วันศุกร์ที่ 26 เมษายน

สุขภาพของพระเจ้า
DIVINE HEALTH

“…ไม่มีชาวเมืองคนไหนจะพูดว่า ข้าป่วยอยู่” (อิสยาห์ 33:24)

     บางครั้งคุณพบคริสเตียนที่กำลังร้องไห้กับพระเจ้าเพื่อขอการรักษา มันขัดแย้งกัน เพราะว่าคริสเตียนเป็นเพื่อนร่วมงานประเภทเดียวกับพระเจ้า ดังนั้นเขาไม่ควรป่วย ทำไมหลายคนถึงป่วย? สดุดี 82:5-7 ให้คำตอบโดยกล่าวว่า “พระทั้งหลายไม่รู้และไม่เข้าใจ พวกเขาเดินไปมาในความมืด รากทั้งสิ้นของแผ่นดินโลกก็หวั่นไหว เราได้กล่าวว่า เจ้าทั้งหลายเป็นพระ เป็นบุตรองค์ผู้สูงสุด เจ้าทุกคนนั่นแหละ ถึงกระนั้นพวกเจ้าก็จะตายอย่างมนุษย์และล้มลงเหมือนเจ้านายคนหนึ่ง”

ความไม่รู้เป็นสิ่งที่อันตรายสำหรับคนหลายคน เพราะว่าความจริง แล้วคริสเตียนมีชีวิตที่ไม่อ่อนแอต่อความเจ็บป่วยหรือโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยเหตุผลเดียวกับที่พระเยซูตรัสในมาระโก 16:18 “…ถ้าพวกเขากินยาพิษใดๆ มันจะไม่ทำอันตรายแก่พวกเขา…”

แน่นอนว่าไม่มีอะไรที่จะทำร้ายคุณได้มากพอที่จะทำให้คุณป่วยได้ ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการฆ่าคุณ เพราะว่าชีวิตในตัวคุณนั้นไม่สามารถทำลายได้ คุณรู้หรือไม่ว่าในพระคัมภีร์ไม่มีที่ไหนที่พระเจ้าขอให้คุณอธิษฐานเพื่อรักษาตัวเอง? เหตุผลก็คือสุขภาพของพระเจ้าคือธรรมชาติของคุณ คุณเกิดมาพร้อมกับสิ่งนี้ในวันที่คุณบังเกิดใหม่

ในการเติบโตฝ่ายวิญญาณระดับแรก คุณจะป่วยและหลังจากนั้นคุณก็จะหายดี แล้ววงจรก็จะดำเนินต่อไป คุณจะ “เชื่อ” พระเจ้าเพื่อการรักษาเสมอ ในระดับที่ 2 และสูงกว่าคุณป่าวประกาศว่า “สุขภาพของพระเจ้าเป็นของฉัน!” ความเชื่อของคุณทำงานเพื่อสุขภาพของพระเจ้า เมื่อคุณรู้สึกถึงอาการป่วยในร่างกายของคุณ คุณไม่ควรหงุดหงิด คุณเพียงแค่ป่าวประกาศว่า “ในพระนามของพระเยซู ฉันสั่งความเจ็บปวดให้หยุด!” และมันก็เป็นไปตามนั้น!

อย่างไรก็ตามคุณต้องย้ายไปในชั้นที่สูงกว่าซึ่งคุณไม่ป่วยหรือรับรู้ถึงความเจ็บป่วยหรือโรคภัยไข้เจ็บเลย อิสยาห์ 33:24 กล่าวว่าคนที่อาศัยอยู่ในศิโยนจะไม่พูดว่า “ฉันป่วย” ใครคือคนที่อาศัยอยู่ในศิโยน? ก็คือพวกเราที่บังเกิดใหม่แล้ว ซึ่งก็คือประชากรของพระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวไว้ในฮีบรู 12:22 ว่า “ท่านทั้งหลายมาถึงภูเขาศิโยน และมาถึงนครของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ คือนครเยรูซาเล็มแห่งสวรรค์ และมาถึงที่ชุมนุมรื่นเริงของทูตสวรรค์มากมายเหลือที่จะนับได้” ตอนนี้เราอาศัยอยู่ในศิโยน เราอยู่ที่บ้านในพระคริสต์ที่ซึ่งความเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย มันเป็นสิ่งที่แปลกสำหรับเรา ถ้าคุณเคยรู้สึกถึงอาการป่วยในร่างกายของคุณ มันเป็น “ความไร้สาระที่หลอกลวง” มันเป็นภาพลวงตา จงสลัดมันออกไปในพระนามของพระเยซู จงเดินในสุขภาพของพระเจ้า จงปฏิเสธที่จะป่วย

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ชีวิตของพระเจ้ากำลังทำงานในทุกเส้นใยของชีวิตของฉัน ทุกเซลล์เลือดของฉัน และในกระดูกทุกชิ้นของร่างกายของฉัน! ตั้งแต่ปลายหัวจรดฝ่าเท้าของฉัน ชีวิตทั้งหมดของฉันถูกทำให้มีชีวิตโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อาศัยอยู่ในฉัน เติมพลังให้ฉันเรื่อยๆ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 13:11; 1 เปโตร 2:24


Comments are closed