จันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2016

เชื่อมต่อกับพระคำของพระองค์
Connect To His Word

“พระเยโฮวาห์ก็ทรงใช้ผู้พยากรณ์คนหนึ่งให้มาหาคนอิสราเอล ผู้นั้นพูดกับเขาทั้งหลายว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า `เราได้นำพวกเจ้าขึ้นมาจากอียิปต์ นำเจ้าออกมาจากเรือนทาส” (ผู้วินิจฉัย 6:8)

    ในช่วงเริ่มต้นของปีนี้ พระเจ้าตรัสว่าปี 2016 เป็น “ปีแห่งการกระจายออก” เมื่อพระองค์ตรัสว่า พระองค์ไม่ได้กำลังพูดกับทั้งโลกนี้ พระองค์กำลังพูดอยู่กับคริสตจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพันธกิจของเรา และคนที่เชื่อมต่อกับเราในพันธกิจก็เป็นผู้มีส่วนร่วมรับพระพร นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น

คุณต้องเชื่อมต่อกับพระคำผ่านทางความเชื่อ และข้อความที่พระเจ้าได้ประทานให้เราจะเป็นพระพรสำหรับคุณ ดังนั้นให้ทำให้แน่ใจว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งในสิ่งที่เรากำลังทำ ในทุกวิถีทางที่คุณสามารถทำได้ เพื่อที่พระพรอย่างเดียวกันจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในชีวิตของคุณ ในขณะที่พระเจ้าส่งพระคำของพระองค์มาให้แก่เรา เราส่งพระพรนั้นต่อไปให้คุณ ขณะที่พระเจ้าทรงเพิ่มพูนพระคุณของพระองค์เหนือเรา เราส่งพระคุณนั้นต่อไปให้คุณ เพื่อที่เราจะสามารถเคลื่อนไปข้างหน้าและก้าวหน้าไปด้วยกัน

นั่นเป็นตัวอย่างของเหตุผลที่เรานำพระคำไปถึงคุณทุกวันผ่านหนังสือเฝ้าเดี่ยวนี้และในรูปแบบอื่นๆ พระเจ้าสามารถทำสิ่งต่างๆ ในชีวิตของมนุษย์ผ่านทางชายแลหญิง และพันธกิจที่พระองค์ทรงเลือกและทรงเจิม โฮเชยา 12:13 กล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ทรงนำคนอิสราเอลขึ้นมาจากอียิปต์โดยผู้พยากรณ์คนหนึ่ง พระองค์ทรงรักษาเขาไว้โดยผู้พยากรณ์คนหนึ่ง”

สังเกตว่าพระคำไม่ได้กล่าวว่า “…โดยทูตสวรรค์องค์หนึ่ง…” แต่พระคำกล่าวว่า “โดยผู้พยากรณ์คนหนึ่ง” และคำว่า “ผู้พยากรณ์” นั่นไม่ใช่ชื่อตำแหน่ง แต่กำลังหมายถึงคนของพระเจ้า บางคนที่พระเจ้าได้ส่งเข้ามาในชีวิตของคุณ พระเจ้าได้ส่งเราไปถึงคุณเพื่อนำพระคำของพระองค์ที่จะนำทางคุณ และรักษาคุณให้อยู่บนถนนแห่งชัยชนะ ในขณะที่พระองค์เชื่อมต่อกับพระคำของพระองค์ผ่านทางความเชื่อ ที่พระคำจะนำคุณออกจากที่ซึ่งคุณไม่ควรอยู่ และนำคุณไปยังที่ซึ่งพระเจ้าต้องการให้คุณอยู่ พระคำนั้นก็ช่วยรักษาคุณด้วยเช่นกัน!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการเชื่อมต่อของข้าพระองค์กับพระคำนิรันดร์ของพระองค์ ข้าพระองค์ติดตามด้วยสุดใจและตอบสนองทันทีต่อการนำ คำสอน และคำปรึกษาจากพระคำของพระองค์ ซึ่งได้สถาปนาความรุ่งเรือง ชัยชนะ และความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 4:13; 10:17; ลูกา 5:5-7


Comments are closed