พุธ ที่ 10 ตุลาคม 2018

อย่าถือรักษา “ความไร้สาระที่หลอกลวง”
DON’T OBSERVE “LYING VANITIES”

คนที่ถือรักษาความไร้สาระที่หลอกลวงละทิ้งความกรุณาของพวกเขาเสีย (โยนาห์ 2:8)

     คุณเคยอ่านเรื่องของโยนาห์ไหม? ปลามหึมาได้กลืนกินเขาหลังจากที่เขาไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพระเจ้าให้ไปเทศนาในเมืองนีนะเวห์ อย่างไรก็ตามในขณะที่อยู่ในท้องปลาเขาขอบคุณพระเจ้าสำหรับการปลดปล่อย ถึงแม้ว่าเขาจะยังมีปัญหาอยู่ก็ตาม

โยนาห์ไม่ได้พูด “โอ พระเจ้าช่วยข้าพระองค์ด้วย” หรือ “โอ พระเจ้า ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์จะช่วยข้าพระองค์ออกจากปัญหานี้” ไม่ แต่เขาพูดว่า “ขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ได้ช่วยข้าพระองค์ให้รอดแล้ว” ต้องใช้ความเชื่อจึงจะพูดอย่างนี้ได้ อ่านเรื่องราวทั้งหมดในโยนาห์ บทที่ 2 นี่เป็นแรงบันดาลใจอย่างมาก!

โยนาห์ตระหนักรู้ถึงพระกรุณาของพระเจ้า และนั่นเร้าให้เกิดความเชื่อขึ้นในเขา เขากล่าวว่า “คนที่ถือรักษาความไร้สาระที่หลอกลวงละทิ้งความกรุณาของพวกเขาเสีย” นี่คือสิ่งที่หลายคนยังไม่ได้เรียนรู้ที่จะทำ พวกเขากำความเจ็บปวดในร่างกายของพวกเขา พวกเขาบ่นเกี่ยวกับสถานการณ์ของพวกเขา เมื่อสิ่งที่พวกเขาควรทำคือการป่าวประกาศถ้อยคำแห่งความเชื่อ พวกเขาท่วมท้นไปด้วยอาการของความเจ็บป่วยและโรค พวกเขาถือรักษาความไร้สาระที่หลอกลวง

ความไร้สาระที่หลอกลวง คือบางสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าสำหรับคุณในฐานะผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์ จงปฏิเสธที่จะถือรักษาความไร้สาระที่หลอกลวง บรรดาผู้ที่ถือรักษาความไร้สาระที่หลอกลวงละทิ้งความกรุณาของพวกเขา พวกเขาลบล้างพระคุณของพระเจ้าโดยการทำให้ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าลัดวงจรจากการทำงานเพื่อพวกเขา

คุณอาจได้รับการบอกว่าทารกในครรภ์ของคุณไม่สามารถออกมามีชีวิตอยู่ได้ หรืออาจเป็นเนื้องอก หรือโรค และคุณสามารถแม้กระทั่งรู้สึกว่ามันอยู่ในร่างกายของคุณ, ปฏิเสธที่จะหวั่นไหว แต่จงป่าวประกาศว่าคุณเป็นใครในพระคริสต์ นั่นคือกล่าวยืนยันพระวจนะ อพยพ 23:26 กล่าวว่า “จะไม่มีการแท้งลูก หรือเป็นหมันในดินแดนของเจ้า เราจะให้เจ้ามีอายุยืนนาน” จงยึดพระวจนะนั้นไว้ นั่นคือทำให้เป็นของคำกล่าวสารภาพของคุณทุกวัน ป่าวประกาศว่าคุณมีสุขภาพดี และพระคริสต์ในฉันทำลายร่องรอยทั้งหมดของความเจ็บป่วย, โรคภัยไข้เจ็บและความอ่อนแอจากร่างกายของคุณ

อย่าปล่อยให้สิ่งที่คุณเห็น, ความรู้สึกของคุณ หรือสิ่งที่ขัดแย้งกับพระวจนะของพระเจ้ามากำหนดชีวิตของคุณ ให้ความคิด, ความสนใจและเพ่งความสนใจไปที่พระวจนะเท่านั้น คุณยิ่งใหญ่กว่าปัญหาใดๆ ในร่างกายหรือในโลกของคุณ คุณได้มีชัยเหนือทุกสิ่งที่พยายามจะต่อต้านคุณแล้ว 1 ยอห์น 4:4 กล่าวว่า “ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้า และชนะพวกเขาแล้ว เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก” ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นศิลาแห่งชีวิตของฉัน! ในพระองค์ฉันยืนมั่นคงตลอดไป เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งของฉัน และฉันยืนอย่างปลอดภัยตลอดไปเพราะว่าไม่มีสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระองค์ การปกครองของพระองค์ดำรงอยู่ตลอดทุกชั่วอายุ ความเชื่อของฉันในพระวจนะของพระองค์นั้นไม่หวั่นไหว เพราะพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงและไม่เคยล้มเหลว ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติมกันดารวิถี 23:19; เฉลยธรรมบัญญัติ 32:4; โรม 4:20-21; เอเฟซัส 3:20-21


Comments are closed