อาทิตย์ ที่ 3 เมษายน 2016

อธิษฐานวิงวอนอย่างสุดใจเพื่อประเทศของคุณ
Earnestly Intercede For Your Country

“เหตุฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใด ข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอ และขอบพระคุณเพื่อคนทั้งปวง เพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและคนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสูง เพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างเงียบๆ และสงบสุขในทางธรรมและอย่างนอบน้อม…” (1 ทิโมธี 2:1-4)

    ข้อพระคำตอนต้นคือคำกำชับของพระวิญญาณผ่านทางเปาโลไปยังคริสตจักร ถึงความสำคัญของการอธิษฐานวิงวอนอย่างสุดใจเพื่อคนทุกคน และประเทศที่เราอยู่ และผู้นำในประเทศนั้น ผลของการทำเช่นนั้นก็คือประสบการณ์อย่างท่วมท้นในพระพรแห่งสันติสุขและความรุ่งเรืองของพระเจ้า อิสยาห์ 1:19 กล่าวว่า “ถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟัง เจ้าจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดิน” นี่คือส่วนที่คุณทำในการเชื่อฟัง – อธิษฐาน เผื่อหัวใจของคนในประเทศของคุณและทั่วทั้งโลกนี้ ที่ความชอบธรรมของพระเจ้าจะถูกสถาปนาไว้ และความชั่วร้าย ความไม่สงบ การก่อการร้ายจะถูกขัดขวาง

วันนี้ความปลอดภัยและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกนี้เป็นที่น่ากังวลอย่างยิ่ง แต่คริสตจักรมีทางออก คริสตจักรคือฤทธิ์เดชเดียวที่สามารถต่อสู้มารร้ายในโลกทุกวันนี้ได้ (2 เธสะโลนิกา 2:7) คริสเตียนบางคนไม่อธิษฐานเผื่อประเทศของพวกเขา กลับเอาแต่บ่น อย่าเป็นเช่นนั้นเลย! ถ้าคุณไม่อธิษฐานเผื่อประเทศของคุณ คุณจะสามารถเพลิดเพลินกับผลดีแห่งแผ่นดินนั้นได้อย่างไร? ในขณะที่ทุกประเทศ พระคัมภีร์ได้แสดงให้เห็นว่ามีสิ่งดีมากมายในแผ่นดินนั้น สดุดี 33:5 กล่าวว่า “…แผ่นดินโลกเต็มด้วยความรักมั่นคงของพระเจ้า”

ก้าวขึ้นมาและรับเอาความรับผิดชอบในการอธิษฐาน อธิษฐานอย่างสุดใจและร้อนรนในภาษาแปลกๆ เผื่อประเทศต่างๆ และผู้นำของประเทศเหล่านั้นที่คุณอาศัยหรือทำงานอยู่ และอธิษฐานเผื่อประเทศอื่นๆ ในโลก ประกาศว่าความชอบธรรมของพระเจ้ามีชัยชนะ และพระสิริของพระองค์มีผลกระทบและอยู่บนหัวใจของผู้คน ในขณะที่คนของพระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐอย่างกล้าหาญ อธิษฐานเผื่อสำหรับพันธกิจ ที่พวกเขาจะได้รับพระคุณในประกาศข่าวประเสริฐด้วยใจกล้าหาญและด้วยฤทธิ์เดชมากขึ้น เพื่อวิญญาณมากมายจะได้เป็นของพระเจ้ามากขึ้นทั่วทั้งโลกนี้

จนกว่าจะถึงวันที่พระองค์กลับมารับเรา เราในฐานะคนของพระเจ้า ถือฤทธิ์เดชแห่งการครอบครองที่แท้จริงในประเทศต่างๆ และมีสิทธิอำนาจในการกำหนดทิศทางของประเทศเหล่านั้นผ่านทางคำอธิษฐาน

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์อธิษฐานว่าพระคุณ ความก้าวหน้า และความรุ่งเรืองของพระองค์จะครอบครองเหนือประเทศต่างๆ ในโลกนี้ และที่พระองค์จะทรงอนุญาตให้ผู้รับใช้แห่งข่าวประเสริฐมีความกล้าหาญในการประกาศและเทศนาพระคำของพระองค์ ข้าพระองค์อธิษฐานว่าฤทธิ์เดชและอิทธิพลจากข้อความของพวกเขาจะจุดความรักของพระองค์ในใจของผู้คน ขอบคุณพระองค์สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตมากมายผ่านทางข่าวประเสริฐ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 4:2; ลูกา 18:1; เยเรมีย์ 29:7


Comments are closed