พุธ ที่ 9 มีนาคม 2016

อย่าให้อะไรหยุดคุณ
Let Nothing Stop You

“นี่แน่ะ บัดนี้พระวิญญาณพันผูกข้าพเจ้า จึงจำเป็นจะต้องไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าที่นั่นบ้าง เว้นไว้แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงเป็นพยานแก่ข้าพเจ้าในทุกบ้านทุกเมืองว่า เครื่องจำจองและความยากลำบากคอยท่าข้าพเจ้าอยู่ แต่ข้าพเจ้ามิได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสำหรับตัวเอง…” (กิจการ 20:22-24)

    เมื่อมาถึงเรื่องของการประกาศข่าวประเสริฐ เราจะต้องประกาศโดยไม่กลัว จินตนาการถึงเปาโล พระวิญญาณบริสุทธิ์บอกเขาว่าเขาจะถูกจับขังในคุก และมีปัญหาในกรุงเยรูซาเล็ม แต่เขาก็ไม่ได้หวั่นไหว เขากล่าวว่า “ข้าพเจ้ามิได้ถือว่า” เขามีความกล้าหาญเพื่อข่าวประเสริฐ

ทำให้คิดถึงประสบการณ์ที่น่าประทับใจในช่วงเวลาแบ่งแยกการปกครองในแอฟริกาใต้ ในตอนที่เป็นวัยรุ่น โดยไม่มีอาวุธในมือของพวกเขา เดินไปด้วยความกล้าหาญและปราศจากความกลัวเข้าหากองทัพ ร้องเพลงแห่งอิสรภาพ พวกเขาไม่มีความกลัว และน่าเศร้าที่พวกทหารเริ่มต้นยิงปืนใส่วัยรุ่นเหล่านั้น หนุ่มสาวเหล่านั้นพยายามทำให้สัญญาแห่งอิสรภาพของพวกเขาเป็นจริงด้วยเลือดของพวกเขา แล้วพวกเขาได้รับสิ่งนั้นหรือไม่? ได้!

จงปฏิเสธที่จะกลัว อย่าไปถึงจุดที่คุณกลัวหรือท่วมท้นด้วยความกดดันและความยากลำบากของชีวิตจนถึงจุดที่สิ่งนั้นส่งผลกระทบกับการอุทิศตนของคุณต่อข่าวประเสริฐ อย่าอ่อนระอาหรือยอมแพ้ในยากที่ต้องเผชิญกับความยากลำบาก จงเข้มแข็งและกล้าหาญ ประกาศข่าวประเสริฐด้วยความกล้าหาญ

ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นผู้นำของคริสตจักร และด้วยเหตุผลบางประการคุณได้รับข่าวว่าการนมัสการของคริสตจักรไม่สามารถมีขึ้นได้ หรือคุณไม่สามารถใช้อาคารของคริสตจักรได้ นั่นคือการต่อสู้แห่งความเชื่อ อย่าขลาดกลัวและปิดคริสตจักร เพราะการกระทำของมนุษย์! อย่าทำเหมือนว่าคุณไม่มีความหวัง เราไม่ได้ถูกมัดมือมัดเท้าไว้ เมื่อกฎหมายที่ไม่มีเหตุผลบางอย่างถูกประกาศใช้เพื่อขัดขวางการประกาศข่าวประเสริฐในเมืองของคุณ คุกเข่าของคุณลงและอธิษฐานอย่างขมักเขม้นด้วยภาษาแปลกๆ ประกาศว่าเมืองนั้นได้รับการปกครองโดยแสงแห่งข่าวประเสริฐ และส่งผลกระทบโดยพลังแห่งความชอบธรรม ขณะที่คุณอธิษฐาน ประกาศถ้อยคำแห่งความเชื่อจนกระทั่งคุณได้รับการเร้าใจให้กล่าวคำเผยพระวจนะเหนือเมืองนั้น จำไว้ว่าไม่มีใครหยุดเราได้ ดังนั้นจงอย่าให้สิ่งใดมาทำให้คุณหวั่นไหว

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะกลัว เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ให้วิญญาณแห่งความขลาดกลัวแก่ข้าพเจ้า แต่ด้วยวิญญาณแห่งฤทธิ์เดช ความรัก และการบังคับตน ชีวิตของพระเจ้าอยู่ในข้าพเจ้า ดังนั้นข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะในพระเยซูคริสต์! พระองค์ที่อยู่ภายในข้าพเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้!

ศึกษาเพิ่มเติม: ลูกา 12:32; อิสยาห์ 41:13-14


Comments are closed