อังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018
ฤทธิ์การรักษาของพระคำพระเจ้า
The Curative Power Of God’s Word

บุตรชายของเราเอ๋ย จงตั้งใจต่อถ้อยคำของเรา จงเอียงหูของเจ้าเข้าหาคำพูดของเรา อย่าให้มันหนีไปจากสายตาของเจ้า จงรักษามันไว้ภายในใจของเจ้า เพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้ที่ค้นพบ และมันเป็นสุขภาพแก่เนื้อหนังของผู้นั้นทั้งสิ้น (สุภาษิต 4:20-22)

   คำที่แปลว่า “สุขภาพ” ในข้อพระคำตอนต้นคือคำในภาษาฮีบรูว่า “marpe” ซึ่งมีความหมายว่ายา ดังนั้นข้อในตอนต้นจึงอ่านว่า “…เพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้ที่ค้นพบ เป็นสุขภาพ (ยา) แก่เนื้อหนังของผู้นั้นทั้งสิ้น” พระคำของพระเจ้าเป็นยา มีฤทธิ์การรักษา ถ้าคุณภาวนาพระคำ พระคำจะทำลายโรคภัยไข้เจ็บทุกรูปแบบในร่างกายของคุณ พระคำกล่าวว่า “พระองค์ทรงใช้พระวจนะของพระองค์ไปรักษาเขา และทรงช่วยเขาให้พ้นจากสิ่งต่างๆที่จะทำลายเขา” (สดุดี 107:20)

พระคำของพระเจ้าเป็นคำตอบสำหรับทุกปัญหา การรักษาของพระคำนั้นเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ พระคำมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ ให้พลังแก่คุณเพื่อชัยชนะ และโปรแกรมคุณเพื่อความยอดเยี่ยม ในขณะที่คุณภาวนาพระคำ การดูดซึมก็เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ ถ้าคุณกำลังเผชิญกับความท้าทายในสุขภาพของคุณ อย่าสิ้นหวัง ยึดพระคำของพระเจ้าและจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

เมื่อคุณไม่ได้ศึกษาหรือรับเอาพระคำอย่างที่คุณควรจะทำ คุณจะทำให้วิญญาณของคุณหิว และนั่นเป็นสิ่งที่อันตราย เป็นเหมือนคนที่ไม่กินอาหารเป็นระยะเวลานานๆ พวกเขาจะอ่อนแอและในที่สุดก็จะเจ็บป่วย ภูมิต้านทานของพวกเขาต่อเชื้อโรคและไวรัสก็จะหมดไป แต่ถ้าคุณทานอาหารเป็นอย่างดี คุณก็จะไม่มีปัญหาเดียวกันนี้

พระคำของพระเจ้าทำบางสิ่งสำหรับวิญญาณของคุณมากกว่าอาหารทางร่างกาย ถ้าคุณอยู่ในพระคำ คุณจะมีสุขภาพที่ดี ถ้าคุณภาวนาพระคำ พระคำก็จะรักษาความผิดปกติในเลือด ขจัดเชื้อเอชไอวี รักษากระดูก หัวใจ และผิวหนังของคุณ และทำให้เกิดชีวิตภายในคุณ! พระคำจะรักษาบาดแผลที่รักษาไม่ได้ พูดพระคำกับความผิดปกตินั้น พูดกับมะเร็ง พูดกับเซลเลือด สั่งให้โรคเบาหวานได้รับการรักษา! รักษาตัวคุณเองในสุขภาพด้วยพระคำ

คำอธิษฐาน

   ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่รักษาและสุขภาพในร่างกายของข้าพระองค์ พระคำของพระองค์เป็นการภาวนาประจำวันของข้าพระองค์ และในขณะที่ข้าพระองค์ทำ ข้าพระองค์ได้ปกป้องวิญญาณและร่างกายของข้าพระองค์ด้วยอาหารฝ่ายวิญญาณ และต่อสู้กับอิทธิพลที่ไม่ดีของโลกนี้ ข้าพระองค์บังเกิดจากเมล็ดที่ไม่มีวันเสื่อมสลายของพระคำ และข้าพระองค์มีชัยชนะเหนือโลกนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 107:17-20; ยอห์น 15:3; เฉลยธรรมบัญญัติ 32:46-47


Comments are closed