ศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2015

อย่า “ต่อสู้” คนอื่น
Don’t “Fight” Anyone

“อาหับกษัตริย์แห่งอิสราเอลตรัสกับเยโฮชาฟัทกษัตริย์แห่งยูดาห์ว่า “ท่านจะไปกับข้าพเจ้ายังราโมทกิเลอาดหรือ” พระองค์ทูลตอบพระองค์ว่า “ข้าพเจ้าก็เป็นอย่างที่ท่านเป็น ประชาชนของข้าพเจ้าก็เป็นดังประชาชนของท่าน เราจะอยู่กับท่านในการสงคราม” และเยโฮชาฟัทตรัสกับกษัตริย์แห่งอิสราเอลว่า “ขอสอบถามดูพระดำรัสของพระเยโฮวาห์วันนี้เสียก่อน”” (2 พงศาวดาร 18:3-4)

    การต่อสู้ของความเชื่อเป็นการต่อสู้ที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียวของผู้เชื่อ ไม่ใช่การต่อสู้กับคนอื่น ดังนั้นอย่าต่อสู้หรือมีเรื่องกับใคร การต่อสู้กับคนนั้นเป็นการต่อสู้ที่ผิด บางครั้งอาจดูเหมือนเป็นสิ่งถูกในการ “ต่อสู้” เพื่อบางสิ่งหรือเพื่อจุดมุ่งหมายบางอย่าง แต่แสวงหาการทรงนำจากพระเจ้า

ยกตัวอย่างเช่น กษัตริย์อาหับที่พร้อมสำหรับการต่อสู้และยึดเอาแผ่นดินคืนมา ซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นของเขาอย่างถูกต้อง และขอให้เยโฮชาฟัทกษัตริย์ของยูดา เข้าต่อสู้ร่วมกับเขาในสงคราม อย่างไรก็ดี เยโฮชาฟัทตอบสนองเขาอย่างชาญฉลาด กล่าวว่า “…ขอสอบถามดูพระดำรัสของพระเยโฮวาห์วันนี้เสียก่อน”

ถ้าคุณคิดว่าคุณถูกหลอกหรือถูกโกงโดยพี่น้องของคุณ ในขณะที่คุณกำลังจัดการกับเรื่องนั้นอยู่ ให้นึกถึงข้อพระคำ 1 โครินธ์ 6:7 ที่กล่าวว่า “เหตุฉะนั้นเพราะพวกท่านไปเป็นความกัน บัดนี้ท่านก็ตกจากระดับที่ควรแล้ว ทำไมท่านจึงไม่ทนต่อการร้ายซึ่งเขาทำแก่ท่าน ทำไมท่านจึงไม่ยอมถูกโกง” ดำเนินชีวิตที่สูงกว่า อย่าบาดหมางกับคนอื่น เหมือนอาหับ บางคนต่อสู้เพื่อความแตกต่าง “ราโมทกิเลอาด” ในวันนี้ โดยไม่ฟังพระเจ้า อย่าดำเนินตามทางนั้น

พระเจ้าได้สถาปนาคุณไว้แล้วบนศิลา คือพระเยซูคริสต์ และไม่มีอาวุธใดที่ต่อสู้คุณจะมีชัยชนะได้ ไม่ว่าใครก็ตามที่ต่อสู้คุณ พวกเขาไม่สามารถเอาสิ่งที่พระเจ้าได้ให้กับคุณไปได้ คุณไม่ได้เป็นเหมือนคนอื่นๆ คุณแตกต่าง และไม่มีทางเสียเปรียบได้

ลองนึกถึงอับราฮัม เมื่อเขามีเรื่องราวถกเถียงกับโลท หลานชายของเขา เขาจัดการโดยปราศจากทะเลาะวิวาทกัน อับราฮัมพูดกับหลานชายของเขาด้วยความรู้สึกผิดชอบของสวรรค์ว่า “…กรุณาอย่าให้มีการวิวาทกันเลยระหว่างเรากับเจ้า และระหว่างคนเลี้ยงสัตว์ของเรากับคนเลี้ยงสัตว์ของเจ้า เพราะเราทั้งสองเป็นญาติกัน” (ปฐมกาล 13:8) นั่นคือวิถีที่คนของสวรรค์พูด พวกเขาไม่คิดว่าพวกเขาอาจจะต้องเสียเปรียบ นั่นคือวิธีที่คุณควรจะคิด และเมื่อคุณทำเช่นนั้น คุณจะไม่จำเป็นต้องต่อสู้กับใครเพื่อสิ่งใดเลย

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่นำข้าพระองค์ไปในทางแห่งความจริงและน้ำพระทัยอันสมบูรณ์ของพระองค์เสมอ ข้าพระองค์มั่นใจว่าความปรารถนาของข้าพระองค์ได้รับการสถาปนาไว้ เพราะว่าเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ และทุกสิ่งจะเกิดผลดีเพื่อข้าพระองค์เสมอ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กาลาเทีย 5:19-21; โรม 12:18


Comments are closed