พฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม 2014

สติปัญญาสามารถมองเห็นและได้ยินได้
Wisdom Can Be Seen And Heard

“อิสราเอลทั้งปวงทราบเรื่องการพิพากษา ซึ่งพระราชาประทานการพิพากษานั้น และเขาทั้งหลายก็เกรงกลัวพระราชา เพราะเขาทั้งหลายประจักษ์ว่า พระสติปัญญาของพระเจ้าอยู่ในพระองค์ ที่จะทรงวินิจฉัยให้ความยุติธรรม” (1 พงศ์กษัตริย์ 3:28)

     จนกว่าที่บางคนพูดหรือกระทำบางสิ่งบางอย่าง คุณอาจจะไม่รู้ว่าเขามีพระวิญญาณแห่งสติปัญญา เพราะว่าสติปัญญานั้นสามารถมองเห็นและได้ยินได้ สิ่งนี้เกิดขึ้นในสมัยของซาโลมอน พวกเขาพาผู้หญิงสองคนที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกันมาหาพระองค์ ทั้งสองคนเพิ่งจะคลอดลูกห่างกันสามวัน น่าเศร้าที่คืนหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งนอนทับลูกของตนเองทำให้เสียชีวิต เมื่อเธอรู้ว่าได้ทำให้ลูกของตนเองเสียชีวิต เธอได้ไปที่เตียงของเพื่อนบ้านของเธอและสลับลูกกัน

ผู้หญิงอีกคนหนึ่งตื่นนอนในตอนเช้าเพื่อให้อาหารแก่ลูกของเธอ พบว่าเขาตายแล้ว เธอมองดูเด็กนั้นใกล้ๆ และพบว่าไม่ใช่ลูกของเธอ เธอจึงตามหาลูกของเธอและพบเขาอยู่กับเพื่อร่วมห้องของเธอ เธอพยายามที่จะขอลูกของเธอกลับคืนมา และก็เกิดการต่อสู้กันขึ้น เหตุการณ์นี้ถูกส่งไปยังกษัตริย์ซาโลมอน และทุกคนก็อยากรู้ว่าพระองค์จะทำอย่างไร ไม่มีคนอื่นที่อาศัยอยู่ร่วมกับผู้หญิงทั้งสองคน ดังนั้นจึงไม่มีพยาน

กษัตริย์รับสั่งอย่างฉลาดที่จะเอาดาบมาและแบ่งเด็กออกเป็นสองส่วน แม่ที่แท้จริงร้องออกมาว่า “อย่า! อย่าฆ่าเขา ฉันยอมให้เธอเอาเด็กไปเลี้ยงก็ได้” ขณะที่ชี้ไปยังผู้หญิงอีกคน อย่างไรก็ดีผู้หญิงที่เป็นคนสลับลูกของเขากล่าวว่า “ใช่ ฆ่าเขาเลยเพื่อที่เขาจะไม่ได้เป็นของเราทั้งสองคน” ซาโลมอนยืนขึ้นละพูดกับแม่ที่แท้จริงว่า “นี่คือลูกของท่าน รับเขาไปเถิด” พระคัมภีร์กล่าวว่า “อิสราเอลทั้งปวงทราบเรื่องการพิพากษา ซึ่งพระราชาประทานการพิพากษานั้น และเขาทั้งหลายก็เกรงกลัวพระราชา เพราะเขาทั้งหลายประจักษ์ว่า พระสติปัญญาของพระเจ้าอยู่ในพระองค์ ที่จะทรงวินิจฉัยให้ความยุติธรรม” (1 พงศ์กษัตริย์ 3:28) สติปัญญาสามารถมองเห็นและได้ยินได้

จำไว้ว่า พระคริสต์ผู้เป็นแหล่งแห่งสติปัญญา สถิตภายในคุณและประทานธรรมชาติแห่งสติปัญญาของพระองค์แก่คุณ พระวิญญาณแห่งสติปัญญาที่อาจารย์เปาโลกล่าวถึงในเอเฟซัส 1:17 นั้นอยู่ภายในคุณ แม้แต่ในเวลานี้ ให้คุณประกาศว่าวันนี้สติปัญญาของพระเจ้าสามารถได้ยินและมองเห็นได้ในคุณ และประกาศว่าคุณจะจำเริญขึ้นโดยสติปัญญาเพื่อดำเนินในน้ำพระทัยอันสมบูรณ์ของพระเจ้า

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเจิมความคิดของข้าพระองค์ด้วยสติปัญญาของพระองค์ เพื่อมีผลกระทบต่อชีวิต และนำทางออกมาสู่สถานการณ์ที่คาดเดาไม่ได้ ข้าพระองค์มีสติปัญญาของผู้ชอบธรรม ซึ่งทำให้ข้าพระองค์จำเริญขึ้นในการดำเนินในน้ำพระทัยอันสมบูรณ์ของพระเจ้า สติปัญญาของพระเจ้าที่อยู่ภายในใจและภายในปากของข้าพระองค์ในวันนี้ และข้าพระองค์จัดการกับทุกเรื่องราวของข้าพระองค์ได้อย่างยอดเยี่ยม ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 2:6-7; 1 พงศ์กษัตริย์ 10:6-7


Comments are closed