พุธ ที่ 11 มิถุนายน 2014

ละทิ้งความเกียจคร้าน
Put Away Laziness

“เราผ่านไปที่ไร่นาของคนเกียจคร้าน ข้างสวนองุ่นของคนที่ไร้สามัญสำนึก และนี่แน่ะ มีตำแยงอกเต็มไปหมด และแผ่นดินก็เต็มไปด้วยต้นเหงือกหนาม และกำแพงหินของมันก็พังลง แล้วเราได้เห็นและพิเคราะห์ดู เรามองดูและได้รับคำสั่งสอน “หลับนิด เคลิ้มหน่อย กอดมือพักนิดหน่อย” แล้วความจนจะมาหาเจ้าอย่างขโมย ความขัดสนอย่างคนถืออาวุธ” (สุภาษิต 24:30-34)

    ในการก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณ ในฐานะคริสเตียน คุณจะต้องละทิ้งความเกียจคร้าน ไม่เพียงแต่คนที่เกียจคร้านจะไม่สามารถติดตามพระเจ้าได้ทัน พวกเขายังไม่สามารถติดตามชีวิตของเขาเองได้ทันอีกด้วย ความไม่รับผิดชอบของพวกเขาซ่อนเขาไว้จากการก้าวหน้าในชีวิต สังเกตข้อพระคัมภีร์ตอนต้นอีกครั้ง เป็นคำกำชับที่สำคัญในการละทิ้งความเกียจคร้าน

ความเกียจคร้านเป็นมากกว่าการไม่จัดเตียงตอนที่คุณลุกจากที่นอน บางคนขี้เกียจในการอธิษฐาน พวกเขามีปัญหาที่เข้ามาและพวกเขาไม่คิดแม้แต่จะอธิษฐานเกี่ยวกับปัญหานั้น ข้าพเจ้าจำผู้หญิงคนหนึ่งที่บอกกับข้าพเจ้าว่า อาการปวดหัวเป็นประจำของเธอทำให้เธอไม่สามารถทำสิ่งต่างๆได้มาก คำถามของข้าพเจ้าที่ถามเธอคือว่า “คุณอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วหรือยัง?” แน่นอนที่สุด คำตอบคือว่า “ยัง” ข้าพเจ้าบอกเธอว่าให้ไปอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้

เมื่อข้าพเจ้าพบกับเธอไม่กี่วันต่อมา เธอบอกว่าอาการปวดหัวยังมีอยู่ แสดงว่าเธอยังไม่ได้อธิษฐานอย่างที่ข้าพเจ้าแนะนำเธอไป ข้าพเจ้าจึงพูดกับเธอว่า “ให้ผมบอกคุณอย่างนี้ว่า ถ้าคุณไม่จัดการกับมาร มารก็จะจัดการกับคุณ” ข้อความนี้กระทุ้งเธอ เธอตระหนักว่ามันจริงจังมากกว่าที่เธอคิด

ถ้าคุณรู้สึกปวดศีรษะ พูดกับอาการปวดให้ออกจากศีรษะของคุณ ใช้สิทธิอำนาจเหนือมัน อย่าละเลยไม่ใส่ใจ ถ้าคุณให้เชือกกับมาร มันจะใช้เชือกนั้นจับคุณ อย่าให้พื้นที่รอบตัวคุณกับมัน พระเยซูคริสต์ไม่ทรงให้โอกาสกับมาร พระองค์ไม่เล่นในกิจการของพระบิดา พระองค์ไม่เคยเกียจคร้านที่จะพูดพระคำออกไป

น่าเศร้าที่โดยความเกียจคร้าน คริสเตียนบางคนไม่ได้กล่าวถ้อยคำของพระเจ้าเกี่ยวกับพวกเขา พวกเขารู้สึกว่าสามารถกล่าวได้ในวันหลัง อย่ารอจนสายในการไล่มารออกจากร่างกายของคุณหรือสถานของคุณ พระคัมภีร์กล่าวว่า “…จงต่อสู้กับมาร และมันจะหนีท่านไป” (ยากอบ 4:7) เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะไล่มารร้ายเมื่อมันโผล่หัวออกมา อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ตราประทับแห่งอาณาจักรของพระองค์ได้กลายเป็นไฟภายในข้าพระองค์ที่ไม่มีวันดับ ทำให้ข้าพระองค์ร้อนรนในการอธิษฐานและนำวิญญาณ ข้าพระองค์ฉวยโอกาสในพระคุณและกำลังของพระองค์ภายในข้าพระองค์ ในการทำทุกสิ่งที่พระองค์ได้ตั้งข้าพระองค์ให้ทำในวันนี้ได้สำเร็จ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 12:11; สุภาษิต 6:6; สุภาษิต 13:4; สุภาษิต 20:4


Comments are closed