อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2013

รับตำแหน่งของคุณ
Take Your Place

“ด้วยว่าสรรพสิ่งที่ทรงสร้างแล้ว มีความเพียรคอยท่าปรารถนาให้บุตรทั้งหลายของพระเจ้าปรากฏ“ (โรม 8:19)

เมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลกนี้ ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนั้นดี และพระองค์ได้ประทานสิทธิอำนาจแก่มนุษย์ในการปกครองเหนือทุกสิ่ง อย่างไรก็ดี เมื่อความบาปเข้ามาในโลก โดยผ่านทางความบาปของอาดัม ความตายก็ได้เข้ามาด้วย และจากจุดนั้น ทุกสิ่งในโลกนี้ได้ตกอยู่ภายใต้การถดถอย การเสื่อมสูญ และความตาย
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมในวันนี้ ทุกสิ่งที่อยู่ภายในโลก ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต กำลังร้องเรียกการปลดปล่อย มนุษย์กำลังร้องคร่ำครวญภายใต้ความเจ็บป่วย โรคร้าย และความยากจน แม้แต่เงินทองก็เรียกร้องการปลดปล่อยจากผู้ที่ใช้มันเพื่อความชั่วร้าย เราเป็นความหวังเดียวของโลกนี้ นั่นคือเหตุผลที่ทำไมสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดกำลังรอคอย เฝ้ามองอย่างตั้งใจต่อการสำแดงของ “บุตรของพระเจ้า”
บุตรของพระเจ้าในที่นี้กำลังหมายถึงผู้ที่เติบโตแล้วฝ่ายวิญญาณ คือผู้ที่เข้าใจสิทธิอำนาจของพวกเขาในพระคริสต์ และผลก็คือพวกเขาสามารถควบคุมโลกนี้ได้ พวกเขารู้วิธีที่จะมีชัยเหนือความเจ็บป่วย โรคร้าย ความยากจน และพลังทางธรรมชาติ! พวกเขาคือผู้ที่บัญชาความรุ่งเรืองเพื่อแผ่นดินของพระเจ้า และช่วยชายและหญิงมากมายออกมาจากความมืด พวกเขาคือบุตรที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วของพระเจ้า
จงจดจ่อจริงจังกับการเติบโตฝ่ายวิญญาณ มีเพียงตำแหน่งของการเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ ที่คุณจะสามารถยืนอยู่ในที่ของคุณในฐานะบุตรของพระเจ้าที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว และนำการปลดปล่อย การรักษา ความรอด และความยินดีมายังโลกที่กำลังเจ็บปวดนี้ จงมีใจฝ่ายวิญญาณ และเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ เพราะว่าโลกนี้กำลังรอคุณอยู่! ความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่กว่าของอาณาจักรของพระเจ้า ไว้สำหรับบุตรชายและหญิงที่เป็นผู้ใหญ่แล้วของพระเจ้า ดังนั้นจงลุกขึ้นและจัดการกับระบบและสภาพของโลกนี้

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณของพระองค์ ที่สามารถสร้างข้าพระองค์ขึ้นสู่ความเป็นผู้ใหญ่และความรับผิดชอบในพระคริสต์ ข้าพระองค์รับตำแหน่งของข้าพระองค์ในวันนี้ ในฐานะผู้ช่วยจากศิโยน และผู้เปลี่ยนแปลงโลกนี้ และนำการปลดปล่อย การรักษา และความรอดมายังโลกของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โอบาดีห์ 1:21; มัทธิว 5:13-14


Comments are closed