จันทร์ ที่ 2 มกราคม 2017
หลักฐานของคุณ
Your Evidence
“ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้ เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็น” (ฮีบรู 11:1)

    ความเชื่อกำลังเรียกสิ่งที่คุณหวังไว้ว่าเป็นความจริง หมายความว่าคุณรู้ว่าบางสิ่งที่คุณหวังไว้นั้นเป็นความจริง ถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นก็ตาม ความเชื่อไม่ใช่เป็นเพียงแค่แนวความคิดหรือความคิดเห็นเท่านั้น แต่เป็นหลักฐานของความจริงในสิ่งที่ยังมองไม่เห็น

คุณเคยเห็นรอยเลื้อยของงูหรือไม่? งูเป็นสัตว์ที่ไม่มีแขนขา ต้องเลื้อยไปตามพื้น ทิ้งล่องลอยการเลื้อยของมันไว้บนพื้น ลอยเลื้อยของงูนั้นไม่ใช่แนวความคิดหรือความคิดเห็นเท่านั้น แต่เป็น “หลักฐาน” ของสิ่งมีชีวิตนั้น หลักฐานคือสิ่งที่พิสูจน์บางสิ่ง สามารถทำให้มองเห็นได้ ดังนั้นความเชื่อจึงเป็นหลักฐาน และถ้าเป็นหลักฐานแล้ว หมายความว่าความเชื่อเป็นตัวแทนของบางสิ่ง

ถ้าคุณมีที่ดินอยู่สักที่หนึ่งและข้าพเจ้าถามว่า “ฉันจะสามารถแน่ใจได้อย่างไรว่าคุณมีที่ดิน?” คุณไม่สามารถเคลื่อนมันมาแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นได้ นั่นเป็นไปไม่ได้ สิ่งที่คุณทำได้ง่ายๆ ก็คือเอาโฉนดที่ดินมาแสดงให้ดู ความเชื่อคือ “โฉนดที่ดิน” (ฮีบรู 11:1) คุณอาจจะยังไม่เคยไปยังที่ดินที่เป็นของคุณผืนนั้น คุณมีความแน่ใจในเอกสารนั้น คุณสามารถใช้มันเป็นหลักฐานได้ นั่นคือความเชื่อ

ถ้ามารร้ายพยายามตั้งคำถามถึงสิทธิของคุณในความรุ่งเรือง สุขภาพ หรือพระพรและมรดกของคุณในพระคริสต์ เอาหลักฐานคือโฉนดที่ดินของคุณออกมา ความเชื่อของคุณในพระคำของพระเจ้าคือโฉนดที่ดินของคุณ ประกาศด้วยความมั่นใจว่าคุณมั่งมีเพราะว่าพระคำพระเจ้าบอกว่า “…ทุกสิ่งเป็นของท่านทั้งหลาย” (1 โครินธ์ 3:21)

หลักฐานสิทธิในสุขภาพที่ดีของคุณคือว่า “…ร่างกายของพวกท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในท่าน…” (1 โครินธ์ 6:19) โรม 8:11 กล่าวว่า “ถ้าพระวิญญาณของพระองค์ ผู้ทรงให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากตายสถิตอยู่ในท่านทั้งหลาย
พระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายแล้วนั้น จะทรงทำให้กายซึ่งต้องตายของพวกท่านเป็นขึ้นมาใหม่ โดย
พระวิญญาณของพระองค์ซึ่งสถิตอยู่ในท่าน”
คำอธิษฐาน
     ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่เพิ่มความเชื่อให้แก่ข้าพระองค์ผ่านทางพระคำของพระองค์ ความเชื่อของข้าพระองค์คือชัยชนะที่มีเหนือโลกนี้ เพราะโดยความเชื่อ ข้าพระองค์สามารถเห็นแต่ภาพของความรุ่งเรือง ชัยชนะ และความเป็นไปได้เท่านั้น โดยความเชื่อในพระคำ ข้าพระองค์ฉวยโอกาสในสิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์ ดังนั้นชีวิตของข้าพระองค์ได้รับการตกแต่งให้สวยงามด้วยความจริงที่ยิ่งใหญ่แห่งข่าวประเสริฐ ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 11:6; 10:38


Comments are closed