วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน

สติปัญญา คือ พลังในการนำ
Wisdom Is A Guiding Force

“แต่พระปัญญาก็ได้รับการพิสูจน์ (ว่าถูกต้องและเป็นของพระเจ้า) โดยบรรดาลูกของพระปัญญานั้น [ในชีวิต ลักษณะนิสัย และการกระทำ]” (ลูกา 7:35 ฉบับ AMP)

     สติปัญญาที่แท้จริงคือการสำแดงออกหรือการเปิดเผยสำแดงของความถูกต้องของพระเจ้าในวิญญาณของคุณ เป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้คุณปฏิบัติ ตอบสนอง หรือพูดเกินกว่าการใช้เหตุผลตามธรรมชาติของมนุษย์ นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในความคิด แผนการ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ เมื่อสติปัญญาของพระเจ้าทำงานในตัวคุณ สิ่งนี้จะกลายเป็นฤทธิ์อำนาจที่มีอิทธิพลต่อการเลือกในชีวิตของคุณ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมสิ่งนี้ถึงเป็นพลังในการนำ

สติปัญญาขับเคลื่อนคุณไปในทิศทางที่ถูกต้องในชีวิตและวางคุณไว้ในตำแหน่งที่ได้เปรียบ ยกตัวอย่างเช่น ปฐมกาล 39 บอกเล่าเรื่องราวของโยเซฟผู้ซึ่งถูกขายไปเป็นทาสในอียิปต์โดยพวกพี่ของเขา อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์กล่าวว่าเขาพบความโปรดปรานในสายตาของโปทิฟาร์นายของเขาและรับใช้เขา “…นายก็ตั้งให้เป็นผู้ดูแลบ้าน และมอบทุกสิ่งที่เขามีไว้ในมือของท่าน” (ปฐมกาล 39:4)

เมื่อเวลาผ่านไปโยเซฟถูกคุมขังเพราะภรรยาของเจ้านายกล่าวหาเขาอย่างผิดๆ แต่สติปัญญาส่งเสริมโยเซฟและให้ประโยชน์แก่เขา เช่นนั้นแม้อยู่ในคุกเขาก็กลายเป็นหัวหน้านักโทษ เรื่องราวของโยเซฟเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจอย่างมาก

สังเกตคำกล่าวของฟาโรห์ต่อคนรับใช้ของเขาซึ่งเป็นผลมาจากสติปัญญาที่เขาเห็นและได้ยินในโยเซฟว่า “พวกเราจะหาคนที่มีพระวิญญาณพระเจ้าอยู่ในตัวเหมือนคนนี้ได้หรือ?” ฟาโรห์จึงตรัสกับโยเซฟว่า “เพราะพระเจ้าได้ทรงสำแดงเรื่องทั้งสิ้นนี้แก่เจ้า จึงไม่มีใครที่มีความเข้าใจและมีปัญญาเหมือนเจ้า เจ้าจะเป็นผู้ดูแลราชสำนักของเรา และให้ประชาชนทั้งหมดของเราทำตามคำของเจ้า เว้นแต่พระที่นั่งเท่านั้นที่เราจะเป็นใหญ่กว่าเจ้า… เราให้ท่านอยู่เหนือแผ่นดินอียิปต์ทั้งหมด” (ปฐมกาล 41: 38-41)

จักรวรรดิอียิปต์ได้รับการสงวนรักษาไว้โดยสติปัญญาของพระเจ้าที่ถูกเปิดเผยสำแดงในโยเซฟผู้ซึ่งเป็นนักโทษชาวยิวอายุ 30 ปี สติปัญญาเลื่อนตำแหน่งเขาจากการเป็นนักโทษมาป็นนายกรัฐมนตรีของจักรวรรดิที่ทรงพลังที่สุดในชั่วข้ามคืนไม่น่าแปลกใจที่เราได้รับคำเตือนจากพระคำให้เฉลิมฉลองและยกย่องสติปัญญา (สุภาษิต 4:8) เมื่อคุณทำเช่นนั้นสติปัญญาจะส่งเสริมคุณและขับเคลื่อนคุณในเส้นทางแห่งเกียรติยศและความยิ่งใหญ่

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันพูดสติปัญญา ฉันเดินในสติปัญญา และฉันสำแดงสติปัญญา เพราะพระคริสต์ได้ถูกทำให้เป็นสติปัญญาของฉัน ฉันมีความเข้าใจที่กว้างขวางและจัดการอย่างชาญฉลาดในทุกเรื่องของฉัน ฉันได้รับการนำและขับเคลื่อนโดยสติปัญญาในการคิด พูดคุย และทำสิ่งที่ถูกต้องเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้า ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยากอบ 3:17; ยากอบ 1:5


Comments are closed