จันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2018

สุขภาพของพระเจ้าคือธรรมชาติของคุณ
DIVINE HEALTH IS YOUR NATURE

ท่านที่รัก ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขความเจริญทุกอย่าง ดังที่จิตวิญญาณของท่านกำลังเจริญอยู่นั้น (3 ยอห์น 1:2)

     1 เปโตร 2:24 พูดถึงพระเยซูด้วยการกล่าวว่า “พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปทั้งหลายของเราไว้ในพระกายของพระองค์ ที่ต้นไม้นั้น เพื่อว่าเราจะตายต่อบาปได้ และดำเนินชีวิตเพื่อความชอบธรรม ด้วยบาดแผลของพระองค์ พวกท่านจึงได้รับการรักษาให้หาย” คริสเตียนหลายคนทั่วโลกใช้ข้อนี้ในการแสดงความเชื่อของพวกเขาในการรักษา แต่คุณรู้ไหมว่าข้อนี้ไม่ได้เขียนถึงคริสเตียน? จริงๆ แล้วไม่ได้นำมาใช้กับผู้ที่ถูกสร้างใหม่ เพราะว่าเปโตรกำลังเขียนถึงชาวยิวที่กระจัดกระจายอยู่ในต่างประเทศ (อ่าน 1 เปโตร 1:1)

ผู้ที่ถูกสร้างใหม่มีชีวิตของพระเจ้า ชีวิตที่เป็นของพระเจ้าเอง ดังนั้นเขาจะป่วยได้อย่างไร? อย่างไรก็ตามในฐานะที่เป็นทารกฝ่ายวิญญาณ เป็นคนที่ยังคงเติบโตขึ้นในความรู้เกี่ยวกับพระคริสต์อยู่ คุณอาจพบว่าตัวเองป่วยและได้รับการรักษา แต่ความจริงของเรื่องนี้ก็คือสุขภาพของพระเจ้าเป็นธรรมชาติของคุณในพระคริสต์ การรักษาเป็นสิ่งที่ดี นั่นคือขนมปังสำหรับเด็ก แต่การเดินในสุขภาพของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้าสำหรับคุณ ซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องรับการรักษาเพราะคุณไม่เจ็บป่วย

บางคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนจะมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป พวกเขาคิดว่ามันไร้สาระ แต่นั่นคือชีวิตที่พระเยซูได้นำมาให้แก่เรา นั่นคือสิ่งที่ความตาย, การฝังศพ และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ทำให้สำเร็จเพื่อเรา พระองค์ไม่เคยป่วย เราไม่ได้อ่านที่ใดในพระคัมภีร์ว่าพระองค์จำเป็นต้องได้รับการรักษา พระองค์มีชีวิตอยู่ในสุขภาพที่สมบูรณ์แบบ และคัมภีร์กล่าวว่าพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร เราในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้น (1 ยอห์น 4:17)

ก้าวข้ามระดับของความจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากพระเจ้าไปสู่การมีชีวิตอยู่ทุกวันในสุขภาพของพระเจ้า นี่คือชีวิตของผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์ ความเข้าใจในขั้นของทารกว่าพระเยซูได้เอาความอ่อนแอและการเจ็บป่วยของคุณเป็นสิ่งที่ดี อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากนั้นเป็นระดับที่สูงขึ้นของการรับรู้และการตระหนักว่าการบังเกิดใหม่ ทำให้ชีวิตของพระเจ้าอยู่ในคุณแล้วตอนนี้ คุณเป็นผู้ร่วมส่วนในธรรมชาติของพระเจ้า; คุณมีชีวิตที่เป็นขึ้นมาจากความตายซึ่งอยู่นอกเหนือจากความเจ็บป่วยและโรค ความรู้ที่สูงขึ้นนี้คือสิ่งที่คุณควรศึกษาและฝึกฝนตัวเองในการดำเนินชีวิต

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันดำเนินชีวิตเหนือโลกนี้และอิทธิพลที่เสียหายของมัน ไม่มีความเจ็บป่วย, โรค หรือ ความอ่อนแอสามารถเจริญเติบโตในร่างกายของฉันได้ เพราะฉันมีชีวิตของพระเจ้า ซึ่งเป็นชีวิตที่ไม่อาจถูกทำลายได้และไม่สามารถเอาชนะได้ของพระเจ้าในวิญญาณของฉัน! ฉันตระหนักถึงความเป็นพระเจ้าและความเป็นอมตะของฉันในพระเยซูคริสต์ สาธุการแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม2 โครินธ์ 5:17; ยอห์น 1:12-13


Comments are closed