพเจ้าประกาศในพระนามของพระเยซูว่า หนทางที่ดีเกิดขึ้นกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีประสบการณ์กับการเกิดผล สันติสุข ความรุ่งเรือง และความสำเร็จในทุกส่วนของชีวิต เพราะว่าพระองค์ทรงทำให้ทุกสิ่งที่เกี่ยวกับข้าพเจ้าไร้ที่ติ สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระองค์สำหรับชีวิตของข้าพเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ทิโมธี 4:15; สดุดี 1:1-3


Comments are closed