วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม
เชื่อตามพระคำของพระองค์
Take Him At His Word

“สำหรับพระเจ้าพระองค์นี้ พระมรรคาของพระองค์ไร้ตำหนิ พระดำรัสของพระยาห์เวห์พิสูจน์จนเห็นจริงแล้วพระองค์ทรงเป็นโล่ของทุกคนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์” (สดุดี 18:30)

     สิ่งหนึ่งที่คุณต้องเรียนรู้ที่จะทำในฐานะคริสเตียนคือเชื่อพระเจ้าตามพระคำของพระองค์และปฏิบัติตามพระคำของพระองค์ มีคริสเตียนจำนวนมากที่ไม่เคยได้รับการสอนให้ทำเช่นนี้ แต่หลายคนได้เรียนรู้ที่จะไม่เชื่อพระเจ้าจากประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมของพวกเขา เราอาศัยอยู่ในโลกที่เราเต็มไปด้วยวัตถุและข้อมูลทุกประเภทที่มีแนวโน้มที่จะสร้างความสงสัย ความกลัว และความไม่เชื่อ

ยกตัวอย่างเช่นเมื่อ เด็กๆ เติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ผู้คนมักจะไม่ทำตามคำพูดของพวกเขา มันมีผลต่อความคิดของพวกเขา ลองจินตนาการถึงสังคมที่นักการเมืองสัญญาถึงสิ่งต่างๆ แต่ไม่เคยทำตาม สภาพแวดล้อมเช่นนี้จะทำให้ผู้คนพบว่าเป็นการยากที่จะไว้วางใจและเชื่อในสิ่งต่างๆ ผู้คนได้สูญเสียความเชื่อในคำพูด คำพูดได้สูญเสียความหมายมากขึ้น เพราะคนไม่กี่คนที่เข้าใจเรื่องความสัตย์ซื่อของคำพูด

แต่พระเจ้าไม่ได้เป็นเช่นนั้น พระคำของพระองค์นั้นสัตย์ซื่อ พระคำของพระองค์นั้นไม่ผิดพลาด คุณสามารถเดิมพันชีวิตของคุณบนสิ่งนี้ได้ พระองค์พูดใน อิสยาห์ 55:10-11 ว่า “เพราะเหมือนฝนและหิมะลงมาจากฟ้าสวรรค์ และไม่กลับที่นั่นเว้นแต่ได้รดแผ่นดินโลก แล้วทำให้บังเกิดผลและแตกหน่อ ทั้งให้เมล็ดพืชแก่ผู้หว่านและอาหารแก่คนกิน ทำนองเดียวกัน คำของเราที่ออกจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราเปล่าๆ แต่จะทำให้สิ่งที่เราพอใจนั้นสำเร็จ และให้สิ่งที่เราใช้ไปทำนั้นเสร็จสิ้น” ไม่สำคัญว่าคุณกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤติใดในชีวิต จงไว้วางใจและปฏิบัติตามพระคำ

อาจเป็นสถานการณ์เรื่องสุขภาพ พระคำรับประกันถึงสุขภาพของพระเจ้าสำหรับคุณ ไม่จำเป็นต้องร้องไห้และร้องขอการรักษา พระองค์ได้ให้อะไรที่ดีกว่าการรักษาแก่คุณแล้ว ชีวิตของพระองค์ในตัวคุณ นั่นคือพระคริสต์ในตัวคุณ นั่นคือสิทธิ และความแน่ใจของคุณสำหรับสุขภาพของพระเจ้า โรม 8:10 กล่าวว่า “และถ้าพระคริสต์อยู่ในท่านทั้งหลายแล้ว ถึงแม้ว่าร่างกายของท่านจะตายไปเพราะบาป แต่วิญญาณจิตของท่านก็จะดำรงอยู่เพราะความชอบธรรม”

จงฝึกฝนวิญญาณของคุณให้ไว้วางใจพระเจ้าและเชื่อตามพระคำของพระองค์ จงฝึกฝนตัวคุณเองให้ไว้วางใจและเชื่อในพระคำของพระเจ้า จงยอมรับว่าสิ่งที่พระองค์พูดนั้นเป็นความจริง และปฏิบัติตามนั้น พระคำของพระองค์ได้ผ่านการพิสูจน์แล้วและเชื่อถือได้อย่างแน่นอน ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกจะล่วงไป แต่พระคำของพระเจ้าจะไม่สูญเสียฤทธิ์อำนาจไปได้เลย ดังนั้นถ้าคุณต้องการที่จะเพลิดเพลินไปกับชีวิตที่ปราศจากการต่อสู้ดิ้นรน จงเรียนรู้ที่จะไว้วางใจและเชื่อตามพระคำของพระองค์

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     พระคำของพระเจ้าคือความมั่นใจและสิทธิอำนาจขั้นสุดท้ายของฉัน ดังนั้นฉันปฏิเสธที่จะสั่นไหวด้วยสถานการณ์ของชีวิต ฉันมีผลลัพธ์ที่ฉันต้องการเมื่อพระคำของพระเจ้าได้ถูกผสมผสานเข้ากับความเชื่อในหัวใจของฉันและที่พูดออกมาจากปากของฉันด้วยสิทธิอำนาจและความกล้าหาญ ฮาเลลูยา

ศึกษาเพิ่มเติม: มาระโก 13:31; มัทธิว 7:24


Comments are closed