วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2019

วิธีคิดของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญ
It Matters How You Think

“พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่า ท่านทั้งหลายวุ่นวายใจทำไม? เพราะอะไรท่านถึงเกิดความคิดสงสัยขึ้นในใจ?” (ลูกา 24:38)

     หลายคนแทบไม่เคยใช้เวลาในการตรวจสอบกระบวนการคิดของตัวเอง นั่นคือความคิดของพวกเขาทำงานอย่างไร ความคิดที่ไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยพระคำมักจะมีความคิดบางอย่างที่แปลกประหลาดที่สุด ความคิดแบบนี้เต็มไปด้วยความคิดในแง่ลบ

ยกตัวอย่างเช่น มีคนที่คิดอยู่เสมอว่าเมื่อมีกฎหมายหรือนโยบายใหม่ออกมาย่อมเป็นผลเสียต่อพวกเขา นั่นคือพวกเขามองว่าตัวเองเป็นเหยื่อตลอดเวลา ดังนั้นพวกเขาจึงแบกรับภาระของการไม่ไว้วางใจทุกคน เพราะนั่นคือวิธีที่ความคิดของพวกเขาทำงาน

แม้แต่ในคริสตจักรคุณสามารถพบสมาชิกที่หยุดมาร่วมนมัสการ เพราะเขาคิดว่าคำเทศนาของศิษยาภิบาลเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเขาเสมอ ในขณะเดียวกันคนอื่นที่ได้ยินคำเทศนาเดียวกันกล่าวว่า “ฉันมาที่คริสตจักร และในวันนั้นการเทศนาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับฉัน ฉันหมายความว่าฉันเห็นพ้องกับทุกสิ่งที่ศิษยาภิบาลกล่าวและได้ตัดสินใจที่จะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น”

จงสังเกตว่าคนหนึ่งตัดสินใจที่จะอยู่ในคริสตจักรและเติบโตขึ้น ในขณะที่อีกคนหนึ่งตัดสินใจที่จะออกไปจากคริสตจักรเดียวกัน นั่นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิธีคิดของพวกเขา ความคิดของคุณสามารถทำให้คุณอยู่ในเส้นทางแห่งความสำเร็จตลอดไปหรือทำให้คุณล้มเหลวอยู่เรื่อยๆ ได้ นี่คือเหตุผลที่เราต้องรับการเปลี่ยนแปลงความคิดของเราด้วยพระคำของพระเจ้า (โรม 12:2)

จนกว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงวิธีคิด ชีวิตและสถานการณ์ของคุณก็จะไม่เปลี่ยนแปลง คุณต้องเลือกลักษณะของความคิดของคุณ จงดูแลความคิดของคุณ พระเจ้าให้ความสามารถที่จะตรวจสอบความคิดของเรา นั่นคือเพื่อยอมรับหรือปฏิเสธความคิดที่ผิด ดังนั้นจงให้แน่ใจว่าความคิดของคุณนั้นดีเสมอ “สุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลาย ขอจงใคร่ครวญดูสิ่งเหล่านี้คือ สิ่งที่เป็นจริง สิ่งที่น่านับถือ สิ่งที่ยุติธรรม สิ่งที่บริสุทธิ์ สิ่งที่น่ารัก สิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญ รวมทั้งถ้ามีสิ่งใดที่ยอดเยี่ยม สิ่งใดที่น่ายกย่อง” (ฟิลิปปี 4:8)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ความคิดที่ยอดเยี่ยม ภาพแห่งความสำเร็จ ความเป็นไปได้ และชัยชนะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในความคิดของฉัน ฉันดูแลความคิดของฉันและปฏิเสธความคิดในแง่ลบ เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้ฉันมีความคิดที่ดี พูดคำพูดที่ถูกต้องและทำสิ่งที่ถูกต้อง สาธุการแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 9:4; เยเรมีย์ 4:14; กิจการ 8:20-22; กิจการ 5:3-4


Comments are closed