อาทิตย์ ที่ 20 มีนาคม 2016

สติปัญญาสำหรับนิมิต
Wisdom For The Vision

“จงเอาปัญญาและจงเอาความรอบรู้ อย่าลืมและหันจากถ้อยคำแห่งปากของพ่อ อย่าทอดทิ้งปัญญา แล้วเธอจะรักษาเจ้าไว้ จงรักเธอ แล้วเธอจะคุ้มครองเจ้า” (สุภาษิต 4:5-6)

    สติปัญญาที่แท้จริงเป็นของพระวิญญาณ ซึ่งมาจากพระเจ้า จนกว่าสติปัญญาของพระเจ้าจะมาถึง มนุษย์เดินในความมืด และสติปัญญามีระดับที่ต่างกัน สติปัญญาให้สายตา ให้การมองเห็นล่วงหน้า ให้ความเข้าใจ สติปัญญาแนะนำและนำทาง และขณะที่คุณมอบตัวของคุณเองแก่พระคำและการทำงานของพระวิญญาณ คุณจะสามารถอยู่ในสติปัญญาที่ยิ่งใหญ่กว่า พระเจ้าเปิดจิตใจของคุณ และวิญญาณของคุณมีความคิดที่เหนือโลกนี้

สติปัญญาของพระเจ้าทำให้คุณคิดในวิธีที่พิเศษ ให้ความเข้าใจที่พิเศษ ซึ่งจะเปิดโลกแก่คุณ และคุณจะประหลาดใจกับสิ่งที่คุณได้เห็น บางครั้งนิมิตคือสิ่งที่พระเจ้ามอบให้แก่เรา เป็นการลงทุนของพระวิญญาณในวิญญาณของเรา และผู้คนจัดการกับนิมิตผิดและพบว่าตัวของพวกเขาอยู่ในทางที่ผิด แต่สิ่งสวยงามคือว่า พระเจ้าได้ให้สติปัญญาแก่คุณเพื่อจัดการสิ่งที่พระองค์ได้แสดงให้คุณได้เห็น และช่วยคุณให้สามารถทำพระประสงค์ของพระองค์สำหรับชีวิตของคุณให้สำเร็จ สติปัญญาของมนุษย์ไม่สามารถช่วยคุณทำให้นิมิตของพระเจ้าสำเร็จได้ มีเพียงสติปัญญาของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำได้

บางครั้งคุณอาจฟังผู้สูงอายุพูดเกี่ยวกับเรื่องบางอย่าง และคุณทึ่งและคิดว่าเขามีสติปัญญา แต่ไม่ใช่วิธีนั้น เขาเพียงพูดจากประสบการณ์ นั่นไม่ใช่ความเข้าใจหรือการมองเห็นล่วงหน้า แต่เป็นการมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้ว เขามองกลับไปดู และบอกคุณถึงสิ่งที่อยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ของเขาและเรื่องราวที่เขาอาจเคยได้ยินมาจากคนอื่น นั่นไม่ใช่สติปัญญาที่คุณต้องการเพื่อทำให้ความฝันของพระเจ้าสำหรับคุณสำเร็จ

สติปัญญาที่แท้จริงมาจากพระเจ้า ไม่ได้มาจากมนุษย์ และสติปัญญานั้นเป็นพลังผลักดัน เป็นพลังที่วางคุณไว้บนพระประสงค์อันสมบูรณ์ของพระเจ้าทุกเวลา ดังนั้นสำหรับนิมิตที่พระเจ้าได้วางไว้ในใจของคุณ สติปัญญาของพระองค์มีพร้อมสำหรับคุณในพระคำของพระองค์ และผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า สติปัญญาของพระองค์มีพร้อมที่จะนำข้าพระองค์ไปในทางที่ถูกต้องเพื่อทำให้ความฝันและนิมิตที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์สำเร็จ ข้าพระองค์มีสติปัญญาสำหรับพันธกิจ สำหรับงานของข้าพระองค์ ธุรกิจของข้าพระองค์ การเงิน สุขภาพ และครอบครัว! ข้าพระองค์ทำสิ่งต่างๆ ในวันนี้และตลอดไป ในสติปัญญาของพระเจ้า สำแดงพระสิริและความชอบธรรมของพระเจ้าที่อยู่ภายในวิญญาณของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 1:30; สุภาษิต 2:6; 4:5,7


Comments are closed