วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2019

หลักการเพื่อการปกป้องของพระเจ้า
God’s Principle For Protection

“ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์” (สดุดี 91:1)

     เมื่อพระเยซูประสูติพระคัมภีร์บอกเราว่ากษัตริย์เฮโรดจัดให้มีการตามล่าเพื่อฆ่าเด็กเล็กๆคนนั้น แต่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าปรากฏตัวต่อโยเซฟในความฝันและสั่งให้เขาพาเด็กคนนั้นและแม่ของเขาและหนีไปที่อียิปต์ (มัทธิว 2: 13-14)

โยเซฟทำตามที่ได้รับคำสั่ง แต่คิดอยู่ชั่วขณะหนึ่ง เราไม่ได้กำลังพูดถึงเด็กคนใดก็ได้ เรากำลังพูดถึงพระเยซู พระผู้ช่วยให้รอด คุณอาจถามว่า “พระองค์ไม่ควรได้รับการคุ้มครองจากทูตสวรรค์ทั้งหมดหรือ? ทำไมต้องหนีไปที่อียิปต์กับพระองค์?” ประการแรกให้เข้าใจว่าไม่มีการหลอกลวงใดๆ ในคำสั่งของทูตสวรรค์ที่มีต่อโยเซฟ นั่นคือมีภัยคุกคามที่แท้จริงต่อชีวิตของพระเยซู และเฮโรคอาจฆ่าเด็กคนนั้นได้ถ้าโยเซฟไม่ทำตามคำสั่งนั้น

จงสังเกตด้วยว่าทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นไม่ได้ตรัสว่า “…จงหนีไปที่ซีเรีย…” คำสั่งนั้นชัดเจน นั่นคือ “…จงหนีไปประเทศอียิปต์ และคอยอยู่ที่นั่นจนกว่าเราจะบอกเจ้า” ถ้าโยเซฟหนีไปที่ซีเรีย เขาจะต้องเจอกับปัญหาอื่นอีก สิ่งสำคัญคือเราต้องอยู่ในที่ที่พระเจ้าต้องการให้เราอยู่ การปกป้องของพระองค์ไม่ได้อยู่ทุกหนทุกแห่ง การปกป้องของพระองค์อยู่ในคำสั่งของพระองค์ที่มีต่อคุณ

มีตัวอย่างที่คล้ายกันในอพยพ 12 ซึ่งเป็นผลมาจากการต่อต้านอย่างต่อเนื่องและความดื้อรั้นที่จะปล่อยผู้คนของพระเจ้าของฟาโรห์ ทูตแห่งความตายได้รับมอบหมายให้สร้างความหายนะในอียิปต์ อย่างไรก็ตามองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสั่งให้ทุกครัวเรือนของชนชาติอิสราเอลฆ่าลูกแกะและทำเครื่องหมายที่เสาประตูและวงกบด้วยเลือดของสัตว์ที่ถูกฆ่า แต่พวกเขาต้องอยู่ข้างใน!

บ้านของชาวอียิปต์ไม่ได้ถูกทำเครื่องหมายไว้ และทูตแห่งความตายได้ประหารลูกหัวปีทุกคนในแผ่นดินอียิปต์ในคราวเดียว ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ แต่คุณเห็นไหมว่ามีคนต่างชาติอื่นๆ ในอียิปต์ที่ไม่ใช่ชาวยิวที่รู้เรื่องนี้และทำเครื่องหมายบ้านของพวกเขา และพวกเขาก็ได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับคนอิสราเอล เรารู้ว่าเป็นเช่นอย่างนี้เนื่องจากพระคัมภีร์กล่าวว่าเมื่ออิสราเอลออกจากอียิปต์ “..มีคนชาติอื่นจำนวนมากติดตามไปด้วย..” (อพยพ 12:38) พวกเขาหนีรอดจากความหายนะนั้นได้ เพราะว่าพวกเขาเชื่อฟังหลักการแห่งการปกป้องของพระเจ้า บางคนรู้สึกว่าพวกเขาสามารถทำอะไรก็ได้ที่พวกเขาต้องการ และเลือกทางใดก็ได้ที่พวกเขาต้องการไป แล้วคิดว่าพระเจ้าจะป้องกันและปกป้องพวกเขาจากความชั่วร้าย มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น!

พระเจ้าประทานคำสั่งและทิศทาง คุณได้รับความคุ้มครองจากพระเจ้าในการทำตามคำสั่งและแนวทางที่พระองค์ทรงมอบให้แก่คุณ คุณได้รับการปกป้องจากการโจมตีและความชั่วร้ายทุกอย่างที่ทำลายผู้อื่นเมื่อคุณอยู่ในพระคำของพระองค์ พระองค์เป็นเจ้านาย นั่นคือเมื่อพระองค์บอกคุณว่าให้ทำอย่างไรและจะไปที่ไหนก็จงปฏิบัติตาม เมื่อคุณปรับตัวให้เข้ากับน้ำพระทัยที่สมบูรณ์ของพระองค์ คุณจะอยู่อย่างปลอดภัยตลอดไป ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันอาศัยอยู่ในพระคริสต์ ดังนั้นฉันจึงปลอดภัยตลอดไป นั่นคือได้รับการปกป้องจากการโจมตีและความชั่วร้ายทุกอย่างที่ทำลายผู้อื่น ไม่มีอาวุธใดที่สร้างขึ้นเพื่อต่อต้านฉันจะเจริญรุ่งเรืองได้ เพราะว่าพระคำของพระเจ้าคือชีวิตของฉัน ในพระคริสต์ฉันมีชีวิตและเคลื่อนไหวและมีชีวิตอยู่ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 54:17; สดุดี 91:11


Comments are closed