อังคาร ที่ 13 กันยายน 2016

สะสมพระคำภายในคุณ

Store The Word In You

“ท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้ว ไม่ใช่จากพันธุ์มตะ แต่จากพันธุ์อมตะ คือด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่” (1 เปโตร 1:23)

    พระคำของพระเจ้าคือแหล่งทรัพยากรของคุณ และแผนการของพระเจ้าคือการที่คุณจะเสริมสร้างและคงอยู่ได้ด้วยแหล่งทรัพยากรของคุณคุณไม่ได้บังเกิดจากเมล็ดที่เปื่อยเน่าได้ แต่โดยพระคำของพระเจ้าที่มีชีวิตและคงอยู่ถาวร คุณเห็นหรือไม่ว่าคุณไม่สามารถถูกเอาชนะได้? ไม่มีอะไรที่สามารถกดคุณลงได้ เพราะว่าคุณเป็นทายาทของพระเจ้า อย่างไรก็ดี คุณต้องให้อาหารกับวิญญาณของคุณด้วยพระคำ

พระคำกล่าวว่า “จงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์ จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้น จงร้องเพลงสดุดีเพลงนมัสการ และเพลงสรรเสริญด้วยใจโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า” (โคโลสี 3:16) คุณกลายเป็นพระคำของพระเจ้าที่คุณได้รับเข้าสู่วิญญาณของคุณ ในขณะที่พระคำของพระเจ้าเพิ่มมากขึ้นภายในคุณ พระคำนั้นทำให้เกิดแนวความคิดแห่งชัยชนะและการครอบครอง เมื่อคุณเผชิญกับวิกฤตของชีวิต คุณจะไม่หวั่นไหว เพราะว่าพระคำของพระเจ้ามีกำลังภายในคุณ

ไม่สำคัญว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นรอบตัวคุณอยู่ จงปฏิเสธที่จะกลัว ผู้ที่อยู่ในท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้ โรม 8:28 กล่าวว่า “และคนทั้งหลายที่อยู่ใต้เนื้อหนัง จะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็หามิได้” คุณไม่สามารถรู้ในสิ่งนี้และยังเป็นคนที่กลัวและมีชีวิตที่พ่ายแพ้ในชีวิตได้ คำถามคือว่า คุณรักพระเจ้าหรือไม่? ถ้าคำตอบของคุณคือรัก คุณไม่ต้องกลัวอะไร ไม่ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้น ทุกสิ่งจะกลายเป็นผลดีสำหรับคุณอย่างแน่นอน

พระคำกล่าวว่า “…เมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆ ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดี” (ยากอบ 1:2) รักษารอยยิ้มและเสียงหัวเราะ คุณเป็นมากกว่าผู้พิชิต สะสมพระคำไว้ภายในคุณ ย่อยและ “ดื่ม” พระคำ ให้พระคำนำคุณเข้าสู่ความอุดมสมบูรณ์ และชีวิตของคุณจะเป็นแม่น้ำแห่งชัยชนะและการอัศจรรย์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำแห่งพระคุณของพระองค์ ซึ่งชีวิตของข้าพระองค์ได้รับการเสริมสร้างและสถาปนาในความชอบธรรม ชัยชนะ สง่าราศี และความสำเร็จของพระองค์ ข้าพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกับพระคำ พระคำเพิ่มมากขึ้นอย่างมากภายในข้าพระองค์ และมีชัยชนะเหนือความเจ็บป่วย ความตาย ความล้มเหลว และสถานการณ์ที่ไม่ดีต่างๆ พระคำเกิดผลและทำให้ข้าพระองค์ทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกความพยายามของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 20:32; 2 ทิโมธี 2:15


Comments are closed