วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน
อย่าหวั่นไหว จงรักษาชัยชนะของคุณไว้
BE UNFLUSTERED MAINTAIN YOUR VICTORY

เพราะว่าอาวุธของเราที่ใช้สู้รบไม่ใช่แบบมนุษย์ แต่เป็นฤทธานุภาพจากพระเจ้าที่จะทำลายป้อมปราการได้ คือทำลายเหตุผลปลอมทั้งหลาย (2 โครินธ์ 10:4)

     บางครั้งในการเดินในความเชื่อของเรา เราพบสถานการณ์ที่ท้าทายความเชื่อของเรา อาจเป็นเรื่องสุขภาพหรือการเงินของคุณ คุณได้ทำทุกสิ่งที่คุณคิดว่าควรจะทำและใช้หลักการทั้งหมดที่คุณรู้จัก แต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ตอนนี้คุณกำลังคิดว่าจะทำอะไรต่อไป

ประการแรก เป็นสิ่งที่สำคัญที่คุณต้องตระหนักว่ามีปฏิปักษ์ผู้ซึ่งต่อต้านข่าวประเสริฐและลูกๆ ของพระเจ้าทุกคน 1 เปโตร 5:8-9 กล่าวว่า “จงควบคุมตัวเอง จงระวังระไวให้ดี ศัตรูของพวกท่านคือมาร ดุจสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ จงต่อต้านมันด้วยใจมั่นคงในความเชื่อ โดยรู้ว่าพวกพี่น้องของพวกท่านทั่วโลก ก็ประสบความทุกข์ลำบากอย่างเดียวกัน” หลังจากนั้น เอเฟซัส 6:10-11 กล่าวว่า “…จงเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในอานุภาพอันทรงพลังของพระองค์ จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะสามารถต่อสู้กับอุบายของมารได้”

ซาตาน ปฏิปักษ์นั้น เป็นศัตรูที่พ่ายแพ้แล้ว มันไม่มีฤทธิ์อำนาจ สิ่งที่มันทำก็มีเพียงอุบายและเล่ห์เหลี่ยม อย่างไรก็ตามตามที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์คุณได้ชนะมันแล้ว “ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้า และชนะพวกเขาแล้วเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก”
(1 ยอห์น 4:4) สิ่งที่คุณได้ถูกคาดหวังให้ทำคือการปฏิบัติตามพระคำ ปฏิบัติตามตามสิ่งที่เราอ่านในเอเฟซัส 6:10-11 นั่นคือสวมใส่ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของ
พระเจ้า

ผู้ที่ไม่มียุทธภัณฑ์ทั้งชุดจะมีช่องโหว่ ข้อที่ 12 ของเอเฟซัส 6 ทำให้เรารู้ว่าทำไมคุณถึงต้องสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุด ไว้ ข้อนี้กล่าวว่า “เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับเทพผู้ครอง ศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศ”

ซาตานผู้เป็นปฏิปักษ์พยายามที่จะทำให้คุณออกห่างจากความจริงในพระคำของพระเจ้า มันพยายามพาคุณเข้าไปในถ้ำภายใต้ความกดดันและล้มเลิกต่อพระคำ แต่จงปฏิเสธที่จะล้มเลิกหรือยอมแพ้ แต่จงทำสิ่งที่พระคำพูด นั่นคือจงต่อต้านมาร ยากอบ 4:7 กล่าวว่า “…จงต่อสู้กับมาร แล้วมันจะหนีท่านไป” วิวรณ์ 12:11 กล่าวว่า “พวกเขาชนะมารด้วยพระโลหิตของพระเมษโปดกและด้วยคำพยานของพวกเขาเอง และพวกเขาไม่ได้รักตัวกลัวตาย”

ไม่ว่าศัตรูจะขว้างอะไรใส่คุณก็ตาม อย่าหวั่นไหว จงรักษาชัยชนะของคุณไว้ จงยืนยันต่อไปว่าคุณเป็นใครในพระคริสต์ จงไว้วางใจในพระคำและฤทธิ์อำนาจที่ไม่ผิดพลาดของพระองค์ และคุณจะมีชัยเสมอ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิต ฉันได้ชนะซาตาน โลก และระบบของมันแล้ว ฉันกำลังครอบครองในชีวิตผ่านทางพระเยซูคริสต์และเดินในความสว่างแห่งมรดกของพระเจ้าของฉัน ทุกสิ่งเป็นของฉันในพระนามของพระองค์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 2:11; 1 ยอห์น 5:4


Comments are closed