วันพฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2020                         

สิทธิอำนาจเหนือพวกวิญญาณชั่ว
Authority Over Demons

มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั้น คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา เขาจะพูดภาษาแปลกๆ (มาระโก 16:17)

ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมา ผู้คนไม่ได้มีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับพวกปิศาจและพวกวิญญาณชั่ว พระเยซูแสดงให้เห็นว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่คนจำนวนมากคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาว่าเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณ

ยกตัวอย่างเช่น พระองค์ทำให้เราตระหนักว่าความเจ็บป่วยและโรคส่วนใหญ่มีพวกวิญญาณชั่วอยู่เบื้องหลัง เมื่อพวกเขานำคนที่หูหนวกและเป็นใบ้มาหาพระเยซู พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ขับผีออกไป และทันใดนั้นหูที่หนวกก็หาย และคนนั้นก็เริ่มได้ยิน และลิ้นที่ใบ้ก็คลายออก ลูกา 11:14 กล่าวว่า พระ​องค์​ทรง​กำลัง​ขับ​ผี​ใบ้ และ​เมื่อ​ผี​ออก​แล้ว คน​ใบ้​จึง​พูด​ได้ และ​ประชาชน​ก็​ประหลาด​ใจ

มาระโก 1:32-34 เปิดเผยความจริงเดียวกันนี้ เวลา​เย็น​วัน​นั้น​ครั้น​ตะวันตก​แล้ว คน​ทั้ง​หลาย​พา​บรรดา​คน​เจ็บป่วย และ​คน​ที่​มี​ผี​สิง​มา​หา​พระ​องค์​ และ​คน​ทั้ง​เมือง​ก็​แตกตื่น​มา​ออ​กัน​อยู่​ที่​ประตู​ พระ​องค์​จึง​ทรง​รักษา​คน​เป็น​โรค​ต่างๆ ให้​หาย​หลาย​คน และ​ได้​ทรง​ขับ​ผี​ออก​เสีย​หลาย​ผี แต่​ผี​เหล่า​นั้น​พระ​องค์​ทรง​ห้าม​มิ​ให้​พูด เพราะ​ว่า​มัน​รู้จัก​พระ​องค์” วันนี้มีหลายคนที่ไม่รู้เรื่องของกิจกรรมของพวกวิญญาณชั่ว แต่ความเป็นจริงก็คือมีวิญญาณชั่วที่ทำงานอยู่ในชีวิตของผู้คน บางครั้งคุณพบคนที่มีอารมณ์เดือดดาลและรุนแรง พวกเขาบอกว่าพ่อของเขาเป็นอย่างนั้น และเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติ แต่ไม่ใช่ พวกวิญญาณชั่วเป็นผู้ที่ทำให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น

พระคัมภีร์กล่าวถึงผีโสโครกซึ่งทำให้คนไม่สะอาดและทำสิ่งที่ชั่วร้ายในชีวิตของมนุษย์ พวกมันบางตัวทำให้บางคนประสบกับความผิดหวังในชีวิต คุณพบคนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในหลายๆ ด้านซึ่งจู่ๆก็กลับไปสู่ความว่างเปล่า พวกเขาสูญเสียทุกอย่างโดยไม่รู้ว่าพวกเขากำลังถูกรุกรานโดยอำนาจของวิญญาณชั่ว

แต่ขอบพระคุณพระเจ้า! ในพระคริสต์ คุณมีสิทธิอำนาจที่จะขับไล่พวกมันออกไปจากชีวิตของคุณได้ คุณไม่จำเป็นต้องให้ผู้รับใช้มาช่วยคุณขับผี พระเยซูกล่าวว่าเราทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะขับผีออกในพระนามของพระองค์ (มาระโก 16:17) นี่เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นพระเจ้าของเรา ดังนั้นถ้ามีเหตุการณ์และการกระทำรอบตัวคุณที่คุณไม่สบายใจและคุณเห็นว่าซาตานอยู่เบื้องหลัง ก็จงขับมันออกไป!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับสิทธิอำนาจในพระคริสต์เหนือพวกวิญญาณชั่วและฤทธิ์อำนาจของความมืด แม้ในขณะนี้ฉันเดินอยู่ในแสงสว่างแห่งสิทธิอำนาจนี้ด้วยการกล่าวห้ามซาตานและพวกวิญญาณชั่วไม่ให้ทำหรือมีอิทธิพลใดๆที่เกี่ยวข้องกับฉัน ฉันหยุดกิจกรรมของพวกวิญญาณชั่วในครอบครัวและที่ทำงานของฉันในวันนี้ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:มัทธิว 10:8; มาระโก 1:33-34; กิจการ 8:6-7


Comments are closed