เพราะว่าถ้าข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐ ข้าพเจ้าก็ไม่มีเหตุที่จะอวดได้ เพราะว่าข้าพเจ้าจำต้องทำ (1 โครินธ์ 9:16)

หลายปีก่อนฉันมีเพื่อนบางคนที่ทำงานรับใช้เหมือนกัน ถึงแม้ว่าพวกเขาจะรักองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่พวกเขาก็รู้สึกกังวลเล็กน้อยกับสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า “ความสุดขั้ว” ของฉัน เพราะว่าฉันมักจะกระตือรือร้นเพื่อข่าวประเสริฐเสมอ ฉันจัดการประกาศกลางแจ้งในหมู่บ้าน โรงเรียน จัดโปรแกรมและสัมมนาในคริสตจักรหลายแห่ง ฉันเดินทางเพื่อข่าวประเสริฐเสมอ

พวกเขาคิดว่าในที่สุดแล้วฉันจะพบว่าตำแหน่งและการกระทำที่สุดขั้วของฉันนั้นผิด และหลังจากนั้นฉันก็จะได้เรียนรู้และลดระดับลงมาให้เท่ากับพวกเขา แต่หลายปีผ่านมาและผ่านไปและฉันก็ไม่เสียใจที่ได้รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าแบบนั้น ถ้าฉันไม่เข้าใจพระคัมภีร์ ฉันก็อาจพยายาม “เดินทางสายกลาง” ในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อทำให้คนเหล่านี้พอใจ และผลกระทบที่เราทำในวันนี้ก็จะไม่เกิดขึ้น

หลายคนถูกเกลี้ยกล่อมให้ทำเช่นนั้น ดังนั้นจงแตกต่าง จงโฟกัสต่อไป จงรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความสนใจที่ไม่แบ่งแยก เมื่อคุณเห็นนิมิตที่โดดเด่นจากเพื่อนฝูง ในความร้อนรนและการสนับสนุนข่าวประเสริฐของพระคริสต์ จงมุ่งมั่นต่อไป ต้องเป็นแบบนั้นแหละ จงเหมือนเปาโล นั่นคือทุ่มเทให้กับข่าวประเสริฐราวกับว่ามันขึ้นอยู่กับคุณคนเดียวที่จะประกาศข่าวประเสริฐไปทั้งโลก! เมื่อคุณทำ พระคุณของพระเจ้าก็จะถูกปลดปล่อยให้แก่คุณเพื่อทำให้ความฝันของพระองค์สำเร็จ

จงระลึกว่านี่เป็นงานของพระองค์ พระองค์เองเป็นผู้แสวงหาที่จะทำสิ่งนี้ผ่านทางคุณ คุณเป็นแค่ “ชุดสูท” ของพระองค์ พระองค์คือผู้ที่อยู่ข้างใน พูดคุยผ่านทางคุณ มองผ่านสายตาของคุณ ทำงานผ่านมือของคุณ พระองค์ตรัสใน 2 โครินธ์ 6:16 ว่า “…เรา​จะ​อยู่​ใน​เขา​ทั้ง​หลาย​และ​จะ​ดำ​เนินใน​หมู่​พวก​เขา…” ฮาเลลูยา! ทั้งหมดที่พระองค์ต้องการ ก็คือให้คุณพูดว่า “ใช่แล้ว องค์พระผู้เป็นเจ้า! ข้าพระองค์พร้อม” หลังจากนั้นพระองค์ก็จะรับช่วงและทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จผ่านทางคุณ จงให้ความกระตือรือร้นเพื่อข่าวประเสริฐแผดเผาอยู่เสมอ นั่นคือจงปฏิเสธที่จะยอมให้สิ่งใดหรือใครก็ตามทำลายความกระตือรือร้นของคุณที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและงานของพระองค์

คำอธิษฐาน

สาธุการพระบิดา พระองค์ได้ทรงเรียกข้าพระองค์และได้กำหนดให้ข้าพระองค์เป็นหีบห่อของพระพรต่อโลกของข้าพระองค์ในขณะที่ข้าพระองค์นำข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้าไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก ฤทธิ์อำนาจของพระองค์กำลังทำงานในตัวข้าพระองค์อย่างมาก ทำให้ข้าพระองค์มุ่งมั่น มั่นคง และทุ่มเทในงานของการนำผู้คนมาถึงพระคริสต์เสมอ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:1 โครินธ์ 15:58; อิสยาห์ 50:7; โรม 12:11


Comments are closed