ที่ตกกลางหนามหมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้ว และขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่ ความกังวล ทรัพย์สมบัติ และความสนุกสนานของชีวิตนี้ ก็รัดพวกเขาจนทำให้ผลไม่เติบโต (ลูกา 8:14)

คำว่า “ไม่เติบโต” ในข้อพระคัมภีร์ข้างบน ซึ่งมาจากภาษากรีกว่า “เทเลสโพเรโอ” (telesphoreō) เป็นคำผสม และปรากฏในข้อพระคัมภีร์ข้อนี้เท่านั้น มันหมายถึงการนำไปสู่การเกิดผล นั่นคือมาถึงสภาวะที่สุก นั่นคือมาสู่สถานะที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งทำให้เกิดผลลัพธ์

บังเอิญที่ข้อพระคัมภีร์ข้างบนจริงๆ แล้วกล่าวถึงคนที่ไม่ได้นำผลมาสู่ความสมบูรณ์แบบ แต่สิ่งนี้ชี้ให้เราเห็นถึงแผนการของพระเจ้า ความคิดของพระองค์ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ว่าพระองค์ต้องการให้เราเกิดผลและมีประสิทธิผลตลอดไป นำผลของเราไปสู่ความสมบูรณ์แบบ

มีผู้คนมากมายที่เริ่มต้นทำบางสิ่งบางอย่างและไม่เคยสำเร็จ พวกเขาหยุดอยู่ตรงกลางของบางสิ่งเสมอ พวกเขาไม่เคยทำให้สำเร็จ พวกเขามีเรื่องราวที่จะบอกเสมอว่าทำไมพวกเขาถึงทำไม่เสร็จ

โครงการของพวกเขาถูกยกเลิก และกระบวนการถูกตัดทอน แต่เรื่องราวของคุณนั้นแตกต่าง คุณเป็นเถาองุ่นที่สมบูรณ์ เกิดผล และทำโครงการของคุณให้สมบูรณ์แบบ ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม พระวิญญาณของพระเจ้ากำลังทำงานในคุณเพื่อทำให้บรรลุผล จงกล่าวยืนยันสิ่งนี้กับคุณเสมอ ในขณะที่คุณเดินไปกับองค์พระผู้เป็นเจ้าท่ามกลางความสว่างแห่งพระคำของพระองค์ จะไม่มีการแท้งของความคิดของคุณ หรือแม้กระทั่งการแท้งทางทางกายภาพ นี่คือมรดกของคุณในฐานะลูกของพระเจ้า

อีกสิ่งที่งดงามเกี่ยวกับเรื่องนี้คือคุณเกิดผลทั้งในและนอกฤดูกาล คุณเกิดผลและมีประสิทธิผลเสมอ “…ยืนหยัดอย่างมั่นคงเหมือนต้นไม้ที่เบ่งบานที่ถูกปลูกโดยการออกแบบของพระเจ้า ซึ่งหยั่งรากลึกข้างลำธารแห่งความสุข ซึ่งเกิดผลในทุกฤดูกาลไม่เหี่ยวแห้ง ไม่อ่อนกำลัง ได้รับพระพรเสมอ เจริญรุ่งเรืองเสมอ (สดุดี 1:1-3 ฉบับ TPT) ช่างเป็นชีวิตที่ดีอะไรเช่นนี้! สาธุการแด่พระเจ้า!

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณที่ทรงประทานชีวิตที่มีพระสิริเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ นั่นคือชีวิตแห่งพระพรตลอดไปและเกิดผลอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีการแท้งของแผนการโครงการ และความฝันของข้าพระองค์ ข้าพระองค์นำสิ่งเหล่านี้ไปสู่การบรรลุผล ซึ่งผลิตผลลัพธ์แห่งความสมบูรณ์แบบโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:ฟีลิปปี 1:6; ฟีลิปปี 3:13; เยเรมีย์ 29:11


Comments are closed