อังคารที่ 9 สิงหาคม 2016

รุกต่อสู้ซาตาน
Be On The Offensive Against Satan

“จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า เพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้” (เอเฟซัส 6:11)

    คุณไม่จำเป็นต้องอธิษฐานว่า “โอ พระเจ้า โปรดทำให้ข้าพระองค์เข้มแข็ง ช่วยข้าพระองค์ให้มีชัยชนะเหนือการทดลอง ช่วยข้าพระองค์ในการยืนต่อสู้มารร้าย” การอธิษฐานแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น เพราะว่าพระองค์ได้บอกคุณว่าจะต้องทำอะไรในการยืนต่อสู้ “สวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า…” โดยการสวมใส่ยุทธภัณฑ์ของคุณ คุณจะสามารถยืนหยัดและต่อสู้การโจมตีจากศัตรูได้ คุณไม่ต้องตกอยู่ภายใต้ความหวาดกลัว ไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างจะเป็นอย่างไร

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณไม่สวมยุทธภัณฑ์นั้น ไม่สำคัญว่าคุณจะอธิษฐานมากเพียงใด ก็จะไม่ประสบความสำเร็จ คำสั่งคือการให้สวมใส่ “ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า” ไม่ใช่บางชิ้นเท่านั้น และสังเกตว่าพระคำไม่ได้กล่าวว่า “เพื่อที่ท่านจะสามารถยืนต่อสู้ฤทธิ์เดชของมารได้” นั่นเป็นเพราะว่ามารร้ายไม่มีฤทธิ์เดชอะไร ผู้ที่ถูกสร้างใหม่นั้นมีอำนาจเหนือมัน เหตุผลที่คุณต้องสวมยุทธภัณฑ์ของพระเจ้านั้นก็เพื่อที่คุณจะสามารถต่อต้าน “ยุทธอุบายของมารได้” ไม่ใช่ฤทธิ์เดชของมัน

คำที่ขีดเส้นใต้คือคำว่า “methodeia” ในภาษากรีก ซึ่งภาษาอังกฤษได้มาเป็นคำว่า “method” ซึ่งหมายถึง การเลียนแบบ, ยุทธวิธี, อุบาย, และการโกง ของมารร้าย เมื่อคุณสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า คุณจะมีความสามารถในการจัดการกับการหลอกลวงและยุทธอุบายของซาตานได้

มีคนที่ไม่สามารถยืนอยู่ได้เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ชีวิตกลายเป็นการที่ต้องทนทุกข์ อย่าเป็นเช่นนั้น พระคำบอกว่าเมื่อเสร็จแล้วจะสามารถยืนอย่างมั่นคงได้ (เอเฟซัส 6:13) พูดอีกนัยหนึ่งคือ ยืนหยัดจนถึงที่สุด อย่ายอมแพ้ ทำให้มารร้ายหมดกำลัง มันไม่มีอะไรที่จะสามารถมาต่อสู้กับคุณได้ ต่อสู้มันและมันจะหนีคุณไป คุณจะต่อสู้มันได้อย่างไร? ก็โดยถ้อยคำที่พูดออกมา นั่นคือส่วนหนึ่งในยุทธภัณฑ์ของคุณ ซึ่งเรียกว่าพระแสงของพระวิญญาณ (เอเฟซัส 6:17) จงใช้ยุทธภัณฑ์นี้และที่เหลือทั้งหมดในการทำให้ซาตานอยู่ในที่ซึ่งมันควรอยู่ นั่นคือใต้ฝ่าเท้าของคุณ!

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำในพระคำของพระองค์ ซึ่งเป็นชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์สวมใส่ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า ยืนอย่างมั่นคง และไม่หวั่นไหวในการเผชิญหน้าต่อปัญหามากมาย หรือสถานการณ์ที่ไม่ดี ข้าพระองค์จัดการดับยุทธวิธีกลอุบายของมารร้าย ด้วยโล่แห่งความเชื่อของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 37:39; 2 โครินธ์ 4:16


Comments are closed