พฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2015

สิทธิอำนาจของเราเหนือมารร้าย
Our Authority Over Devils

“…“ข้าแต่พระเยซูบุตรของพระเจ้าสูงสุด พระองค์มายุ่งกับข้าพระองค์ทำไม ขอพระองค์อย่าทรมานข้าพระองค์” ที่พูดเช่นนี้ก็เพราะพระองค์ได้สั่งผีโสโครกให้ออกมาจากตัวคนนั้น…” (ลูกา 8:28-29)

    มีบางคนที่ดูเหมือนว่าคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในลูกาบทที่ 8 เมื่อพระเยซูได้ขับผีออกจากชายในเมืองกาดารา พระเยซูได้สั่งให้ผีโสโครกออกมา แต่มันไม่ออก ชายคนนั้นวิ่งมาหาพระเยซู ทำไมผีร้ายจึงไม่ออกมาในทันที แต่ว่าชายคนนั้นวิ่งมาหาพระเยซู? ให้ข้าพเจ้าอธิบาย

ก่อนอื่น คุณต้องเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องควบคุมชีวิตของตัวเอง คุณไม่สามารถขับผีออกจากคนที่ไม่ต้องการให้ผีร้ายออกไป ยกเว้นว่าคนนั้นจะมอบตัวเองให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของคุณ ชายที่เสียสติคนนี้ในเมืองกาดารา พระคัมภีร์กล่าวว่า ได้ถูกผีโสโครกสิงอยู่เป็นเวลานานแล้ว เขาไม่ใส่เสื้อผ้าและอาศัยท่ามกลางหลุมศพและถ้ำ เขาเสียสติอย่างมากจนกรีดเนื้อตัวเองด้วยหินคม ทั้งกลางวันและกลางคืน และทุกครั้งที่เขาถูกจับล่ามโซ่ เขาจะทำลายมัน (ลูกา 8:27-33)

อย่างไรก็ตาม เมื่อเขาเห็นพระเยซู เขาวิ่งไปหาพระองค์ ตอนนี้บางสิ่งเกิดขึ้นก่อนที่เขาจะวิ่งไปหาพระเยซู เมื่อพระองค์ยังอยู่แต่ไกล ผีร้ายภายในเขาร้องออกมาด้วยเสียงอันดัง นั่นคือสิ่งที่เราได้อ่านไปในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อพระเยซูสั่งให้มารร้ายออกมาจากชายคนนี้ ดังนั้นถึงแม้ว่ามารร้ายไม่ได้ออกมาจากชายคนนี้ มันก็ไม่สามารถหยุดผู้ชายคนนี้ให้วิ่งไปหาพระเยซูได้

ชายคนนี้ไม่สามารได้รับการช่วยเหลือได้จนกว่าเขาจะได้วางตัวเองให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของพระเยซู โดยการวิ่งไปหาพระองค์ เป็นวิธีเดียวกันในทุกวันนี้

เรามีสิทธิอำนาจเหนือมารร้ายและสมุนแห่งความมืดของมัน ในนามของพระเยซู ถ้ามีอะไรที่คุณรู้สึกไม่สบายใจ และคุณสามารถรับรู้ได้ว่ามารร้ายคือผู้รับผิดชอบ ไล่มันออกไป คุณไม่ต้องตะโกนหรือออกมาจากห้องของคุณเพื่อทำสิ่งนี้ ไม่มีระยะทางในโลกฝ่ายวิญญาณ เรียกมันโดยชื่อของมันและบอกให้มันหยุดการกระทำและการควบคุมนั้น ไม่สำคัญว่ามันจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ มันจะได้ยินเสียงของคุณ

อย่างไรก็ตาม จำไว้ว่าเมื่อเป็นการขับผีออกจากคนอื่น จะเกิดผลอย่างดีที่สุดเมื่อคนนั้นยอมอยู่ภายในอิทธิพลของคุณ

คำอธิษฐาน
    ขอบพระคุณพระบิดาสำหรับความสามารถในการขับผีให้ออกในนามพระเยซู ข้าพระองค์จะใช้สิทธิอำนาจในวันนี้ และจัดการกับอิทธิพลและการกระทำของมารร้ายในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ทิโมธี 2:1-2; มาระโก 16:17-18


Comments are closed