ศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2013

รับการอวยพร…ความมั่นคง.. และการปกป้อง!
Blessed…Fortified…And Protected!

“พันคนจะล้มอยู่ที่ข้างๆ ท่าน หมื่นคนที่มือขวาของท่าน แต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่าน” (สดุดี 91:7)

    ในฐานะลูกของพระเจ้า มีการปกป้องอยู่เหนือชีวิตของคุณ ถูกวางไว้โดยพระเจ้า น่าเศร้าที่หลายคนได้ออกจากวงล้อมนั้นไปโดยไม่รู้ตัว ผ่านทางการสื่อสารที่ไม่ดี สุภาษิต 15:4 กล่าวว่า “ลิ้นที่สุภาพเป็นต้นไม้แห่งชีวิต แต่ลิ้นตลบตะแลงทำน้ำใจให้แตกสลาย” 1 เปโตร 3:10 กล่าวว่า “…ผู้ที่จะรักชีวิต และปรารถนาที่จะเห็นวันดี ก็ให้ผู้นั้นยั้งลิ้นของตนไม่พูดสิ่งชั่ว และห้ามปากไม่ให้พูดเป็นอุบายล่อลวง”
การพูดสิ่งชั่วร้ายหมายถึงการพูดสิ่งที่ขัดแย้งต่อพระคำของพระเจ้า การโกหกคือการขัดแย้งต่อพระคำของพระเจ้า มีบทเรียนจากเรื่องราวของโยบในพระคัมภีร์เดิม โยบ โดยผ่านทางคำพูดในแง่ลบของเขาได้ให้ทางเดินแก่มารเข้าสู่ชีวิตของเขา เพื่อโจมตีเขา

โยบเป็นคนชอบธรรม ผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้า และทำในสิ่งที่ถูกต้องในสายตาของพระองค์ และพระเจ้าทรงอวยพระพร ทำให้เขามั่นคง และปกป้องเขาในทุกทาง มารร้ายไม่สามารถทำร้ายโยบได้ ถึงแม้ว่าจะพยายามหลายครั้งก็ตาม ในโยบ 1:10 ซาตานยอมรรับสิ่งนี้ “พระองค์มิได้ทรงกั้นรั้วรอบตัวเขา และครัวเรือนของเขา และทุกสิ่งที่เขามีอยู่เสียทุกด้านหรือ พระองค์ได้ทรงอำนวยพระพรงานน้ำมือของเขา และฝูงสัตว์ของเขาได้ทวีขึ้นในแผ่นดิน” (โยบ 1:10)

ใช่ ด้วยกำแพงฝ่ายวิญญาณของการปกป้องถูกสร้างขึ้นล้อมรอบโยบ เขาได้ทำให้ตัวเองล้มลงโดยริมฝีปากของเขา เขาได้ขุดหลุมในการปกป้องของพระเจ้าที่สร้างขึ้นล้อมรอบเขาผ่านทางถ้อยคำแห่งความกลัว ความขลาด และอันตราย อ่านถ้อยคำในแง่ลบของเขาในโยบ 3:25-26 “เพราะสิ่งที่ข้ากลัวก็มาเหนือข้า และสิ่งที่ข้าครั่นคร้ามก็ตกแก่ข้า ข้าไม่สบายใจเลย ทั้งข้าก็ไม่สงบ ข้าไม่ได้หยุดพัก แต่ความทรมานก็มาหา” นี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความจริงในชีวิตของเขา และสิ่งที่พระเจ้าได้ทำเพื่อเขา ซึ่งแม้แต่ซาตานก็รู้ได้ใน โยบ 1:10

จงอย่าพูดถ้อยคำแห่งความกลัว หรือยอมรับว่าคุณไม่ปลอดภัย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอันตรายที่รับรู้ แต่จงยืนยันเสมอว่าไม่มีมารร้ายใดที่ทำร้ายคุณได้ เพราะว่าชีวิตของคุณอยู่ในพระคริสต์ ในพระเจ้า (โคโลสี 3:1) ประกาศว่าทูตของพระเจ้ากำลังมองดูคุณอยู่ในทุกที่ที่คุณไป เพื่อดูแลรักษาคุณในทุกทางของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพระองค์อยู่ในที่ลึกลับขององค์ผู้สูงสุด และอยู่ในการสถิตอยู่ที่บริสุทธิ์ของพระองค์ ดังนั้น ไม่มีมารร้ายใดที่ทำร้ายข้าพระองค์ได้ หรือโรคร้ายใดที่สามารถมากล้ำกลายข้าพระองค์ได้ สรรเสริญพระเจ้า

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 18:21; สดุดี 91:2-6


Comments are closed