วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2019

อย่าล้ำเส้น
Don’t Go Overboard

“ถ้าเจ้าติดบ่วงเพราะคำจากปากของเจ้า และเจ้าติดกับเพราะคำจากปากของเจ้า” (สุภาษิต 6:2)

     ในชีวิตส่วนตัวของคุณในฐานะคริสเตียน คุณต้องสำแดงให้เห็นพระคำทุกที่และทุกเวลา อย่าปล่อยให้การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการปล้นประสิทธิภาพของพระคำในตัวคุณและผ่านทางคุณ

อย่ากลายเป็นคนง่ายๆ กับพระคำ และในการพูดคุยของคุณอย่าสูญเสียการให้เกียรติต่อความจริงแห่งพระคำของพระเจ้าและพระองค์ผู้ที่สร้างคุณ จงรักษาการตระหนักรู้ถึงเกียรติที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงใส่ไว้ในชีวิตของคุณ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณพูดตลก อย่าต่อต้านพระคำ ตัวตนของคุณ หรือมรดกในพระคริสต์

พระคัมภีร์กล่าวว่า “อย่าให้คำเลวร้ายออกจากปากของท่านทั้งหลาย แต่จงกล่าวคำดีๆ ที่เสริมสร้างและที่เหมาะกับความต้องการ เพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยิน” (เอเฟซัส 4:29) เรื่องตลกของคุณไม่ควรหยาบคาบ อย่าล้ำเส้น การตลกเป็นสิ่งที่รับได้ แต่อย่าตลกมากจนคุณลืมไปว่าคุณเป็นใคร จงสำแดงศักดิ์ศรี เกียรติ แม้ขณะที่คุณพูดตลก

เมื่อคุณพูดถึงพระเจ้า จงยำเกรง เพราะทูตสวรรค์ของพระองค์ทรงอยู่ด้วยเสมอ หลายคนประสบปัญหาเนื่องจากการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการหรือการพูดเล่นของพวกเขา ด้วยการลืมไปว่าพวกเขากำลังติดบ่วงหรือถูกจับโดยคำพูดของพวกเขา

อย่าพูดอะไรต่อต้านร่างกายหรือชีวิตของคุณ เพราะเห็นแก่การพูดตลก คุณอาจไม่ได้ตั้งใจ แต่ถ้าคุณพูด คุณจะมีสิ่งนั้น นั่นคือสิ่งที่พระเยซูพูดในมาระโก 11:23 พระองค์ไม่ได้พูดว่า “คุณจะมีในสิ่งที่คุณพูด ถ้าคุณไม่ได้พูดเล่น” แต่พระองค์พูดว่า “คุณจะมีในสิ่งที่คุณพูด” มันเป็นกฎฝ่ายวิญญาณ จงใช้เพื่อประโยชน์ของคุณ

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับเกียรติที่พระองค์ได้ทรงวางไว้ในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ไม่เคยลืมความจริงของพระคำของพระองค์และบุคคลที่พระองค์ได้ทรงสร้างให้ข้าพระองค์เป็นในพระคริสต์ คำพูดของข้าพระองค์สร้างแรงบันดาลใจ ข้าพระองค์ยอดเยี่ยมในการสื่อสารทุกที่และทุกเวลา ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 26:18-19; สุภาษิต 18:21; สุภาษิต 15:4; 1 เปโตร 3:10


Comments are closed