อังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2015

รับ “การชาร์จไฟ” ในพระวิญญาณบริสุทธิ์!
Get “Charged” In The Holy Ghost!

“ฝ่ายคนที่พูดภาษาแปลกๆ นั้น ก็ทำให้ตนเองเจริญฝ่ายเดียว…” (1 โครินธ์ 14:4)

    หนึ่งในคำเหมือนในภาษากรีกที่แปลว่า “เจริญขึ้น” คือคำว่า “ชาร์จไฟ” เหมือนกับแบตเตอรี่ ในฉบับแปลของแอมพลิไฟด์ กล่าวไว้เช่นนี้ว่า “ผู้ที่พูดภาษาแปลกๆ นั้นก็ทำให้ตนเองเจริญและพัฒนาขึ้น…” ยิ่งกว่านั้น ในยูดา 1:20 อาจารย์เปาโลกำชับว่า “แต่ส่วนท่านที่รักทั้งหลายนั้น จงสร้างตัวของท่านขึ้นบนหลักคำสอนอันบริสุทธิ์ของท่านที่เชื่อกันอยู่ และจงอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์” นี่คือวิธีที่คุณจะได้รับการชาร์จในพระวิญญาณทำให้คุณกล้าหาญขึ้น

มีความท้าทายอะไรที่อยู่ต่อหน้าคุณซึ่งดูเหมือนไม่สามารถเอาชนะได้หรือไม่? มีโครงการที่คุณต้องการทำให้สำเร็จ และคุณไม่แน่ใจว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปหรือไม่? ใช้สติปัญญาและฤทธิ์เดชของพระเจ้าโดยการอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์จนกระทั่งคุณเต็มล้นด้วยพระวิญญาณ ถ้าใครบางคนรู้สึกขลาดกลัว และเริ่มต้นใช้การอธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่นานเขาก็จะมีความกล้าและมีสติปัญญา สำหรับผู้ที่อ่อนแอ ก็เป็นเช่นเดียวกัน เขาจะเข้มแข็ง! สรรเสริญพระเจ้า!

เมื่อคุณพูดภาษาแปลกๆ และวิญญาณของคุณได้รับการชาร์จ ความคิดของคุณก็จะถูกครอบครอง! ตรงข้ามกับความกลัวที่อยู่ในความคิดของคุณ วิญญาณของคุณจะยกขึ้นสูงเหมือนยักษ์ใหญ่จากภายในและครอบครองตัวตนภายนอก เปาโลกล่าวกับทิโมธีว่า “ให้ใช้ของประทานของพระเจ้าที่มีอยู่ในท่าน…” (2 ทิโมธี 1:6) วิธีหนึ่งที่จะทำเช่นนี้ก็โดยผ่านทางการอธิษฐานภาษาแปลกๆ!

คริสเตียนบางคนล้มลงในการทดลองได้ง่ายเพราะว่าพวกเขาอธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆไม่เพียงพอ ผลก็คือวิญญาณของเขาอ่อนแอ ลูกศรเล็กๆ ของศัตรูทำให้พวกเขาเสียสมดุล จงปฏิเสธที่จะดำเนินชีวิตธรรมดา มีฤทธิ์เดชภายในคุณ ปลุกมันขึ้นมาอยู่เสมอ อธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆ ในเวลาส่วนตัวของคุณ! อธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆ เมื่อคุณกำลังเดินทางอยู่! อธิษฐานด้วยภาษาแปลกเมื่อคุณกำลังทำงาน! นี่ไม่ใช่สำหรับนิกายหนึ่งนิกายใดของคริสเตียน แต่สำหรับลูกของพระเจ้าทุกคน ชาร์จไฟตัวเองในพระวิญญาณ สูงขึ้นไปเหมือนอาคารสูง เคลื่อนจากพระสิริสู่พระสิริ!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ชีวิตของข้าพเจ้ายอดเยี่ยมและเต็มด้วยสง่าราศี เพราะว่าข้าพเจ้าเต็มล้นในพระวิญญาณอยู่เสมอ ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตจากตำแหน่งที่ได้เปรียบของความกล้าหาญ จิตใจที่เข้มแข็งและชัยชนะในพระเยซูคริสต์ ที่ซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้ดิ้นรน แต่เพลิดเพลินกับชีวิตที่มีความสุขแห่งความสำเร็จ และการอัศจรรย์มากมายที่ไม่มีที่สิ้นสุด ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 5:18; 2 ทิโมธี 1:6


Comments are closed