เสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2018
อธิษฐานด้วยภาษาแปลก ๆ มากขึ้น
Pray More In Tongues

“คนที่พูดภาษาแปลกๆ [ฝ่ายวิญญาณ] นั้นก็ทำให้ตัวเองเจริญขึ้นและพัฒนาตัวเอง…” (1 โครินธ์ 14:4)

     ความสำคัญของการอธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆไม่สามารถเน้นมากเกินไปได้ ในฐานะคริสเตียนการอธิษฐานภาษาแปลกๆ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการเติบโตและความเข้าใจฝ่ายวิญญาณของคุณ แต่น่าเศร้าที่มีคนพูดว่า “คริสตจักรของเราไม่เชื่อในการพูดภาษาแปลกๆ” จงเข้าใจว่าการพูดภาษาแปลกๆ ไม่ใช่ปรากฏการณ์ของคณะนิกาย คริสเตียนทุกคนควรพูดภาษาแปลกๆ! เคล็ดลับของฤทธิ์อำนาจอยู่ที่นั่น ข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรากล่าวว่า “คนที่พูดภาษาแปลกๆ [ฝ่ายวิญญาณ] นั้นก็ทำให้ตัวเองเจริญขึ้นและพัฒนาตัวเอง…”

คำถามคือคุณต้องการพัฒนาตนเองหรือไม่? คุณต้องการที่จะดำเนินการในระดับใหม่ของการเติบโตฝ่ายวิญญาณและมีประสิทธิภาพในปีที่จะมาถึงหรือไม่? คุณปรารถนาที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้าอย่างมากและก้าวหน้าอย่างมากในทุกเรื่องของชีวิตหรือไม่? การพูดภาษาแปลก ๆ จะช่วยเหลือได้ สิ่งนี้จะพัฒนาคุณในฝ่ายวิญญาณ พระคัมภีร์กล่าวว่า “แต่ท่านที่รักทั้งหลาย จงสร้างตัวของท่านขึ้น [ที่ถูกพบ] บนความเชื่ออันบริสุทธิ์ที่สุดของท่าน [ทำให้ก้าวหน้า, โผล่ขึ้นเหมือนสิ่งปลูกสร้างสูงขึ้นและสูงขึ้น] และจงอธิษฐานโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์” (ยูดา 1:20 AMPC)

การอธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆ จะช่วยให้คุณก้าวหน้าได้ และคุณจะโผล่ขึ้นเหมือนสิ่งปลูกสร้างที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งคุณอธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆ มากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งมีความรู้สึกไวต่อพระวิญญาณมากขึ้นเท่านั้นที่จะได้รับและทำตามคำแนะนำของพระองค์ในทุกสิ่งที่คุณทำ

ยกตัวอย่างเช่น บางทีคุณอาจไม่ทราบขั้นตอนที่แน่นอนในการขยายหรือพัฒนาพันธกิจ ธุรกิจ หรืออาชีพของคุณในปีที่จะมาถึง จงใช้เวลาพูดภาษาแปลกๆ คุณจะมีความเข้าใจและความรอบคอบฝ่ายวิญญาณ

ข้อดีที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการพูดภาษาแปลกๆ คือ สิ่งนี้จะชาร์จคุณขึ้นเหมือนแบตเตอรี่ และเมื่อแบตเตอรี่ได้รับการชาร์จให้เต็มแล้ว ก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ได้นาน ซาตานอาจโยนลูกดอกมาที่คุณเพื่อกวนใจคุณ แต่การอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้คุณน่าเกรงขาม คุณจะสามารถทนต่อทุกสิ่งได้และต่อต้านสิ่งชั่วร้ายทุกอย่างได้

เวลาที่คุณเผชิญกับความท้าทายในชีวิตของคุณ จงเข้าไปในห้องเล็กๆ ของคุณและพูดภาษาแปลกๆ เพื่อชาร์จตนเอง เมื่อเสร็จแล้วคุณจะเต็มไปด้วยสติปัญญาที่จะเผชิญกับสิ่งใดก็ได้ จงทำตัวเองให้ “สูง” ไว้ตลอดในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโดยการพูดภาษาแปลกๆ เสมอ!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันได้รับการสร้างขึ้น เติบโตขึ้นบนความเชื่อที่บริสุทธิ์ที่สุดของฉัน ทำให้ก้าวหน้าอย่างเหนือธรรมชาติ และโผล่ขึ้นเหมือนสิ่งปลูกสร้างที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อฉันอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์! ฉันไม่เคยเสียเปรียบ! ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 14:2; อิสยาห์ 28:11-12; ยูดา 1:20


Comments are closed