อาทิตย์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2015

สิทธิอำนาจเหนือมารร้าย
Authority Over Devils

“มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั้น คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา เขาจะพูดภาษาแปลกๆ” (มาระโก 16:17)

    วันที่คุณเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ พระเจ้าได้มอบหมายทูตสวรรค์ให้แก่คุณ หน้าที่ของทูตสวรรค์นั้นคือการปกป้องคุณ และทำให้แน่ใจว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง คุณได้ยินและได้รับข่าวประเสริฐสำหรับความรอดของคุณ แต่เมื่อคุณดำเนินชีวิตไป ขึ้นอยู่กับการทรงเรียกของพระเจ้าเหนือชีวิตของคุณ และสิ่งที่พระองค์มอบหมายให้คุณทำ พระองค์จะประทานทูตสวรรค์มากขึ้นให้กับคุณ

ตรงกันข้าม ซาตานก็มีมารร้าย ซึ่งหน้าที่หลักของมันคือการทำลาย หลอกลวง และล่อลวงคนให้หลงไปจากทางแห่งความชอบธรรมตั้งแต่เมื่อเขาเกิดมา พระคัมภีร์บอกเราเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งคลอดลูกออกมา เป็นเด็กผู้ชาย ในพระธรรมวิวรณ์ และซาตานรอที่จะกินเด็กคนนั้น ตั้งแต่ตอนที่คลอดออกมา (วิวรณ์ 12:4-5)

นี่ไม่ใช่เป็นเฉพาะกับเด็กคนนั้นเท่านั้น พระเจ้าเพียงแค่แสดงให้เราเห็นถึงวิธีการทำงานของซาตาน ดังนั้นเพียงเพราะว่าคุณรับใช้พระเจ้า ไม่ได้หมายความว่าซาตานจะเป็นมิตรกับคุณ มันไม่ได้ทำให้ซาตานเป็นเพื่อนกับคุณ นั่นคือเหตุผลที่คุณจะต้องจัดการกับมัน พระเยซูแสดงให้เราเห็นว่าจะจัดการกับซาตานได้อย่างไร พระองค์บอกว่าให้ไล่มันไป! คริสเตียนทุกคนมีความสามารถและสิทธิอำนาจในพระคริสต์ที่จะขับไล่มารร้าย (มาระโก 16:17) ดังนั้นจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณของคุณว่ามีมากแค่ไหน พระเยซูได้ประทานสิทธิอำนาจของพระองค์ให้กับคุณ คุณมีอำนาจของผู้แทนพระองค์ในการใช้พระนามของพระองค์ต่อสู้กับซาตานและสมุนแห่งความมืดของมัน

เมื่อคุณกล่าวว่า “มารร้ายจงออกไปจากที่นี่ในนามของพระเยซู” มันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะหนีไป อย่าให้โอกาสกับมันในการมีอิสระที่จะมาจัดการสิ่งต่างๆ ในชีวิตของคุณ หรือในบ้านของคุณ หรือในชีวิตของคนที่คุณรัก อย่าให้โอกาสกับมัน ปิดโอกาสของมัน! สั่งมันออกไปในนามของพระเยซูและมันจะหนีไป!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับทูตสวรรค์ของพระองค์ที่ทำงานแทนข้าพระองค์ และสำหรับสิทธิอำนาจที่พระองค์ทรงประทานแก่ข้าพระองค์ในพระคริสต์เหนือมารร้ายและสมุนแห่งความมืดของมัน ซาตานไม่มีส่วนในบ้านของข้าพระองค์ ร่างกายของข้าพระองค์ การเงินของข้าพระองค์ หรือบริเวณรอบข้างข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 10:8; ลูกา 10:19


Comments are closed