พฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2016

เป็นการต่อสู้ส่วนตัว
It’s A Personal Fight

“จงต่อสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อ จงยึดชีวิตนิรันดร์ไว้ ซึ่งพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านรับ ในเมื่อท่านได้รับเชื่ออย่างดีต่อหน้าพยานหลายคน”
(1 ทิโมธี 6:12)

    สังเกตว่าอาจารย์เปาโลไม่ได้บอกทิโมธีว่า “ข้าพเจ้าจะสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อเพื่อท่าน” การต่อสู้ของความเชื่อนั้นเป็นการต่อสู้ส่วนตัว แต่ก็เป็นการต่อสู้ที่ดี เป็นการต่อสู้ที่ดีเพราะว่าคุณจะชนะเสมอ เป็นการต่อสู้เดียวที่พระเจ้าทรงคาดหวังให้เราต่อสู้และอาวุธที่คุณมีคือพระแสงของพระวิญญาณ ซึ่งก็คือพระคำของพระเจ้า คุณมีส่วนร่วมในการต่อสู้ของความเชื่อโดยการยึดพระคำของพระเจ้าไว้ คงรักษาถ้อยคำแห่งความเชื่อของคุณ ในการต้องเผชิญกับศัตรู

บางที คุณอาจตกงาน และความพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ได้งานใหม่ดูเหมือนไม่เป็นผล หรือบางทีคุณอาจแต่งงานแล้วและไม่สามารถมีลูก คุณอาจจะได้รับการบอกว่าคุณไม่สามารถมีลูกได้ เพราะว่าท่อรังไข่มีปัญหา ไม่ว่าจะกรณีใด จงปฏิเสธที่จะตกใจหรือไม่สบายใจ จงสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อ จงเชื่อในความหวังว่าคุณเป็นผู้ชนะในพระเยซูคริสต์ ได้รับการอวยพรและความโปรดปรานของพระเจ้า

อย่ายอมให้กับความเจ็บป่วย ความยากจน หรือความพ่ายแพ้ อย่ายอมแพ้ หรือยอมรับสิ่งใดก็ตามที่ตรงข้ามกับมรดกของคุณในพระคริสต์ จงเข้มแข็งในความเชื่อ คงรักษาถ้อยคำแห่งความเชื่อของคุณของพระคำไว้ สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตอาจจะไม่เป็นไปตามสิ่งที่พระคำของพระเจ้าได้กล่าวไว้ หรือนิมิตที่พระเจ้าได้ให้กับคุณ นั่นคือเวลาที่จะต้องต่อสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อ นั่นคือเวลาที่ต้องประกาศว่า “ข้าพเจ้าเป็นอย่างที่พระเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าเป็น ข้าพเจ้ามีในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าข้าพเจ้ามี และข้าพเจ้าสามารถทำในสิ่งที่พระองค์บอกว่าข้าพเจ้าสามารถทำได้!”

คิดถึงพระเยซู เมื่อตอนที่ลาซารัสตายและถูกฝังไว้เป็นเวลาสี่วันไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไร พระองค์ทรงเรียกลาซารัสออกจากหลุมศพเหมือนที่คุณเรียกใครบางคนที่หลับอยู่ในห้องข้างๆ ไม่สำคัญว่าคุณจะมองเห็น ได้ยิน หรือรู้สึกอย่างไร ไม่สำคัญว่าสิ่งที่ดูในธรรมชาติจะดูเหมือนเป็นแง่ลบหรือเป็นไปไม่ได้ จงยืนยันตามพระคำ จำไว้ว่านี่คือบางสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อตัวคุณเอง และโดยตัวเอง พึ่งพาพระคำบนพื้นฐานและความเชื่อมั่นในทุกอย่างที่คุณทำ และคุณจะมีชัยชนะเสมอ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระบิดา ผู้ทรงทำให้ข้าพเจ้าเป็นผู้รับมรดกแห่งธรรมิกชนแห่งความสว่าง! ข้าพเจ้ากำลังเดินในพระพรแห่งข่าวประเสริฐอย่างเต็มล้น มีชัยชนะเสมอและในทุกหนแห่ง สำแดงความรู้และพระสิริของพระคริสต์ ฮาเลลูยา

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 1:17-19; ยอห์น 8:32; โอบาดีห์ 1:17


Comments are closed