อังคาร ที่ 25 มีนาคม 2014

เข้าร่วมในการประชุมนมัสการ
Be Active In A Local Assembly

“ไม้เรียวและคำตักเตือนให้เกิดปัญญา แต่ถ้าปล่อยเด็กไว้แต่ลำพังจะนำความอับอายมาสู่มารดาของตน…จงฝึกสอนบุตรชายของเจ้า และเขาจะให้เจ้าได้หยุดพัก เออ เขาจะให้ความปีติยินดีแก่ใจของเจ้า” (สุภาษิต 29:15, 17)

    เมื่อเติบโตขึ้น พ่อแม่ของคุณอาจสอนค่านิยมบางอย่างกับคุณเพื่อให้คุณเป็นคนดีและประสบความสำเร็จ เด็กบางคนที่ไม่ได้ถูกสอนเหมือนกันอาจหลงไป นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับฝ่ายวิญญาณด้วยเช่นเดียวกัน คุณจะต้องได้รับการเลี้ยงดูในสิ่งฝ่ายวิญญาณเพื่อที่จะเป็นชายหรือหญิงที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดให้คุณเป็น นั่นคือบทบาทของคริสตจักรท้องถิ่น และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่คริสเตียนทุกคนเข้าร่วมนมัสการในคริสตจักรท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ

ในฮีบรู 10:25 พระเจ้าทรงแสดงความรู้สึกไม่พอใจต่อผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมกับการนมัสการในคริสตจักร และเตือนคนอื่นๆที่กำลังทำตามแบบพวกเขา “อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้น แต่จงพูดหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น เพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว” คริสเตียนบางคนกล่าวว่า “ทุกวันอาทิตย์ฉันไปทุกที่ซึ่งพระเจ้าทรงนำฉันไป” นั่นเหมือนกับเด็กที่ไปบ้านไหนก็ได้ในเวลากลางคืนและถามว่า “คืนนี้ขอหนูนอนที่บ้านนี้ได้ไหม?” ลองคิดดูว่าชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไร! นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับบางคนในฝ่ายวิญญาณ พวกเขาไปนมัสการวันอาทิตย์ที่คริสตจักรหนึ่ง และเปลี่ยนไปอีกคริสตจักรหนึ่งในอาทิตย์ถัดมา นั่นเป็นสิ่งที่ผิด

บางคนไม่ไปคริสตจักรเลย แต่อยู่ที่บ้านและดูนักเทศน์หลายคนทางโทรทัศน์ พวกเขากล่าวว่า “ฉันมีอาจารย์มากมาย ฉันดูพวกเขาในทีวี” อาจารย์สามารถสอนคุณผ่านทางทีวีได้ แต่เขาไม่สามารถเลี้ยงดูคุณผ่านทีวีได้ มีประโยชน์มากมายจากการเป็นสมาชิกของคริสตจักร ที่นั่นคุณจะได้รับการเสริมกำลังขึ้นผ่านพระคำของพระเจ้าและผ่านทางการสำแดงของพระวิญญาณ สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณเปลี่ยนจากคริสตจักรหนึ่งไปคริสตจักรหนึ่ง หรือดูการเทศนาผ่านทางโทรทัศน์ สิ่งที่ดีที่สุดคือคุณจะได้รับข้อมูลมากมาย แต่คุณจะไม่สามารถเติบโตฝ่ายวิญญาณได้มากเท่าที่ควร คุณจะไม่สามารถวางรากลงในความจริงได้ เพราะว่าคริสตจักรคือรากฐานและเป็นเสาแห่งความจริง (1 ทิโมธี 3:15)

ในคริสตจักร คุณจะได้รับการสอนพระคำของพระเจ้า ซึ่งจะทำให้คุณสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีสติปัญญา ในขณะที่อยู่บนตำแหน่งของความเป็นไปได้ที่ไม่จำกัด และชัยชนะที่ไม่มีที่สิ้นสุด

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสที่ทำให้ชีวิตของข้าพระองค์ได้รับการพัฒนาขึ้นผ่านทางพระคำของพระองค์ เมื่อข้าพระองค์เข้าเป็นส่วนหนึ่งในคริสตจักร ฉวยโอกาสของโครงสร้างในคริสตจักรท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยให้คุณเติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณและได้รับการเสริมสร้าง ข้าพระองค์ได้รับกำลังเพื่อชัยชนะผ่านทางการสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณ และกับพี่น้องในพระคริสต์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 10:25; โรม 16:1


Comments are closed