พุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2016

เคารพผู้นำของคุณ
Esteem Your Leaders

“พี่น้องทั้งหลาย เราขอวิงวอนท่านให้นับถือคนที่ทำงานอยู่ในพวกท่าน ซึ่งปกครองท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้า และตักเตือนท่าน จงเคารพและรักเขาให้มากเพราะงานที่เขาได้กระทำ จงอยู่อย่างสงบสุขด้วยกัน” (1 เธสะโลนิกา 5:12-13)

    ถ้าคุณไม่เคยเป็นผู้นำหรืออยู่ในตำแหน่งของผู้นำ คุณอาจไม่เคยเข้าใจความท้าทายบางอย่างของการเป็นผู้นำ ถ้าคุณเคยต้องการขึ้นไปอยู่จุดสูงสุด หรือคงอยู่ที่จุดสูงสุด คุณก็จะต้องเรียนรู้ที่จะคิดจากมุมมองของผู้นำ สำหรับผู้นำความท้าทายทั้งหลายของการเป็นผู้นำเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดา และจนกว่าคุณจะเป็นผู้นำ คุณจะไม่มีทางรู้ว่ามันเป็นอย่างไร

ความท้าทายและความรับผิดชอบของความเป็นผู้นำมีมากมายเหลือเกิน! นั่นคือเหตุผลที่เราอธิษฐานเผื่อผู้นำของเรา ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นผู้นำในประเทศของคุณ ที่ทำงาน หรือในบ้านของพระเจ้า จงอธิษฐานเผื่อพวกเขา ยิ่งคุณอธิษฐานเผื่อพวกเขามากเท่าใด คุณจะมีความเข้าใจ อดทน และชื่นชมในการงานของพวกเขามากขึ้นเท่านั้น และพระเจ้าจะพบว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมในการนำคุณให้ไปอยู่ในตำแหน่งของการเป็นผู้นำแบบเดียวกันนั้น เพราะว่าคุณเรียนรู้ที่จะเข้าใจ

มีบางคนที่ไวต่อการวิจารณ์ผู้นำ อย่าเป็นเช่นนั้น อย่าคิดอยู่เสมอว่าผู้นำของคุณก้าวผิดเพียงเพราะว่าคุณไม่รู้สึกดีกับพวกเขา ถ้าคุณต้องการเป็นผู้นำ จงอย่าโกรธผู้นำของคุณ อย่าเป็นคนที่คอยนั่งวิจารณ์ เพราะว่าคนเช่นนั้นไม่เคยทำประโยชน์อะไรที่มีความหมายให้แก่สังคม

เมื่อพูดมาถึงผู้นำของคุณ ทำสิ่งที่พระเจ้าได้บอกไว้ อธิษฐานเผื่อพวกเขา และเคารพพวกเขาในความรัก เพราะงานที่พวกเขาได้กระทำ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์ในวันนี้ สำหรับผู้รับใช้ที่ประกาศข่าวประเสริฐไปทั่วโลก ที่อยู่แถวหน้าของงานประกาศของพระองค์ ข้าพระองค์ทูลขอที่พวกเขาจะได้รับกำลังขึ้นด้วยฤทธิ์เดชอันอัศจรรย์ในวิญญาณของพวกเขา และให้พวกเขาได้รับการทรงนำโดยสติปัญญาของพระองค์ เพื่อว่าเมื่อผ่านทางการงานและการนำของพวกเขา อาณาจักรของพระองค์จะได้รับการสถาปนาไปทั่งโลกนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 13:1; 1 ทิโมธี 5:17; ฟิลิปปี 2:29


Comments are closed