เพราะฉะนั้น อย่าให้ใครยกมนุษย์ขึ้นอวด เพราะว่าทุกสิ่งเป็นของท่านทั้งหลาย (1 โครินธ์ 3:21)

เงินคือการหลอกลวงและสิ่งล่อใจในโลก ไม่ค่อยมีใครรู้เรื่องนี้ แต่มันเป็นความจริง เมื่อพระเจ้าสร้างโลกนี้ ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเงิน เงินเป็นวิวัฒนาการ โลกไม่ได้เริ่มต้นด้วยเงิน แต่วันนี้เราทำตัวเหมือนเงิน “ตก” มาจากสวรรค์และพระเจ้าตรัสว่า “เจ้าต้องใช้เงิน” แต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้น

นี่คือวิธีที่คุณสามารถเข้าใจการหลอกลวงนี้ได้อย่างง่ายดาย เมื่อคุณฝากเงินไว้ในธนาคาร คุณทราบว่าไม่มีร้านค้าพิเศษใดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเก็บเงินนั้นซึ่งมีชื่อของคุณในธนบัตรทุกใบ เงินทั้งหมดที่ธนาคารเก็บรักษาไว้เพื่อคุณนั้นอยู่ที่ไหน? พวกเขาแค่บันทึกชื่อของคุณเป็นหลักฐานว่าคุณมีเงินอยู่ที่นั่นเป็นจำนวนเท่าไร นั่นควรบอกบางสิ่งบางอย่างแก่คุณ นั่นคือเงินเป็นภาพลวงตา มันมีอยู่เฉพาะในความคิดของคนจนเท่านั้น

คุณภาพและคุณค่าที่แท้จริงของคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับธนบัตรในกระเป๋าหรือตู้นิรภัย ถ้าคุณสามารถสร้าง ไม่ใช่บัญชีธนาคาร แต่คือความคิดและหัวใจของคุณ คุณภาพของลักษณะนิสัยของคุณ มันจะเป็นตัวกำหนดว่าเงินจำนวนเท่าไรจะตอบสนองต่อคุณ

จงเอาความคิดของคุณออกไปจากเรื่องเงิน และเพ่งความสนใจไปที่จุดประสงค์ของพระเจ้า จุดประสงค์ของพระองค์สำหรับชีวิตของคุณคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับระบบการเงินและการดำเนินงานของโลกนี้ คุณก็จะชนะเสมอ คุณใหญ่กว่าภาวะเงินเฟ้อและเศรษฐกิจของประเทศที่คุณอาศัยอยู่ คุณใหญ่กว่าโลกนี้! คุณเป็นเชื้อสายของอับราฮัม ซึ่งแปลว่าคุณเป็นเจ้าของโลกนี้ จงเชื่อสิ่งนี้ และคุณจะเป็นอิสระจากฤทธิ์อำนาจและการคุกคามของเงิน

ความฝันในชีวิตของคุณไม่ควรอยู่ที่ว่าจะได้รับเงินจากที่ใดหรืออย่างไร องค์ประกอบประการแรกและสำคัญที่สุดคือความคิดของคุณ จงใช้มันทำงาน และเงินจะตอบสนองต่อคุณเสมอ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันปกครองและครอบครองในชีวิตนี้ เป็นอิสระจากระบบการเงินของโลกนี้ ฉันกำลังทำให้จุดประสงค์และแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของฉันสำเร็จด้วยการเดินในเส้นทางที่พระองค์ได้จัดเตรียมไว้สำหรบฉัน พระองค์จัดเตรียมทุกสิ่งที่ฉันต้องการสำหรับชีวิตและในทางของพระเจ้าให้แก่ฉัน และฉันเฉลิมฉลองพระคุณแห่งความเจริญรุ่งเรืองและความอุดมสมบูรณ์ที่ฉันได้รับในฐานะเชื้อสายของอับราฮัม ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม:2 โครินธ์ 8:9; ลูกา 12:15; ปฐมกาล 3:29


Comments are closed