พฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2016

วินิจฉัยโดยใช้พระคำ
Judge It By The Word

“ฝ่ายพวกผู้เผยพระวจนะนั้นให้พูดสองคนหรือสามคน และให้คนอื่นวินิจฉัยข้อความที่เขาพูดนั้น” (1 โครินธ์ 14:29)

    บางครั้งผู้คนรับสิ่งที่พวกเขาอ้างว่าเป็นนิมิตหรือการสำแดงจากพระเจ้าโดยไม่ได้เปรียบเทียบสิ่งนั้นกับพระคำของพระเจ้า พวกเขาไม่ได้ใช้เวลาในการตรวจสอบว่านิมิตและการสำแดงนั้นสอดคล้องกับพระคำหรือไม่

ยกตัวอย่างเช่นมีชายคนหนึ่งเห็นนิมิต เขาเป็นคริสเตียนมานานหลายปีแล้ว แต่เขาล้มป่วยลง ขณะที่เขากำลังนอนป่วยอยู่บนเตียงนั้น เขาเห็นนิมิตว่ามีคนที่สวมรองเท้าแตะและสวมเสื้อคลุมสีขาว ห้อมล้อมไว้ด้วยเมฆ เดินเข้ามาในห้อง เขาเพ่งมองดูที่เท้าของคนนั้น และมองขึ้นมาจนเห็นว่าชายคนนั้นเป็นใคร ขณะที่เขามองดูที่ใบหน้าของชายคนนั้น ชายคนนั้นพูดว่า “ไม่ใช่ความต้องการของเราที่จะรักษาท่าน” และหายตัวไป

ถึงแม้ว่าเขาจะไม่สามารถมองเห็นใบหน้าของคนที่ปรากฏกับเขา เขาเชื่อว่าคนนั้นคือพระเยซู เพราะว่าเขารู้สึกถึงการสถิตอยู่ของพระเจ้าในห้อง ดังนั้นเขาจึงยอมรับว่าไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าที่จะรักษาเขาให้หาย และเริ่มต้นที่จะบอกคนอื่นว่าไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้เขาได้รับการรักษา นั่นไม่สามารถเป็นพระเยซูได้!

ทำไมถึงมีใครที่คิดว่าพระเยซูคือผู้ที่ปรากฏกับชายคนนี้? เป็นเพราะว่าชายคนนั้นใส่ “ชุดคลุมสีขาว” และปกคลุมด้วย “เมฆสีขาว”? หรือเป็นเพราะว่าชายคนนั้นบอกว่าเขา “รู้สึก” ถึงการสถิตอยู่ของพระเจ้าภายในห้อง? สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงพอที่ใครจะสรุปว่านั่นคือพระเยซู คุณต้องเข้าใจถึงการตีความหมายของนิมิต ถ้าคุณเห็นนิมิตของใครบางคนที่เหมือนพระเยซู และคนนั้นบอกบางสิ่งกับคุณที่ไม่สอดคล้องกับพระคัมภีร์ เป็นสิ่งที่ต้องตั้งคำถาม และคุณมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธสิ่งนั้นได้

นี่เป็นบางสิ่งที่หลายคนไม่ได้ให้ความสนใจ น้ำพระทัยของพระเจ้าได้บอกไว้อย่างชัดเจนในพระคัมภีร์ พระเจ้าต้องการให้คุณมีสุขภาพดี! ใน 3 ยอห์น 1:2 พระองค์บอกว่า “ท่านที่รัก ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์ และเจริญสุขทุกประการ อย่างจิตวิญญาณของท่านจำเริญอยู่นั้น” พระองค์ไม่เคยขัดแย้งกับพระคำของพระองค์ ดังนั้นถ้าเสียงที่คุณได้ยินขัดแย้งกับพระคำของพระเจ้า นั่นคือมารที่กำลังพูดกับคุณ ไม่ว่าสภาพที่ปรากฏจะเป็นอย่างไรก็ตาม ยิ่งไปกว่านั้นเราได้รับการเตือนจากพระคำว่าอย่าถูกหลอก เพราะว่าซาตานได้ปลอมตัวเป็นทูตแห่งแสงสว่าง (2 โครินธ์ 11:14)

การสำแดงทุกอย่างนั้นจะต้องอยู่ภายใต้การรับรองของพระคำพระเจ้า! อย่ายอมรับเพียงเพราะว่าคุณเห็นนิมิตหรือเพราะว่าคุณได้รับบางอย่างมาจากใครสักคนที่คุณคิดว่าเป็นคนฝ่ายวิญญาณ วินิจฉัยนิมิตนั้นโดยพระคำ การสำแดงอาจไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบและตรง แต่การสำแดงทุกอย่างจะต้องสอดคล้องกับพระคำของพระเจ้า นี่คือเหตุผลที่คุณต้องรู้จักพระคำด้วยตัวของคุณเอง

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานสติปัญญาแก่ข้าพระองค์ และสายตาให้เห็นน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบในทุกสิ่ง สายตาแห่งความเข้าใจของข้าพระองค์ได้รับการเปิดเผยให้รู้จักความหวังแห่งการทรงเรียกของพระองค์ และความอุดมสมบูรณ์แห่งสง่าราศีและมรดกของพระองค์ในธรรมิกชน ข้าพระองค์แสดงความชอบธรรมและความยอดเยี่ยมแห่งพระวิญญาณของพระองค์ในวันนี้ ในขณะที่พระคำของพระองค์ได้ไหลผ่านข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 4:1; 1 โครินธ์ 13:9-10; ฮีบรู 1:1-2


Comments are closed