พฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2015

เชื่อในคำอธิษฐานของคุณ
Believe In Your Prayers

“ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสอนพระมรรคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะดำเนินในความจริงของพระองค์ ขอทรงสำรวมใจของข้าพระองค์ให้ยำเกรงพระนามของพระองค์” (สดุดี 86:11)

    คุณเชื่อในประสิทธิภาพของคำอธิษฐานของคุณหรือไม่? หรือว่าคุณต้องมองหาใครสักคนที่จะช่วยอธิษฐานเผื่อคุณ? พระคัมภีร์กล่าวว่า “คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผล” (ยากอบ 5:16) พระองค์กำลังบอกคุณว่าคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นเกิดผล! ทำให้เกิดผลลัพธ์ เมื่อคุณอธิษฐาน อย่าคิดว่ามันจะไม่เกิดผล ตราบใดที่คุณบังเกิดใหม่แล้ว เป็นสิ่งผิดที่จะคิดว่าคุณไม่ดีพอที่จะได้รับคำตอบในคำอธิษฐานของคุณ! คำอธิษฐานของคุณเกิดผล พระเจ้าต้องการให้คุณรู้ถึงสิ่งนี้

ความท้าทายอย่างหนึ่งที่หลายคนมีเกี่ยวกับการอธิษฐาน นั่นก็คือการจดจ่อ เมื่อคุณอธิษฐาน คุณจะต้องจดจ่อ เราอ่านข้อพระคัมภีร์ตอนต้น “…ขอทรงสำรวมใจของข้าพระองค์ให้ยำเกรงพระนามของพระองค์” พระคำกำลังพูดถึงหัวใจที่ไม่แบ่งแยก ดังนั้นในการอธิษฐาน จดจ่อความสนใจของคุณที่พระเจ้า และตระหนักถึงสิ่งที่คุณกำลังอธิษฐาน

มีคริสเตียนมากมายที่อธิษฐานเกี่ยวกับหลายสิ่ง แต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานนัก พวกเขาจำไม่ได้ว่าพวกเขาอธิษฐานเผื่ออะไรไปบ้าง พวกเขาพูดหลายสิ่งกับพระเจ้า และแม้ว่าเมื่อพระเจ้าตอบ พวกเขาไม่รู้ เพราะว่าพวกเขาไม่เคยบันทึกว่าพวกเขาพูดอะไรกับพระเจ้าบ้าง พวกเขาไม่ได้อธิษฐานด้วยการจดจ่อ หรือทิศทางที่ชัดเจน

จดบันทึกคำอธิษฐานอยู่เสมอ! สิ่งที่คุณเป็นห่วงที่คุณต้องการอธิษฐานเผื่อ จดบันทึกในสมุดจด และจดเวลาที่คุณอธิษฐานเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น และเมื่อคุณอธิษฐาน รับเอา เชื่อในคำอธิษฐานของคุณ เชื่อว่าคุณกำลังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะว่าพระเจ้าทรงประทานสิ่งที่ใจของคุณปรารถนาเสมอ “เหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่า ขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใด จงเชื่อว่าได้รับ และท่านจะได้รับสิ่งนั้น” (มาระโก 11:24)

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความมั่นใจที่ข้าพระองค์มีในพระองค์ และไม่ว่าข้าพระองค์จะขอสิ่งใดตามน้ำพระทัยของพระองค์ พระองค์ทรงได้ยินข้าพระองค์ พระองค์ทำให้ดวงอาทิตย์หยุดนิ่งตามคำอธิษฐานของโยชูวา และพระองค์ทรงเป็นเหมือนเดิมเมื่อวานนี้ วันนี้ และตลอดไป ดังนั้นความเชื่อของข้าพระองค์จึงถูกทำให้เข้มแข็งขึ้นในวันนี้เพื่อรับสิ่งที่ข้าพระองค์ร้องทูลในสิ่งที่ข้าพระองค์ปรารถนาจากพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 5:14-15; โรม 12:12


Comments are closed