เสาร์ ที่ 28 ธันวาคม 2013

วางตัวคุณเองสำหรับชัยชนะ!
Position Yourself For Victory!

“เมื่อคนเหล่านั้นกำลังนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและถืออดอาหาร พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสสั่งว่า…” (กิจการ 13:2)

    ทั่วโลกนี้ ผู้คนอดอาหารและอธิษฐานในช่วงเวลาที่ต่างกัน และด้วยเหตุผลที่ต่างกัน ในขณะที่ใครสามารถอธิษฐานอดอาหารเวลาใดก็ได้ มีเวลาที่พิเศษเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้านำคุณให้ทำเช่นนั้น ยกตัวอย่างเช่น ในฐานะผู้รับใช้ เรามีเวลา “โปรแกรมอดอาหารและอธิษฐานสิ้นปี” ของเรา เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอให้เราทำเช่นนั้น ช่วงเวลาที่ถูกเลือกนี้ ที่มาพร้อมกับการเจิมและพระคุณเสมอ มีบางสิ่งที่คุณจำเป็นต้องใส่ใจ และทำ เพื่อให้การอดอาหารและอธิษฐานของคุณคุ้มค่าและพึงพอใจ

อันดับแรก ต้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมฝ่ายวิญญาณนี้ ตรงกันข้ามกับที่บางคนคิด การอดอาหารและอธิษฐาน ไม่ใช่วิธีที่จะเปลี่ยนหรือให้พระเจ้าทำบางสิ่งบางอย่าง แต่เป็นกิจกรรมฝ่ายวิญญาณที่มีประโยชน์กับคุณ เป้าหมายเพื่อให้วิญญาณของคุณเชื่อมต่อกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อที่คุณจะสามารถได้ยินในสิ่งที่พระเจ้ากำลังตรัส และได้รับการนำจากพระองค์ที่จะรู้และทำตามในน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระองค์สำหรับชีวิตของคุณ ดังนั้นคุณจะรู้ได้ว่าพระองค์คิดอะไร ว่าช่วงเวลาใดอยู่ในปฏิทินของพระองค์ และจะเดินไปในนั้นได้อย่างไร

อย่างที่สอง ต้องมีการจดจ่อและการคาดหวังที่ชัดเจน สิ่งนี้จะช่วยนำในการอธิษฐาน การศึกษาและภาวนาพระคำของคุณ อย่างที่สาม ในช่วงเวลาหนึ่งของแต่ละวัน ต้องให้ความสนใจที่เพียงพอในการอธิษฐาน โดยเฉพาะการอธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆ ใช้เวลาในการศึกษาและภาวนาพระคำ พยายามอยู่ห่างจากสิ่งรบกวนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ จดจ่ออยู่ที่พระเจ้าเพียงผู้เดียว

ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณของการอธิษฐานคือการปรับสภาพวิญญาณของคุณให้คิดอย่างเดียวกับพระเจ้า พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ วิญญาณของคุณถูกปรับสภาพให้สามารถรับแนวความคิดของพระองค์ นิมิต และคำตรัสของพระองค์ได้ ชีวิตไม่ควรจะเต็มไปด้วยความแปลกใจในแง่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่ควรจะเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้า ดังนั้นจงทำให้ตัวเองอยู่ในตำแหน่งสำหรับชัยชนะที่ต่อเนื่องในปีใหม่นี้ โดยการใช้เวลาในการอดอาหารและอธิษฐาน

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ในขณะที่ข้าพระองค์ใช้เวลาในการอธิษฐานและอดอาหารในการเตรียมพร้อมสำหรับสง่าราศีที่วางไว้ภายหน้าในปีที่กำลังจะมาถึงนี้ จิตใจและความคิดของข้าพระองค์เปิดเพื่อรับแนวความคิด นิมิต และคำตรัสของพระองค์ วิญญาณของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์ และไวในการรับรู้ และเดินในน้ำพระทัยอันสมบูรณ์ของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์ในปีที่จะมาถึงนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ดาเนียล 9:3-4; 1 ทิโมธี 4:7-8


Comments are closed