จันทร์ที่ 8 เมษายน 2013

เดินตามแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ
Follow God’s Plan For Your Life

“เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดี ซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ” (เอเฟซัส 2:10)

พระเจ้าได้ทรงกำหนดชีวิตของคุณสำหรับสง่าราศี พระองค์ได้กำหนดชีวิตของคุณไว้ล่วงหน้าแล้ว ตามน้ำพระทัยของพระองค์ เพื่องานที่เฉพาะเจาะจง เหมาะสมกับคุณ ในฐานะลูกของพระเจ้า เพื่อที่กำหนดตัวของคุณในแผนการของพระเจ้า
ไม่ใช่ทุกคนที่จะกลายมาเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงวางแผนการให้พวกเขาเป็น ความจริงที่ว่าคุณได้บังเกิดใหม่ ไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำสิ่งดีทุกอย่างได้สำเร็จที่พระเจ้าได้ทรงวางแผนไว้เพื่อคุณ เพราะว่าคุณมีอิสระในการเลือก คุณมีความตั้งใจในการตัดสินใจด้วยตัวเองอย่างอิสระ นั่นคือในการที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของคุณ หรือเลือกทางเดินของตัวคุณเองแต่ว่าไม่มีสติปัญญาในการเลือกทางเดินของคุณเอง เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่า “มีทางหนึ่งซึ่งคนเราคิดว่าถูก แต่มันสิ้นสุดลงที่ทางของความมรณา” (สุภาษิต 16:25)
กำหนดชีวิตของคุณในแผนการของพระเจ้า และตั้งใจในการที่จะทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของคุณ เป็นหน้าที่ของคุณในการที่คุณจะเดินในเส้นทางที่พระเจ้าได้เตรียมไว้สำหรับคุณ ในโคโลสี 4:17 เราพบว่าอาจารย์เปาโลได้ให้คำเตือนสติที่สำคัญกับชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอารคิปปัส ในการที่จะกระทำการรับใช้ให้สำเร็จ ซึ่งเขาได้รับจากพระเจ้า เพื่อที่เขา (อารคิปปัส) จะทำให้สำเร็จ เขาไม่ได้พูดว่าบางทีพระเจ้าจะทรงทำให้สำเร็จเพื่อเขา
ดังนั้นจงมีชีวิตในน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับคุณ และเดินตามแผนการของพระองค์สำหรับชีวิตของคุณ คุณจะต้องมีความรู้และความเข้าใจที่ดีในพระคำของพระเจ้า เมื่อพระเยซูได้ต่อว่าพวกสะดูสี พระองค์ตรัสว่า “…พวกท่านผิดแล้ว เพราะท่านไม่รู้พระคัมภีร์หรือฤทธิ์เดชของพระเจ้า…” (มัทธิว 22:29) พระองค์ไม่ได้กล่าวว่า “พวกท่านผิดแล้ว เพราะว่าเป็นธรรมชาติที่จะทำเช่นนั้น” พระคำของพระเจ้าคือสติปัญญาและแสงสว่างของพระองค์ (สุภาษิต 1:20, 23; สดุดี 119:130) เมื่อคุณศึกษาและภาวนาพระคำ คุณจะได้รับความเข้าใจ ทิศทาง และถูกนำอย่างถูกต้องในการตัดสินใจที่เป็นไปตามแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ
ยิ่งกว่านั้น ในการเดินตามแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ คุณจะต้องเรียนรู้ที่จะยอมจำนนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านการสามัคคีธรรมที่ต่อเนื่อง พระองค์คือผู้ที่จะเปิดเผยความล้ำลึก และความลับของพระเจ้าแก่คุณ และช่วยคุณค้นพบตัวคุณเองในความฝันของพระเจ้า

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าพเจ้าเดินตามแผนการล่วงหน้าของพระเจ้าสำหรับชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าทำตามความฝันของพระองค์ และถวายพระสิริแด่พระนามของพระองค์ ข้าพเจ้าเพิ่มพูนขึ้นทุกวันในความรู้พระคำของพระเจ้า การตัดสินใจและการกระทำของข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลโดยสติปัญญาของพระองค์ การเดินของข้าพเจ้ากับพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดผลเป็นอย่างมาก และข้าพเจ้าได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าในขณะที่ข้าพเจ้าอยู่ในแผนการของพระองค์สำหรับชีวิตของข้าพเจ้า

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 2:6-7; เยเรมีย์ 7:23


Comments are closed