อังคาร ที่ 18 กันยายน 2018
เดินในพระนามของพระองค์
WALK IN HIS NAME

“มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั้น คือพวกเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา…” (มาระโก 16:17-18)

   เป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจไม่ใช่หรือที่สิ่งแรกที่พระเยซูกล่าวว่าเราสามารถทำได้ในพระนามของพระองค์ คือการขับผี? สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าซาตานได้พ่ายแพ้อย่างไร มันไม่มีความสำคัญอะไรเลย คนที่เพิ่งจะมอบชีวิตของเขาให้กับพระคริสต์ก็สามารถขับผีได้ นั่นเป็นเพราะว่าคริสเตียนนั้นอยู่เหนือกว่าซาตาน คริสเตียนมีชีวิตของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระคริสต์ เขาอยู่ในระดับเดียวกันกับพระเจ้า ฮาเลลูยา!

ดังนั้นการจัดการกับซาตานจึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่คุณคิดว่าคุณ “เข้มแข็ง” หรือ “อยู่ฝ่ายวิญญาณ” มากขนาดไหน แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระเยซูและสิทธิอำนาจที่พระองค์ทรงมอบให้แก่คุณ เพราะว่าคุณเดินและดำเนินชีวิตในพระนามของพระองค์ ซาตานไม่มีสิทธิ์ที่จะจัดการในชีวิตของคุณ, ในบ้านของคุณ หรือในชีวิตของคนที่คุณรักได้ จงไล่มันให้ออกไป! จงใช้สิทธิอำนาจของคุณในพระคริสต์เหนือมัน คุณสามารถขับผีในวันไหนก็ได้, เวลาไหนก็ได้ และที่ไหนก็ได้ เพียงแค่ใช้พระนามของพระเยซู

เมื่อคุณสั่งซาตานและพวกของมันในพระนามพระเยซู พวกมันก็ตอบสนองราวกับว่าพวกมันกำลังได้ยินจากพระเยซูพูดโดยตรง ดังนั้นในการจัดการกับซาตาน อย่าไปต่อรองกับมัน จงไล่มันออกไป! นั่นคือสิ่งที่พระเยซูตรัสว่าเราควรทำ บางคนกล่าวว่า “แล้วถ้าวิญญาณชั่วไม่ไปเมื่อฉันพยายามขับมันไปล่ะ?” นั่นไม่ใช่ทางเลือกถ้าคุณกำลังเดินในพระนามของพระองค์

การเดินในพระนามของพระองค์คือการตระหนักรู้ถึงฤทธิ์อำนาจและสิทธิอำนาจในพระนามนั้น นั่นคือการตระหนักรู้ว่าพระนามนั้นเป็นตัวแทนของสิ่งใด ฟิลิปปี 2:9-11 กล่าวว่า “เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นสูงสุด และประทานพระนามเหนือนามทั้งหมดแก่พระองค์ เพื่อที่ว่าเพราะพระนามของพระเยซูนั้น ทุกเข่าในสวรรค์ บนแผ่นดินโลก และใต้พื้นแผ่นดินโลก…”

คุณไม่สามารถรู้สิ่งนี้ในขณะที่กำลังโต้แย้งว่าพวกวิญญาณชั่วจะตอบสนองหรือไม่ เมื่อคุณต้องการขับพวกมันออกไปพวกมันไม่มีทางเลือก พระวจนะให้ข้อสรุปในเรื่องนี้แล้ว ดังนั้นบทบาทของคุณก็คือขับมารออกไป และหน้าที่ของมารก็คือเชื่อฟังและหนีไป!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

   การเป็นหุ้นส่วนประเภทเดียวกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์จริง ๆ นั่นคือการเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ ด้วยการมีชีวิตและธรรมชาติของพระองค์ในวิญญาณของฉัน! สิ่งนี้ได้วางฉันไว้เหนือศักดิเทพ, อิทธิเทพ และเทพผู้ครองแห่งความมืดแห่งโลกนี้ทั้งหมด ฉันใช้สิทธิอำนาจของฉันในพระคริสต์ที่จะทำให้พวกมันอยู่ในที่ที่พวกมันควรอยู่ นั่นคือที่ใต้เท้าของฉัน ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ลูกา 10:18-19; กิจการ 16:18


Comments are closed