พฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2016

สรรเสริญพระองค์

Praise Him

“แต่ในเวลาประมาณเที่ยงคืน ขณะเปาโลกับสิลาสกำลังอธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและนักโทษทั้งหลายในคุกกำลังฟังอยู่” (กิจการ 16:25)

    สิ่งที่ยอดเยี่ยมในการที่เปาโลและสิลาสนมัสการพระเจ้าในกิจการ 16 คือการที่พวกเขาฮึกเหิมในการนมัสการและสรรเสริญ
พระเจ้า นั่นน่าจะเป็นช่วงเวลาที่พวกเขารู้สึกเศร้าโศก เหงา และสิ้นหวัง แต่แทนที่พวกเขาจะเต็มล้นด้วยความสิ้นหวัง พวกเขาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า พวกเขาไม่ได้ร้องเพลงเบาๆ โดยกลัวว่าผู้คุมจะได้ยิน พวกเขาร้องเพลงเสียงดังเท่าที่พวกเขาจะทำได้จนนักโทษคนอื่นๆ ได้ยินพวกเขา

นี่คือหนึ่งในการแสดงออกของความเชื่อเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ดี คุณนมัสการและสรรเสริญพระเจ้าอย่างฮึกเหิม โดยรู้ว่าในพระองค์นั้นคุณเป็นมากกว่าผู้พิชิต ถ้าดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ใน “ช่วงเวลาที่มืดที่สุด” ในชีวิตของคุณ อย่าได้สิ้นหวัง! อย่าพยายามเตือนพระเจ้าถึงปัญหาเหล่านั้น ไม่ใช่ จงสรรเสริญพระองค์! คุณอาจกล่าวว่า “แต่ถ้าฉันไม่ได้บอกพระองค์ถึงปัญหาของฉัน พระองค์ก็จะไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในความคิดของฉัน” คุณผิดแล้ว พระองค์ทรงรู้ทุกสิ่ง เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า

นำความคิดของคุณออกจากความท้าทาย และด้วยหัวใจที่ขอบพระคุณ นมัสการและยกย่องความยิ่งใหญ่ของพระองค์ สรรเสริญพระนามของพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้รักษา ผู้ประทาน และเป็นแหล่งทรัพยากรสำหรับสิ่งดีทุกอย่าง และพระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่ง บูชาพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่และสมควรได้รับคำสรรเสริญ แม้ในตอนนี้ ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร สรรเสริญพระองค์! คิดถึงทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำในชีวิตของคุณ คิดถึงความรักของพระองค์ ความเมตตาและพระคุณที่มีต่อคุณ คิดถึงความเป็นเลิศของพระองค์ พระพรมากมายในชีวิตของคุณ และสรรเสริญพระองค์อย่างมากจากวิญญาณของคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ยินดีในพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่แท้จริงและเปี่ยมด้วยสติปัญญา เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย เป็นเจ้านายหนือนายทั้งปวง! ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความดีของพระองค์ ความเมตตา ความรัก และพระคุณที่มีต่อข้าพระองค์ในวันนี้และตลอดไป ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ในวันนี้และตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 2:12; 13:15


Comments are closed