จันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2016

อย่ายอมแพ้ต่อความเจ็บป่วย
Don’t Give In To Sickness

“บุตรชายของเราเอ๋ย จงตั้งใจต่อถ้อยคำของเรา…เพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้ที่ค้นพบ และมันรักษาเนื้อของผู้นั้นทั้งสิ้น” (สุภาษิต 4:20-22)

    ภาษาฮีบรูคำว่า “รักษา” ในข้อพระคำตอนต้นคือคำว่า “marpe” ซึ่งมีความหมายว่า “ยา” ถ้าบางคนป่วยและกำลังจะตายและได้ยินพระคำนี้ เขาก็จะได้รับการรักษาและการเยียวยา เพราะว่าพระคำพระเจ้าคือยา

ทำให้นึกถึงคำพยานของผู้ชายคนหนึ่ง เขาถูกตรวจพบเจอว่าเป็นมะเร็ง สำหรับหลายคน นั่นคือคำพิพากษาประหารชีวิต อย่างไรก็ดี แทนที่จะท้อใจ เขาตัดสินใจที่จะทำตามพระคำเพื่อการอัศจรรย์ เขาได้รับข้อความมากมายจากเรา และฟังอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายอาทิตย์

จนมาถึงช่วงเวลาหนึ่ง เขาได้ออกไปพบแพทย์ตามที่ได้นัดไว้ และพวกเขาไม่สามารถพบร่องรอยของมะเร็งในร่างกายของเขาเลย พระคำของพระเจ้าได้รักษาและกำจัดมะเร็งให้หมดไป คุณกำลังเผชิญความท้าทายในร่างกายของคุณวันนี้อยู่หรือไม่? พระคำของพระเจ้าเป็นยา! ไม่เพียงแต่พระคำจะทำลายโรคร้ายจากร่างกายเท่านั้น พระคำยังทำให้ร่างกายปลอดภัยจากความเจ็บป่วย โรคภัย และความผิดปกติ

อย่ายอมแพ้ต่อความเจ็บป่วย พระคริสต์ได้ทำให้แผนการสำหรับสุขภาพที่ดีของคุณสำเร็จแล้ว ดังนั้นจึงไม่สำคัญสภาพร่างกายจะเป็นอย่างไร วางมือของคุณลงบนนั้นและกล่าวว่า “ในนามพระเยซู ข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะมีความผิดปกตินี้ในร่างกาย” ไม่ว่าจะมีความผิดปกติในร่างกายส่วนใดของคุณก็ตาม สั่งขับไล่มันออกไปในนามพระเยซู คุณมีสิทธิอำนาจในนามนั้น ใช้พระนามของพระเยซู

บางคนอาจกำลังทนทุกข์กับอาการไมเกรน หรือปัญหาเกี่ยวกับหัวใจเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ถึงเวลาที่จะพูดว่า “ไม่” เข้าใจว่าพระเยซูได้จัดการกับความเจ็บปวดในทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับคุณแล้ว หน้าที่ของคุณในตอนนี้คือสถาปนาชัยชนะนั้นในชีวิตของคุณ! ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจนั้นเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น ถึงเวลาที่จะทิ้งมันไป ใช่แล้ว คุณสามารถแม้ในเวลานี้ คุณสามารถกล่าวว่า “หัวใจ กลับดีดังเดิม ในนามพระเยซูชาวนาซาเร็ธ” และมันก็จะเป็นไปตามนั้น

ดำเนินชีวิตในสุขภาพที่ดี เลือกที่จะเต็มที่กับชีวิตในทุกวัน! ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่เข้ามาและนำเอาแสงสว่างมาสู่หัวใจของข้าพระองค์ และทำให้ร่างกายของข้าพระองค์แข็งแรงดี พระคำของพระองค์กำลังทำงานภายในข้าพระองค์ ทำให้ข้าพระองค์แข็งแรง มีชีวิตชีวา เข้มแข็ง และเกิดผลในวันนี้และตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 6:19; อิสยาห์ 33:24; เอเฟซัส 4:8


Comments are closed