อาทิตย์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2015

วางไว้ท่ามกลางกษัตริย์
Set Among Kings

“เจ้าเห็นคนที่มีฝีมือในงานของเขาหรือ เขาจะได้เข้าเฝ้าพระราชา เขาจะยืนอยู่ต่อหน้าคนที่มีชื่อเสียง” (สุภาษิต 22:29)

    พระคัมภีร์ฉบับแปลบางเล่มใช้คำว่า “รับใช้” แทนคำว่า “ยืน” ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น แสดงให้เห็นว่าคนที่มีฝีมือในงานของเขาจะได้ “รับใช้” กษัตริย์ แต่นั่นไม่ใช่ภาพที่แท้จริง คำที่แปลว่า “ยืน” ในตอนต้นมีความหมายแท้จริงว่า “วางตนเองในตำแหน่งหรือในสถานที่” ในขณะที่คำว่า “อยู่ต่อหน้า” ที่อยู่ในข้อเดียวกันนั้นมีความหมายว่า “อยู่ในสถานที่” ดังนั้นจึงหมายความว่าโดยการมีฝีมือในสิ่งใดก็ตามที่คุณทำ คุณได้วางตนเองสำหรับความยิ่งใหญ่ คุณได้วางตนเองไว้ในตำแหน่งหรือในสถานที่ท่ามกลางกษัตริย์

กษัตริย์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่คนที่มีมงกุฏอยู่ที่ศีรษะของเขาเท่านั้น แต่มีความหมายถึงผู้ที่มีสิทธิอำนาจ ผู้ปกครอง หรือมีตำแหน่งสูง ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ทำงาน หรือในการรับใช้ในบ้านของพระเจ้า การเป็นคนที่มีฝีมือจะนำคุณเข้าสู่สถานที่แห่งเกียรติ อิทธิพล สิทธิอำนาจ และความยิ่งใหญ่

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากคุณเป็นศิษยาภิบาล มีฝีมือในการงานของคุณ ทุ่มเทในการรับใช้เทศนาและอธิษฐาน ทำหน้าที่ของศิษยาภิบาลอย่างซื่อสัตย์และขยันขันแข็ง คิดถึงถ้อยคำของซามูเอลที่กล่าวกับชนชาติอิสราเอลตอนที่ท้าทายให้พวกเขารับใช้พระเจ้าภายใต้กษัติย์องค์ใหม่ของพวกเขา คือกษัตริย์ซาอูล ซามูเอลคงรักษาบทบาทของเขาในฐานะปุโรหิตและนักอธิษฐานวิงวอน กล่าวว่า “ยิ่งกว่านั้นส่วนข้าพเจ้าขออย่าให้มีวี่แววที่ข้าพเจ้าจะกระทำบาปต่อพระเจ้าด้วยการหยุดอธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลาย แต่ข้าพเจ้าจะแนะนำทางที่ดีและที่ถูกให้ท่าน” (1 ซามูเอล 12:23)

คุณจะต้องอธิษฐานเผื่อสำหรับคนที่อยู่ภายใต้คุณ เป็นความรับผิดชอบ ถ้าซามูเอลถือว่าเป็นความบาปต่อพระเจ้าในการที่ไม่อธิษฐานเผื่อชนชาติอิสราเอล มันก็เป็นความบาปต่อพระเจ้าเช่นกันในการที่คุณไม่อธิษฐานเผื่อคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของคุณในฐานะศิษยาภิบาลหรือผู้นำในไร่องุ่นของพระองค์ ดังนั้นไม่ว่าคุณทำสิ่งใด จงทำอย่างกระตือรือร้น เพราะจะเป็นสิ่งที่แยกคุณออกมาเพื่อเกียรติยศ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ และความสามารถในการสำแดงความห่วงใยและความขยันขันแข็งในหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เต็มล้นด้วยสติปัญญา และรับเอาแนวความคิดจากพระวิญญาณอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้ข้าพระองค์อยู่สูงและได้เปรียบอยู่เสมอ ข้าพระองค์ถูกตั้งไว้เพื่อเกียรติยศ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ดาเนียล 6:3; สุภาษิต 12:24


Comments are closed