จันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2013

ร่วมขับไปกับพระเจ้า
Keep Riding On With The Lord

“พี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อท่านทั้งหลายตกอยู่ในการทดลองต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีทั้งสิ้น” (ยากอบ 1:2)

เมื่อคนเกิดผลในสิ่งต่างๆของพระเจ้า จะต้องมีคนวิพากษ์วิจารณ์คุณอย่างแน่นอน และแม้แต่พูดสิ่งไม่ดีเกี่ยวกับคุณ อย่างไรก็ตาม คนเหล่านั้นไม่มีความหมาย จงปฏิเสธที่จะให้คำวิจารณ์ของพวกเขาหรือการกระทำที่ไม่ดีของพวกเขามีอิทธิพลทำลายความมุ่งมั่นของคุณต่อพระเจ้าและต่องานของพระองค์ จงเต็มล้นด้วยไฟเพื่อพระเจ้า และทำสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกให้คุณทำต่อไป คุณคือเมืองที่ถูกวางไว้ที่ยอดเขา และไม่สามารถถูกซ่อนไว้ได้ (มัทธิว 5:14) นั่นหมายความว่าคุณจะต้องเป็นจุดสนใจอย่างแน่นอน
ขณะที่มีบางคนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความร้อนรนและการอุทิศของคุณต่อพระเจ้า บางคนอาจจะรังเกียจคุณก็ได้ แต่นั่นไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร จงร่วมขับต่อไปกับพระเจ้า ข้าพเจ้าไม่รู้สึกอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับข้าพเจ้า และนั่นควรจะเป็นวิธีที่คุณใช้ดำเนินชีวิตเช่นกัน ความคิดเห็นของคนอื่นเกี่ยวกับคุณนั้นไม่สำคัญ คุณควรจะสนใจเฉพาะในสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้เกี่ยวกับคุณในพระคำของพระองค์เท่านั้น พระองค์ไม่ต้องการให้คุณสนใจความยากลำบากของคุณ พระองค์จึงได้ตรัสว่า “จงรักศัตรูของท่าน จงอวยพรแก่ผู้ที่สาปแช่งท่าน จงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่าน และจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ปฏิบัติต่อท่านอย่างเหยียดหยามและข่มเหงท่าน”

เริ่มต้นเรียนรู้ที่จะเพลิดเพลินกับทุกโอกาสที่ถูกต่อว่าในความทุ่มเทของคุณต่อพระเยซูคริสต์ มันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าคุณเกิดผลและก้าวไปอย่างมากในทิศทางการทรงเรียกของพระองค์สำหรับชีวิตของคุณ พระคัมภีร์ได้บอกเรื่องราวของหลายคนที่ถูกต่อว่าในการรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ ยกตัวอย่างเช่น ดาวิดถูกต่อว่าจากพี่ชายของเขาที่ไปที่สนามรบในเวลาที่โกลิอัทกำลังท้าทายต่อสู้ชนชาติอิสราเอล (1 ซามูเอล 17:28) ลองจินตนาการว่าถ้าดาวิดยอมต่อการต่อว่าของพวกพี่ชายของดาวิด เขาก็จะไม่สามารถทำให้ลิขิตชีวิตของเขาที่เป็นผู้ที่พระเจ้าใช้ในการเอาชนะโกลิอัทได้
แม้แต่พระเยซูก็ยังถูกต่อว่าโดยพวกธรรมาจารย์ ฟาริสี สะดูสี ร่วมถึงมารดาและพี่น้องของพระองค์ด้วย แต่พระองค์ก็ไม่หวั่นไหว เมื่อคุณรับใช้พระเจ้าอย่างดีเลิศ และทำให้ลิขิตชีวิตของคุณในพระองค์สำเร็จ อย่าหวั่นเกรงว่าซาตานจะทำให้เกิดปัญหากับคุณ จงขับเคลื่อนกับพระเจ้าต่อไป ในท่ามกลางทุกการทดสอบและการทดลอง ให้ประกาศเหมือนอย่างกษัตริย์ดาวิดว่า “…บัดนี้ศีรษะของข้าพเจ้าจะเชิดขึ้นเหนือศัตรูของข้าพเจ้าที่อยู่รอบข้าง…” (สดุดี 27:6)

คำอธิษฐาน
ความปรารถนาของข้าพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า คือที่จะรู้จักและรักพระองค์มากขึ้นทุกวัน ดังนั้นจึงไม่แตกต่างอะไร ไม่ว่าการทดสอบและการทดลองใดจะเข้ามาในทางของข้าพระองค์ ข้าพระองค์นับสิ่งเหล่านั้นเป็นความยินดี มั่นใจว่าในท่ามกลางสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด ข้าพระองค์เป็นมากกว่าผู้พิชิต ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:31; กิจการ 20:24; ยอห์น 7:7


Comments are closed