พฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2015

สู้จากสวรรค์
Fight From Heaven

“ดวงดาวก็สู้รบจากสวรรค์จากวิถีของมัน มันทั้งหลายรบกับสิเสรา” (ผู้วินิจฉัย 5:20)

    ผู้วินิจฉัยบทที่สี่บอกถึงเรื่องราวของชนชาติอิสราเอล และการถูกกดขี่ของพวกเขาเป็นระยะเวลายี่สิบปีภายใต้ยาบิน กษัตริย์ของชาวคานาอัน และสิเสรา แม่ทัพของพระองค์ (ผู้วินิจฉัย 4:2) เดโบราห์ซึ่งเป็นผู้เผยพระวจนะและผู้วินิจฉัยในเวลานั้นได้ถูกส่งไปหาชายที่ชื่อว่าบาราคและเผยพระวจนะเหนือเขาว่าพระเจ้าจะใช้เขาเพื่อช่วยปลดปล่อยอิสราเอล (ผู้วินิจฉัย 4:6-7) ในการสู้รบที่เกิดขึ้น ในพระคัมภีร์กล่าวว่า “พระยาห์เวห์ทรงทำให้สิเสราและรถรบทั้งสิ้น อีกทั้งกองทัพทั้งหมดของท่านแตกพ่ายด้วยคมดาบต่อหน้าบาราค แล้วสิเสราก็ลงจากรถรบวิ่งหนีไป” (ผู้วินิจฉัย 4:15)

ถึงแม้ว่วาสิเสราจะไม่รู้ เขากำลังต่อสู้กับกองทัพของสวรรค์ ไม่ใช่เพียงแค่กองทัพอิสราเอล พระคัมภีร์กล่าวว่า “ดวงดาวก็สู้รบจากสวรรค์ จากวิถีของมัน พวกมันรบกับสิเสรา” (ผู้วินิจฉัย 5:20) ทูตสวรรค์ของพระเจ้าต่อสู้เคียงข้างชนชาติอิสราเอลและเอาชนะศัตรูของพวกเขา

มีสองสิ่งที่เป็นสาเหตุที่ชัดเจนสำหรับการช่วยเหลือของพระเจ้า อย่างแรก เมื่อชนชาติอิสราเอลกำลังถูกกดขี่อย่างทารุณโดยกษัตริย์ของชาวคานาอัน พระคัมภีร์กล่าวว่า พวกเขา “ร้องต่อพระเจ้า พวกเขาอธิษฐาน” (ผู้วินิจฉัย 4:3) เช่นเดียวกันในผู้วินิจฉัย 5:2 กล่าวว่า พวกเขามอบถวายตัวเองต่อพระเจ้า พวกเขาหันไปหาพระเจ้าด้วยสุดหัวใจของพวกเขา ดังนั้น โดยผ่านทางการอธิษฐาน พวกเขาได้ทำข้อตกลงกับกองทัพแห่งสวรรค์ที่จะต่อสู้แทนพวกเขา มีเพียงสิ่งอัศจรรย์แบบนี้เท่านั้นที่สามารถทำลายสิเสราได้

สำหรับการอัศจรรย์ที่คุณปรารถนาในชีวิตของคุณ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณที่จะยอมจำนนตัวคุณเองต่อพระเจ้า ต่อพระคำของพระองค์ และเดินตามการทรงนำของพระองค์ อย่าวิ่งโดยไร้ทิศทางมองหาการช่วยเหลือของมนุษย์ ต่อสู้จากสวรรค์ คนหลายคนใช้ความพยายามและทรัพยากรอย่างมากในสิ่งที่พวกเขาทำซึ่งไม่สำเร็จ สิ่งที่พวกเขายังไม่ได้เรียนรู้คือวิธีในการจัดการสิ่งต่างๆ จากสวรรค์ วิธีการต่อสู้จากสวรรค์

เมื่อพระเจ้าตรัสว่า “แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลาย” (โรม 8:37) พระองค์ต้องการให้คุณมีแนวความคิดในลักษณะนี้ เป็นแนวความคิดของผู้ชนะ ด้วยแนวความคิดนี้คุณจะมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดที่สามารถต่อสู้คุณได้ ดังนั้น ไม่ว่า “การต่อสู้” ที่คุณอาจเผชิญอยู่คืออะไร คุณไม่ต้องต่อสู้! พระคำกล่าวว่าคุณควรขอบพระคุณ เพราะว่าดวงดาวตามวิถีของมัน พลังธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมของชีวิต ทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของคุณ!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสำแดงแก่ข้าพระองค์ถึงวิธีต่อสู้จากสวรรค์ และระดมเหล่าทูตสวรรค์มาเพื่อข้าพระองค์ ข้าพระองค์ปฏิเสธที่จะพึ่งพากำลังของเนื้อหนัง เพราะข้าพระองค์รู้ว่าความช่วยเหลือของข้าพระองค์มาจากพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก! ทุกสิ่งดำเนินไปเพื่อการดีสำหรับข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 31:1; เศคาริยาห์ 4:6; สดุดี 20:7


Comments are closed