พฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2015

อย่าปลีกตัวคุณออกไป
Don’t Isolate Yourself

“และท่านทั้งหลายก็เสมือนศิลาที่มีชีวิต ที่กำลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณ เป็นปุโรหิตบริสุทธิ์ เพื่อถวายสักการบูชาฝ่ายจิตวิญญาณ ที่ชอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์” (1 เปโตร 2:5)

    ในการเป็นคริสเตียน เราไม่ใช่คลับหรือสมาคม เราอยู่ในครอบครัวฝ่ายวิญญาณของพระเจ้า และจะต้องดำเนินชีวิตอยู่ภายในนั้น คริสเตียนบางคนตกอยู่ในปัญหาใหญ่ในชีวิตเพราะว่าพวกเขาไม่รู้ในความจริง เมื่อซาตานมองหาลู่ทางในการโจมตีคริสเตียน มันจะล่อบางคนให้หลงออกจากครอบครัวของพระเจ้า มันจะทำให้บางคนปลีกตัวออกมาเพื่อทำให้เขาอ่อนแอ นี่คือกลยุทธ์ระยะยาวของศัตรู

นี่เป็นกลยุทธ์เดียวกับที่สิงโตใช้ล่าเหยื่อ สิงโตได้รับชื่อว่าเป็นสัตว์ที่เข้มแข็งและดุร้ายที่สุดในหมู่สัตว์ทั้งปวง แต่มันไม่ได้เป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่ที่สุด หรือฉลาดที่สุด เมื่อพวกมันต้องการล่าฝูงวัว พวกมันรู้ว่าไม่มีทางต่อสู้สัตว์ที่ตัวใหญ่กว่าและมีเขาที่แหลมคมได้ ดังนั้นพวกมันจึงทำอย่างไร? มันจะวิ่งไล่ต้อนเพื่อทำให้วัวตัวหนึ่งหลุดออกมาจากฝูง และโจมตีตัวที่หลงออกมา

เมื่อพวกมันสามารถทำให้ตัวหนึ่งหลงออกมาจากฝูง หรือสามารถมองเห็นตัวที่หลุดออกมา พวกมันจะเข้าโจมตีตัวนั้น สิงโตจะไม่โจมตีวัวทุกตัวในฝูง เพราะนั่นเป็นการฆ่าตัวตาย มารซาตานก็รู้เช่นกัน พวกมันกลัวคุณ และจะไม่โจมตีทุกคนในคราวเดียว ยกเว้นแต่คนที่หลง หรือปลีกตัวออกมาจากครอบครัวฝ่ายวิญญาณ วงปกป้องของคริสตจักร

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมคุณจึงต้องให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมนมัสการและสามัคคีธรรมกับพี่น้องผู้เชื่อ พวกเขาจะให้โอกาสกับเราในการเสริมสร้างตัวเองให้เข้มแข็งในการสถิตอยู่ของพระเจ้า เมื่อคุณแบ่งปันและสามัคคีธรรมกับพี่น้องคริสเตียนคนอื่นๆ ผู้ที่เชื่อในพระคำเหมือนกับคุณ คุณจะอยู่ในกำบังที่เข้มแข็ง

ร่วมอยู่ในคริสตจักร ร่วมอยู่ในการสามัคคีธรรมกับคนของพระเจ้า ไม่มีใครในพวกเราสักคนเดียวที่ไม่ต้องการคนอื่น พวกเราต้องการซึ่งกันและกัน ข้อพระคำตอนต้นได้กล่าวว่าเราได้รับการเสริมสร้างขึ้นโดยพระเจ้าในฐานะบ้านฝ่ายวิญญาณ ไม่ได้กำลังพูดถึงตัวอาคาร แต่กำลังหมายถึงชีวิตของเราในฐานะคนของพระเจ้า คุณอยู่ในครอบครัวฝ่ายวิญญาณ อย่าปลีกตัวเองออกมา

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์ที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นสมาชิกในครอบครัวฝ่ายวิญญาณของพระองค์ ที่ซึ่งข้าพระองค์ถูกสอนถึงพระคำ ฝึกฝนในความชอบธรรม และเสริมสร้างให้เข้มแข็ง มีชัยชนะเหนือความท้าทายทุกอย่างในชีวิต ข้าพระองค์มีชีวิตแห่งชัยชนะในวันนี้และตลอดไป ทำให้สมบูรณ์ในพระคำ และในพระวิญญาณของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 10:25; เอเฟซัส 2:19


Comments are closed