อังคารที่ 15 มกราคม 2019
สมอแห่งความเชื่อ
Anchors Of Faith

“เพราะฉะนั้น อย่าให้ใครยกมนุษย์ขึ้นอวด เพราะว่าทุกสิ่งเป็นของท่านทั้งหลาย” (1 โครินธ์ 3:21)

     สมอทำให้เกิดความมั่นคงและสนับสนุน ดังนั้น “สมอแห่งความเชื่อ” คือสิ่งที่คุณใช้เพื่อเชื่อมโยงกับความเชื่อของคุณเมื่อคุณปลดปล่อยความเชื่อของคุณออกมา สิ่งนี้จะสนับสนุนเมื่อคุณกำลังปฏิบัติตามพระคำเกี่ยวกับบางสิ่งที่คุณปรารถนาจากพระเจ้า เพื่อตัวคุณเองหรือเพื่อคนอื่น

การเดินในความเชื่อหรือชีวิตแห่งความเชื่อเหมือนกับการเดินบนน้ำ ยกตัวอย่างเช่นเมื่อคุณพูดว่า “ฉันต้องการมีบ้านหรือทรัพย์สินที่เป็นที่ดิน” และคุณหว่านเมล็ดพันธุ์เพื่อผลนั้น จริง ๆ แล้วเมล็ดที่คุณหว่านเพื่อทรัพย์สินนั้นเชื่อมโยงกับความเชื่อของคุณ นั่นเป็นสมอแห่งความเชื่อของคุณ

อย่างไรก็ตามการหว่านเมล็ดเพื่อให้ได้บางสิ่งในโลกหรือเพื่อได้เก็บเกี่ยวในโลกเป็นระดับที่ต่ำที่สุดของการเดินในเมล็ดแห่งความเชื่อในระบบความเจริญรุ่งเรืองของพระเจ้า เป็นสิ่งที่ดีที่จะเริ่มต้นจากจุดนี้ในฐานะของสมอแห่งความเชื่อของคุณ

มันเหมือนกับการสอนให้เด็กเดิน และคุณให้เด็กใช้เครื่องช่วยเดิน เด็กพักอยู่บนเครื่องช่วยเดินนั้นและผลักดันมันไปรอบ ๆ และพิงมันไปในขณะที่เดิน นั่นคือสิ่งที่การหว่านเมล็ดเพื่อให้ได้บางอย่างมีไว้เพื่อคุณ แต่อย่าหยุดอยู่ที่นั่น

ถ้าทุกสิ่งที่คุณรู้และปฏิบัติคือการหว่านเมล็ดเมื่อคุณต้องการบางสิ่งจากพระเจ้าแล้ว ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดพลาด ถ้าคุณต้องหว่านเมล็ดเพื่อทุกสิ่งที่คุณต้องการ แล้วพระเยซูเสด็จมาทำไม? อะไรคือจุดประสงค์ของการมีมรดกของเราในพระองค์? ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่ไม่ได้ครอบคลุมอยู่ในการจัดเตรียมของพระคริสต์ นั่นเป็นเหตุผลที่พระวิญญาณเขียนถึงคริสตจักรผ่านอัครทูตเปาโลกล่าวว่า “…ทุกสิ่งเป็นของท่านทั้งหลาย” (1 โครินธ์ 3:21) ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่คุณจำเป็นต้องผลิตเพิ่มด้วยวิธีอื่นใดเพื่อทำให้เป็นของคุณ ทุกสิ่งเป็นของคุณแล้ว
ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ความเชื่อของฉันเข้มแข็งและมีชัย วันนี้ฉันมีชัยชนะและดำเนินชีวิตที่ดีที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อฉันก่อนที่พระองค์จะทรงวางรากฐานของโลกนี้ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 17:20; 2 โครินธ์ 9:10; 1 ยอห์น 5:4


Comments are closed