พุธ ที่ 5 สิงหาคม 2015

วิถีชีวิตที่สูงกว่า
A Higher Way Of Life

“อย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆ ด้วย” (ฟีลิปปี 2:4)

    ในฐานะลูกของพระเจ้า ไม่จำเป็นที่จะต้องให้ใครรักคุณก่อน มีบางคนที่มักจะรู้สึกไม่สบายใจว่า “ฉันไม่มีเพื่อนเลยสักคน และไม่มีใครที่เคยจำฉันได้เลย” บางคนพูดว่า “เนื่องจากไม่มีใครห่วงฉัน ฉันก็จะไม่ห่วงคนอื่นเหมือนกัน” นั่นเป็นชีวิตที่ตกต่ำ จงเป็นคนที่จะจดจำ ห่วงใย และรักผู้อื่น! นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับพระเจ้า พระพรที่คุณได้รับเพราะว่าคนอื่นจำคุณได้นั้นมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เทียบกับที่คุณจะได้รับเมื่อคุณจดจำคนอื่นและให้แก่พวกเขา พระคัมภีร์กล่าวว่า “…การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ” (กิจการ 20:35)

เมื่อคุณได้รับจากคนอื่น ทั้งหมดที่คุณมีคือสิ่งที่คุณมี พระสัญญาของพระเจ้าไม่ได้มีสำหรับผู้ที่ได้รับแต่สำหรับผู้ที่ให้ ดังนั้นอย่าแสวงหาความสนใจ แต่ให้ความสนใจ อย่าแสงหาความรัก แต่ให้ความรัก สำแดงความรักกับทุกคน รวมทั้งผู้ที่อาจทำร้ายคุณ และคนที่ไม่เชื่อซึ่งไม่มีความหวัง นั่นเป็นวิธีที่พระเจ้าต้องการให้คุณดำเนินชีวิต

มีคนที่รู้เพียงแต่การชื่นชมกับความสนใจ พวกเขากระหายหาความรักจากคนอื่น คนแบบนั้นสามารถเป็นคนอันตรายอย่างมาก เพราะว่าเมื่อพวกเขาไม่ได้ความรักหรือความสนใจที่พวกเขาแสวงหา พวกเขาจะกลายเป็นคนที่โหดร้ายและชั่วร้าย คุณเป็นเชื้อสายของอับราฮัม และเชื้อสายของอับราฮัมนั้นช่วยเหลือคนอื่น เขาได้ยินเสียงร้องเรียกของคนที่เดือดร้อนและตอบสนองต่อเสียงร้องนั้น ดังนั้นจงเป็นคำตอบ เป็นทางออก เป็นผู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้อื่น อย่ากังวลเกี่ยวกับความต้องการของตัวเอง พระเจ้าจะเป็นผู้ดูแลคุณ

ถ้าคุณเคยรู้สึกไม่ดีที่คุณไม่ได้รับความสนใจหรือความห่วงใยจากใครบางคน เปลี่ยนมัน หยุดรู้สึกไม่ดีเพราะว่าคนเหล่านั้นที่คุณคิดว่าลืมคุณ เริ่มต้นจดจำพวกเขา! เมื่อคุณเป็นคนที่นึกถึงคนอื่น ให้ความสนใจและความห่วงใยแก่พวกเขาและช่วยเหลือทุกคน คุณจะตอบสนองต่อการทรงเรียกในการเป็น “ผู้ให้พร” และนั่นเป็นวิถีการดำเนินชีวิตที่สูงกว่า!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงวางข้าพระองค์ไว้ในตำแหน่งของผู้ที่ช่วยเหลือ ข้าพระองค์เป็นผู้ยกชูและเป็นผู้ให้ ข้าพระองค์เป็นแขนแห่งความรักของพระองค์ที่กางออก ข้าพระองค์เกิดเพื่อเป็นคำตอบสำหรับเสียงร้องของคนมากมาย และโดยผ่านทางข้าพระองค์ พระพรของพระองค์หลั่งไหลไปสู่ผู้อื่น ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ลูกา 6:27-32


Comments are closed