วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม   2020         

อย่ากลัวเลย
Have No Fears

เมื่อข้าพเจ้าเห็นพระองค์ ข้าพเจ้าก็ล้มลงแทบพระบาทของพระองค์เหมือนอย่างคนตาย และพระองค์วางพระหัตถ์ขวาบนตัวข้าพเจ้า แล้วตรัสว่า อย่ากลัวเลย เราเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลาย (วิวรณ์ 1:17)

เมื่อคุณศึกษาพระคัมภีร์ คุณจะพบว่าพระเจ้าบอกเราเสมอว่า “อย่ากลัวเลย” ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้า เที่ยง หรือกลางคืน โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่คุณได้ยินหรืออาการที่คุณอาจรู้สึก พระองค์ไม่ต้องการให้มีความกลัวอยู่ในหัวใจของคุณ นั่นเป็นเพราะว่าพระองค์รู้ทุกสิ่ง พระองค์รู้อนาคตและสามารถเห็นได้ว่าไม่มีสิ่งใดต่อต้านคุณหรือสามารถทำอันตรายต่อคุณได้ พระองค์เป็นพระเจ้านิรันดร์และมีชีวิตอยู่ในนิรันดร์กาล พระองค์เห็นจุดจบตั้งแต่เริ่มต้น

ดังนั้นถึงแม้จะดูเหมือนว่าคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างและต้องการให้พระองค์ทำทันที พระองค์ก็ไม่รู้สึกอึดอัดและไม่รีบร้อน เพราะว่าพระองค์เห็นแล้วว่าคุณมีชัย อนาคตของคุณคือประวัติศาสตร์สำหรับพระองค์ เมื่อคุณศึกษาเรื่องราวของอับราฮัม คุณจะสังเกตเห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเล่าถึงประวัติศาสตร์แห่งอนาคตของเขาให้เขาฟัง พระองค์พูดกับเขาว่า “…​เรา​ให้​เจ้า​เป็น​บิดา​ของ​ประ​ชา​ชาติ​มาก​มาย (ปฐมกาล 17:5) ในเวลานั้นอับราฮัมไม่มีลูก แต่ในความคิดของพระเจ้านั่นเป็นความจริงที่ตัดสินไปแล้ว อนาคตของเขาคือประวัติศาสตร์สำหรับพระเจ้า

ก็เหมือนกับคุณในวันนี้ อย่ากลัวเลย เพราะว่าพระองค์ได้ทรงเห็นทุกสิ่งและรู้ว่าไม่มีอะไรที่อยู่หน้าคุณที่สามารถเอาชนะหรือทำลายคุณได้ ไม่มีสิ่งใดเลย! มันไม่แตกต่างอะไรไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรืออาศัยอยู่ที่ใดในโลกนี้ ไม่มีข้อจำกัดในเส้นทางของคุณ ทั้งหมดที่พระเจ้าต้องการก็คือคุณทำตามพระคำของพระองค์ พระคำของพระองค์รับประกันถึงชัยชนะ ความเจริญรุ่งเรือง และความสำเร็จของคุณ

พระคำของพระองค์คืออาวุธของคุณที่ใช้ต่อต้านศัตรูและความทุกข์ยากทุกอย่าง พระคำของพระองค์คือดาบของพระวิญญาณ ถ้าคุณดำเนินชีวิตโดยพระคำของพระองค์และเก็บไว้ในปากของคุณ ก็จะไม่มีอะไรที่จะหยุดคุณได้ ดังนั้นจงเอาข้อจำกัดออกไป จงพูดกับตัวเองว่า “ข้อจำกัดทั้งหมดออกไปจากความคิดของฉันแล้ว! ฉันสามารถและจะเป็นทุกอย่างที่พระเจ้าต้องการให้ฉันเป็น ฉันเป็นความสำเร็จ!” ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันกล้าและกล้าหาญมาก! พระคำของพระเจ้ากำลังผลิตสิ่งที่พระคำกล่าวถึงในตัวฉัน และฉันลุกขึ้นเหนือระบบที่จำกัดทุกอย่างของโลกนี้ ฉันมีความสามารถพิเศษในการพิจารณา คิด จินตนาการ และมองเห็นความเป็นไปได้ที่ไม่รู้จบ และไม่มีสถานการณ์หรือความยากลำบากใดที่สามารถขัดขวางฉันได้ เพราะว่าฉันได้ถูกกำหนดไว้สำหรับการเดินทางเพื่อความก้าวหน้า การยกระดับ และการเลื่อนระดับตลอดเวลา ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม:โยชูวา 1:6-7; 2 โครินธ์ 4:18; 2 โครินธ์ 2:14; 1 ยอห์น 4:4


Comments are closed