พุธ ที่ 17 กันยายน 2014

สองวิธีในการถวายพระสิริแด่พระองค์
Two Ways To Give Him Glory

“ท่านมิได้หวั่นไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้า แต่ท่านมีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้น จึงถวายเกียรติแด่พระเจ้า” (โรม 4:20)

    มีสองวิธีหลักในการถวายพระสิริแด่พระเจ้า สิ่งแรกคือการเป็นพยาน คุณเป็นพยานอย่างไร? มีสามวิธีที่คุณจะเป็นพยานได้ หนึ่งคือการประกาศต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทำเพื่อคุณ

สิ่งที่สองคือเป็นพยานด้วยการถวายของคุณ หลายคนไม่เข้าใจถึงฤทธิ์เดชของการถวาย ซึ่งเป็นคำพยาน เมื่อคุณถวายให้แด่พระเจ้า มันไม่ใช่การบริจาค แต่เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธิ์ต่อพระเจ้า เมื่อคุณถวาย คุณกำลังเป็นพยานและถวายพระสิริแด่พระเจ้าในชีวิตของคุณ อ่านเรื่องราวของอับราฮัม อิสอัค ยาโคบ ดาวิด และซาโลมอน พวกเขาทุกคนได้มอบถวายในการนมัสการแด่พระเจ้า หลายต่อหลายครั้งที่คนเหล่านี้ได้นมัสการพระเจ้าด้วยการมอบถวาย

วิธีที่สามในการเป็นพยานคือการบอกคนอื่น ทำให้คนอื่นได้รู้ถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงทำในชีวิตของคุณ ดังนั้นจึงเป็นการที่คุณดำเนินชีวิตต่อหน้าคนอื่นทุกวันในความเชื่อ และสำแดงความชอบธรรมของพระเจ้า ดังนั้นเมื่อคนอื่นเห็นและพูดว่า “คนนี้ไม่เคยท้อเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม เขายังยืนมั่นคงบนพระคำ เขาจะต้องไว้วางใจในพระเจ้าอย่างแน่นอน!” นั่นคือคำพยาน ดังนั้นทั้งสามสิ่งนี้คือหนึ่งในวิธีการที่จะถวายพระสิริแด่พระเจ้า

วิธีที่สองในการถวายพระสิริแด่พระเจ้าก็คือการพูดหรือตะโกนว่า “พระสิริ!” (Glory!) สิ่งนี้ได้เปิดเผยไว้ในสดุดี 29:9 “…และในพระวิหารของพระองค์ทุกคนร้องว่า “พระสิริ”” คุณสังเกตหรือไม่ว่าพระคำไม่ได้กล่าวว่า “…ทุกคนกระซิบว่าพระสิริ” ดังนั้นคุณจึงสามารถจินตนาการได้ว่าอับราฮัมดำเนินชีวิตอย่างไร เขาจะต้องตะโกนอยู่เสมอว่า “พระสิริ” แม้อยู่ภายใต้สายตาที่สงสัยของคนรอบข้าง เราทำเช่นนั้นบ่อยๆ ด้วยเมื่อเราได้รับการนำโดยพระวิญญาณให้ตะโกนว่า “พระสิริ!”

ไม่สำคัญว่าคุณจะอยู่ที่ไหน หรือคุณกำลังเผชิญกับอะไร ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความท้าทายหรืองานที่ยากลำบากที่คุณต้องเจอ ตะโกน “พระสิริ!” เมื่อคุณทำเช่นนั้น การสถิตอยู่ของพระเจ้าและฤทธิ์เดชของพระองค์จะถูกสำแดงออกมาท่ามกลางสถานการณ์ของคุณ!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความเมตตา ความสัตย์ซื่อ และความรักของพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการอัศจรรย์ที่พระองค์ได้สร้างขึ้นในชีวิตของข้าพระองค์ และคำพยานที่มากมาย ข้าพระองค์ประกาศถึงการงานที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ และบอกถึงพระคุณของพระองค์กับทุกคนที่อยู่รอบข้างข้าพระองค์ พระองค์ทรงยิ่งใหญ่ และสมควรได้รับคำสรรเสริญ ตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ลูกา 17:17-19


Comments are closed